Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης και τη συνδρομή των εδρών UNESCO «Δημοκρατία, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Ειρήνη» και Jean Monnet «Δημοκρατία και Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε.» διοργανώνει από τις 12 έως 25 Αυγούστου 2014 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας , στην Αρχαία Ολυμπία θερινό σχολείο με θέμα «Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»(Civil Protection and Humanitarian Action in European Union).

Πρόκειται για ένα Εντατικό Πρόγραμμα (IP), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LLP/Erasmus και με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. μέσω του Ι.Κ.Υ., που συντονίζει το Πάντειο Πανεπιστήμιο (με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον καθηγητή Στ. Περράκη και συντονισμό από την επίκουρη καθηγήτρια Ντ. Μ. Μαρούδα) με εταίρους, το Πανεπιστήμιο Pierre Mendès-France Grenoble II (Νομική Σχολή) της Grenoble, το Πανεπιστήμιο της Padova (Διεπιστημονικό Κέντρο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Δικαιώματα των Λαών), το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Ιατρική Σχολή), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Κοινωνιολογίας) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών).

Το ως άνω Εντατικό Πρόγραμμα αποτελεί συνδυασμό διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, ιατρικής, δικαίου και έχει ως βασικό του στόχο να προσφέρει στους φοιτητές μια διεπιστημονική εκπαίδευση, προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις του ανθρωπισμού. Στόχος είναι η εμβάθυνση και διεύρυνση της ειδίκευσης στους τομείς της πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής δράσης ενόψει των ολοένα μεγαλύτερων κρίσεων και το υψηλό επίπεδο θεωρητικής και εμπειρικής τεχνογνωσίας σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων.

Στο εν λόγω πρόγραμμα διαλέξεων και σεμιναρίων προβλέπεται να συμμετέχουν εικοσι πέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές και δέκα (10) καθηγητές και εμπειρογνώμονες, από το Πάντειο και τα πανεπιστήμια-εταίρους. Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 10 ημέρες εντατικών μαθημάτων: διαλέξεις, εργαστήρια (workshops), field visits, ομάδες εργασίας και προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων , πρακτική εκπαίδευση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων στο πεδίο, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις . Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική όλες τις ημέρες. Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν βάσει της ενεργού συμμετοχής τους αλλά και γραπτών εργασιών που θα υποβάλλουν, ενώ μετά το πέρας του προγράμματος θα τους απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης με 6 ECTS.

Καθηγητής Στέλιος Περράκης Συντονιστής ΙP “Civil Protection and Humanitarian Action in the E.U.”

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr