Θέσεις για διδακτορικό με υποτοφία στο τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ

Το τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ανακοίνωσε ότι υπάρχουν τρείς (3) θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις παρακάτω περιοχές:


Συστήματα Mobile Cloud Computing και βελτιστοποίηση
Κοινωνικά δίκτυα, διαχείριση δεδομένων και συστήματα συστάσεων (Recommender systems)
Ζητήματα βελτιστοποίησης σε συστήματα Participatory sensing και Crowdsourcing
Ιδιωτικότητα και διαχείριση δεδομένων web browsing
Διαχείριση ασύρματων δικτύων 5ης γενιάς (5G)
Ευφυή δίκτυα ενέργειας (Smart Grid energy systems)
Σχεδιασμός online games
με έναρξη τον Σεπτέμβριο 2014.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον υπογράφοντα για συνέντευξη μέχρι 10/7/2014.
Προαπαιτούμενα
• Πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε τμήμα ΑΕΙ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Η/Υ, Πληροφορικής ή με περεμφερές αντικείμενο.
• Βαθμός πτυχίου στο προπτυχιακό πρόγραμμα τουλάχιστον 7,5 και μεταπτυχιακό (ολοκλήρωση τον Ιούνιο ή Σεπτέμβριο), ή βαθμός πτυχίου στο προπτυχιακό πρόγραμμα περίπου 8,0.
• Πολύ καλό μαθηματικό υπόβαθρο.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Άριστες γνώσεις προγραμματισμού σε C ή ΜΑΤLAB. Ευελιξία στην εκμάθηση προγραμμάτων διαχείρισης δεδομένων.
• 1-2 συστατικές επιστολές.
Οι παραπάνω θέσεις συνοδεύονται από χρηματική αμοιβή / υποτροφία.
Ο ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπογράφοντα.
Ιορδάνης Κουτσόπουλος
Επίκ. Καθηγητής,
Τμήμα Πληροφορικής, Οικ. Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://www.cs.aueb.gr/~jordan/
Εmail: jordan[papaki]aueb.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr