σημαντική, διεθνής διάκριση, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΟΠΑ, μεταπτυχιακά

Νέα σημαντική διεθνής διάκριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μια ακόμη πολύ σημαντική διάκριση προστίθεται στα επιτεύγματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal με τα καλύτερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, το ΟΠΑ καταλαμβάνει και εφέτος κορυφαίες θέσεις.

Συγκεκριμένα, δεκατέσσερα (14) ΠΜΣ του ΟΠΑ κατέλαβαν υψηλές θέσεις στο επιστημονικό τους πεδίο. Τα περισσότερα από αυτά βελτίωσαν τη σειρά κατάταξής τους στη σχετική λίστα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

Για την σύνταξη της λίστας αξιολογήθηκαν περισσότερα από 12.000 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε 31 επιστημονικά πεδία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε μέσω μιας παγκόσμιας έρευνας (Best Masters Survey) στην οποία συμμετείχαν 5.000 στελέχη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων υπεύθυνα για την αποδοχή διεθνών φοιτητών, 800.000 φοιτητές και πάνω από 10.000 εκπρόσωποι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από 154 χώρες.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το Ίδρυμα, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε περιλαμβάνει κριτήρια, όπως η φήμη του Προγράμματος, οι προοπτικές απασχόλησης των τελειοφοίτων, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησής τους.

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις κατατάξεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ των τριών τελευταίων ακαδημαϊκών ετών.

Κατάταξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015/16 2014/15 2013/14
Θέση Θέση Θέση
Θεματική Ενότητα Θεματική Ενότητα Θεματική Ενότητα
TOP 50 Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 8η θέση 8η θέση 14η θέση
Παγκόσμια Κατάταξη Arts and Cultural Management Arts and Cultural Management Arts and Cultural Management
Global ranking      
TOP 100 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 27η θέση 30η θέση 30η θέση
Παγκόσμια Κατάταξη E-Business E-Business E-Business
Global ranking Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις (μερικής φοίτησης) 60η θέση 51η θέση 95η θέση
  Financial Markets Financial Markets Financial Markets
TOP 200 Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό  13η θέση 12η θέση 13η θέση
Κατάταξη στη Δυτική Ευρώπη (Master in Business Administration International - MBA International) International Management International Management International Management
Regional ranking within the 9 geographical zones Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 15η θέση 13η θέση 13η θέση
  Human Resources Management Human Resources Management Human Resources Management
  Διοίκησης Υπηρεσιών (πλήρους φοίτησης) 14η θέση 15η θέση Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
  General Management General Management
  Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης 16η θέση 17η θέση 23η θέση
  Public Administration / Management Public Administration / Management Public Administration / Management
  Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (πλήρους φοίτησης) 19η θέση 20η θέση Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
  MBA full time MBA full time
  Επιστήμης των Υπολογιστών 16η θέση 21η θέση Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
  Information  Information Systems Management
  Systems   
  Management  
  Marketing & Communication, Specialization in International Marketing (πλήρους φοίτησης) 21η θέση 22η θέση 46η θέση
  Marketing Marketing Marketing
  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 27η θέση 30η θέση 35η θέση
  Accounting and Auditing Accounting and Auditing Accounting and Auditing
  Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (πλήρους φοίτησης) 28η θέση 31η θέση Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
  Communications Communications
  Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) 31η θέση 33η θέση Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
  Executive MBA & MBA part time Executive MBA & MBA part time
  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 30η θέση 37η θέση 44η θέση
  Economics Economics Economics

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr