ΟΠΑ, φοιτητές ΟΠΑ, Έκτακτη εξεταστική ΟΠΑ, διπλή εξεταστική Ιουνίου

ΟΠΑ: Ποιοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη εξεταστική Ιουνίου - Ιουλίου 2016

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ184/30.12.15, Τ. Α',«Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ως εκ τούτου, καλούνται οι φοιτητές που έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση (από 9° εξάμηνο και άνω) όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω διάταξης, να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου στα οποία επι&μούν να εξεταστούν στην επόμενη εξεταστική περίοδο και τα οποία α) δεν δήλωσαν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου και β) είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό. Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 11/5/2016 έως και την Κυριακή 22/5/2016, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/

Ποοσοχή! Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν θα μπορούν να γίνουν αλλαγές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Το αναλυτικό πρόγραμμα της έκτακτης εξεταστικής περιόδου Ιουνίου - Ιουλίου 2016 μπορείτε να το δείτε εδώ.

Είσαι Φοιτητής στο ΟΠΑ; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση φοιτητών ΟΠΑ» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr