Αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας από φοιτητές σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων στα Πανεπιστήμια

54 φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με έγγραφο αίτημα τους προς το Υπουργείο Παιδείας, περιγράφουν τον προβληματικό τρόπο που διεξάγονται οι εξετάσεις στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και γενικότερα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ζήτημα, όμως, που αφορά τα περισσότερα Ελληνικά Πανεπιστήμια.  

Στο έγγραφο αίτημα των φοιτητών που παρουσιάζουν τα «Φοιτητικά Νέα» τονίζουν πως με τη σημερινή μορφή του τρόπου διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων στα Τμήματα των Πανεπιστημίων της χώρας παραβιάζει, βασικές συνταγματικές αρχές.

Καταρχήν, όπως αναφέρεται στο αίτημα τους «δεν εξασφαλίζεται η αρχή της διαφάνειας, καθώς οι εξετάσεις λαμβάνουν μέρος χωρίς την τήρηση αρχείων ως προς τις ερωτήσεις που τίθενται από τους καθηγητές και τις απαντήσεις που δίνονται από τους φοιτητές. Παράλληλα, απουσιάζει η ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού προκαθορισμένων ερωτήσεων τις οποίες ο κάθε καθηγητής αποσκοπεί να ρωτά κατά την διάρκεια της εξέτασης, αλλά και υποδειγμάτων απαντήσεων, οι οποίες θα συνιστούσαν τις σωστές απαντήσεις των φοιτητών. Αντίθετα, η εύρεση των ερωτήσεων γίνεται με μεγάλη προχειρότητα την στιγμή εκείνη των εξετάσεων μέσα από το βιβλίο, με αποτέλεσμα ο βαθμός δυσκολίας τους να διαφέρει σημαντικά. Έτσι, δεν διασφαλίζεται και η αρχή της αξιοκρατίας, αφού δεν παρέχεται τεκμηρίωση της βαθμολόγησης της απάντησης του κάθε φοιτητή, αλλά ο καθηγητής αποφασίζει αυθαίρετα.»

Ακόμη οι φοιτητές αναφέρουν πως, «δεν προφυλάσσεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, αφού, πέρα από το γεγονός πως σε άλλους φοιτητές θέτονται εξαιρετικά εύκολες ερωτήσεις, ενώ σε άλλους εξαιρετικά δύσκολες, είναι συχνό φαινόμενο ορισμένοι φοιτητές να ερωτώνται 3 και 4 ερωτήματα ή, σε πολλές περιπτώσεις, απλά το τι έχουν διαβάσει, ενώ άλλοι 2 ή και μόνο 1. Πολύ περισσότερο, συχνά είναι και τα φαινόμενα καθηγητών να κόβουν ή να περνούν φοιτητές σε ένα μάθημα, αυθαίρετα, χωρίς καν να τους εξετάζουν. Η προχειρότητα αυτή των προφορικών εξετάσεων είναι ορατή και στο γεγονός πως οι χρόνοι αναμονής για την εξέταση ενός προφορικού μαθήματος φτάνουν τις 4,5 ή ακόμα και 6 ώρες.»

Καταλήγουν στο αίτημα τους, «έτσι, έχοντας ως γνώμονα τα περιστατικά αυτά, αιτούμαστε την ύπαρξη είτε νομοθετικών πρωτοβουλιών ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ειδικά, ή και σε όλα τα υπόλοιπα Τμήματα και πανεπιστήμια, γενικότερα.»

Αναλυτικά η επιστολή με το αίτημα των φοιτητών όπως απεστάλει στα «Φοιτητικά Νέα»:  

Από:
Φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.
 

Προς:
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης.

Κοινοποίηση:
Υπουργό Παιδείας, κ. Κεραμέως,
Υφυπουργό Παιδείας κ. Διγαλάκη.

Αίτημα 
Θέμα: Προβλήματα στον τρόπο διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων.

Ύστερα από αίτημα που καταθέσαμε με 55 ακόμα φοιτητές, σχετικά με την ύπαρξη προβλημάτων στις προφορικές εξετάσεις του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, και αφού πρώτα η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου έχουν καταλήξει πως δεν είναι αρμόδια όργανα για το θέμα, καταθέτουμε το παρών αίτημα στο Υπουργείο σας, προκειμένου να αποφανθείτε για το περιεχόμενο του. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων, ο οποίος υπό την σημερινή του μορφή παραβιάζει, κατά την άποψη μας, βασικές συνταγματικές αρχές. Καταρχήν, δεν εξασφαλίζεται η αρχή της διαφάνειας, καθώς οι εξετάσεις λαμβάνουν μέρος χωρίς την τήρηση αρχείων ως προς τις ερωτήσεις που τίθενται από τους καθηγητές και τις απαντήσεις που δίνονται από τους φοιτητές. Παράλληλα, απουσιάζει η ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού προκαθορισμένων ερωτήσεων τις οποίες ο κάθε καθηγητής αποσκοπεί να ρωτά κατά την διάρκεια της εξέτασης, αλλά και υποδειγμάτων απαντήσεων, οι οποίες θα συνιστούσαν τις σωστές απαντήσεις των φοιτητών. Αντίθετα, η εύρεση των ερωτήσεων γίνεται με μεγάλη προχειρότητα την στιγμή εκείνη των εξετάσεων μέσα από το βιβλίο, με αποτέλεσμα ο βαθμός δυσκολίας τους να διαφέρει σημαντικά. Έτσι, δεν διασφαλίζεται και η αρχή της αξιοκρατίας, αφού δεν παρέχεται τεκμηρίωση της βαθμολόγησης της απάντησης του κάθε φοιτητή, αλλά ο καθηγητής αποφασίζει αυθαίρετα. Τέλος, δεν προφυλάσσεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, αφού, πέρα από το γεγονός πως σε άλλους φοιτητές θέτονται εξαιρετικά εύκολες ερωτήσεις, ενώ σε άλλους εξαιρετικά δύσκολες, είναι συχνό φαινόμενο ορισμένοι φοιτητές να ερωτώνται 3 και 4 ερωτήματα ή, σε πολλές περιπτώσεις, απλά το τι έχουν διαβάσει, ενώ άλλοι 2 ή και μόνο 1. Πολύ περισσότερο, συχνά είναι και τα φαινόμενα καθηγητών να κόβουν ή να περνούν φοιτητές σε ένα μάθημα, αυθαίρετα, χωρίς καν να τους εξετάζουν. Η προχειρότητα αυτή των προφορικών εξετάσεων είναι ορατή και στο γεγονός πως οι χρόνοι αναμονής για την εξέταση ενός προφορικού μαθήματος φτάνουν τις 4,5 ή ακόμα και 6 ώρες. Έτσι, έχοντας ως γνώμονα τα περιστατικά αυτά, αιτούμαστε την ύπαρξη είτε νομοθετικών πρωτοβουλιών ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ειδικά, ή και σε όλα τα υπόλοιπα Τμήματα και πανεπιστήμια, γενικότερα.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr