Στο ΦΕΚ 940/τ.Γ’/27-08-2013, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την

πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία», του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Ίδρυμα την υποψηφιότητα τους μαζί με τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά μέχρι και 13-11-2013. Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210 9201347 από 9π.μ.-1μ.μ και στον ιστότοπο www.panteion.gr.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr