Όπως ανακοινώθηκε στους φοιτητές του ΟΠΑ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν.4218/2013, (ΦΕΚ 268/10.12.13, Τ. Α’), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη εξεταστική περίοδος μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, μετά τη λήξη των εξετάσεων των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου. Το αναλυτικό πρόγραμμα της έκτακτης εξεταστικής έχει ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2014 και στην έκτακτη εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2014. Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από 7/5/2014 έως 18/5/2014, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.

Προσοχή! Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν θα μπορούν να γίνουν αλλαγές.

H προθεσμία υποβολής δηλώσεων διδακτiκών βιβλίων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 ενώ ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 30 Μαΐου 2014.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr