Νέος Πρύτανης του ΟΠΑ ο καθηγητής Βασίλης Βασδέκης

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Νέος Πρύτανης του ΟΠΑ ο καθηγητής Βασίλης Βασδέκης

Ο μέχρι πρότινος αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής του τμήματος Στατιστικής κ. Βασίλης Βασδέκης, εξελέγη σήμερα (9 Ιουλίου 2024) νέος πρύτανης του ΟΠΑ με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, στη θέση του απερχόμενου πρύτανη κ. Δημήτρη Μπουραντώνη.

Η ψηφοφορία διεξήχθη με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και ο Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Βασίλης Βασδέκης του Γεωργίου έλαβε 11 έγκυρες ψήφους επί συνόλου 11 ψήφων και επομένως εκλέγεται ομόφωνα Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Συμβούλιο Διοίκησης όρισε τους τέσσερις Αντιπρυτάνεις που προτάθηκαν, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

* Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

* Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άννα Ελένη Γαλανάκη,
Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

* Καθηγήτρια Γεωργία Σιουγλέ,
Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης

* Καθηγήτρια Αθανασία (Νάνσυ) Πουλούδη,
Αντιπρύτανις Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη, έχει ως ακολούθως:

 1. Βασδέκης Βασίλειος του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εσωτερικό Μέλος, Πρύτανης.
 2. Δράκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικό Μέλος.
 3. Ευγενίου Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής INSEAD, Εξωτερικό Μέλος.
 4. Καλυβίτης Σαράντης του Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.
 5. Κοέν Σάνδρα του Ιωσήφ, Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικό Μέλος.
 6. Μιχαήλ Μιχαήλ του Στεφανή, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Εξωτερικό Μέλος.
 7. Μουστάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ, Καθηγήτρια London School of Economics and Political Science, Εξωτερικό Μέλος.
 8. Ξυλωμένος Γεώργιος του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εσωτερικό Μέλος.
 9. Παπαλεξόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος, Εξωτερικό Μέλος.
 10. Σερφές Κωνσταντίνος του Αναστασίου, Καθηγητής School of Economics, LeBow College of Business, Drexel University, Εξωτερικό Μέλος.
 11. Τζαβαλής Ηλίας του Αργυρίου, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

Βιογραφικό νέου Πρύτανη

Είμαι Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκα το 1965 στην Αθήνα. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν στα Μαθηματικά από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών). Ξεκίνησα μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Κολλέγιο St. Peter’s, απόφοιτος 1989). Το 1993 τελείωσα το διδακτορικό μου (D.Phil) στη Στατιστική από το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης. Μετά τη στρατιωτική μου θητεία (1993-1994) δίδαξα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994-1998). Το 1998 εκλέχθηκα ως Λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και υπηρετώ έως σήμερα. Υπηρέτησα ως Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής από το Νοέμβριο του 2013. Από τον Αύγουστο του 2016 υπηρετώ ως Πρόεδρος του Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα βρίσκονται στη μοντελοποίηση και συμπερασματολογία επαναλαμβανόμενων μετρήσεων συνεχών και διακριτών μεταβλητών, πολυμεταβλητών επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με τη χρήση λανθανουσών μεταβλητών, ψευδο-πιθανοφανειών και δεδομένων κλινικών δοκιμών.
 
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Vasdekis, V.G.S (2008). A comparison of REML and covariance adjustment method in the estimation of growth curve models. Comms in Statistics-theory and methods, 37 (20), 3287-3297.
 2. Cagnone S., Moustaki, I. and Vasdekis V. (2009). Latent variable models for multivariate longitudinal ordinal responses. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 62, 401-415.
 3. Papathomas, M., Dellaportas, P. and Vasdekis V.G.S. (2011). A novel reversible jump algorithm for generalized linear models. Biometrika, 98(1), 231-236.
 4. Vasdekis, V.G.S., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2012). A composite likelihood inference in latent variable models for ordinal longitudinal responses. Psychometrika 77(3), 425-441.
 5. Vasdekis, V.G.S, Rizopoulos, D., Moustaki, I. (2014). Weighted composite likelihood estimation for a general class of random effects models. Biostatistics, 15(4), 677-689.
 6. Litou, Chara and Vertzoni, Maria and Goumas, Constantinos and Vasdekis, Vassilis and Xu, Wei and Kesisoglou, Filippos and Reppas, Christos (2016). Characteristics of the Human Upper Gastrointestinal Contents in the Fasted State Under Hypo-and A-chlorhydric Gastric Conditions Under Conditions of Typical Drug--Drug Interaction Studies. Pharmaceutical Research, 33(6), 1399-1412.
 7. Zoga, Margarita and Nikou, Thomas and Ioannidis, Anastasios and Tzavellas, Elias and Paparrigopoulos, Thomas and Lambrokostopoulos, Konstantinos Th and Vasdekis, Vassilis G and Magana, Maria and Chatzipanagiotou, Stylianos, (2017). Alteration of $\alpha$-N-acetylgalactosaminidase (nagalase) concentration in alcohol-dependent individuals without liver disease, during the detoxification therapy. Drug and alcohol dependence, 170, 147-151.
 8. Kokkinaki, Theano S and Vasdekis, VGS and Koufaki, Zaharenia E and Trevarthen, Colwyn B. (2017). Coordination of Emotions in Mother--Infant Dialogues. Infant and Child Development, 26(2).
 9. Korre, A. and Vasdekis, V.G.S. (2018). Goodness-of-fit tests for random effect models with binary responses, accepted by Statistics in Medicine.
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 1. Vasdekis, V.G.S., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2010). A comparison of a pseudo-likelihood estimation and full information maximum likelihood estimation for fitting multivariate longitudinal ordinal data Proccedings of SIS 2010 Conference, Padua, 16-18 June 2010.
 2. Vasdekis, V.G.S., Moustaki, I. and Rizopoulos, D. (2013). A weighted pairwise likelihood estimator for a class of latent variable models, Advances in Latent variable models, Methods, Models and Applications. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
 1. Vasdekis, V.G.S, Moustaki, I., Rizopoulos, D. And Florios, K. (2016). A Dantzig selector composite likelihood approach for multivariate generalized linear mixed models.
 2. Florios, K., Moustaki, I. and Rizopoulos, D, Vasdekis, V.G.S. (2017). A weighted composite likelihood estimator through an information criterion.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 1. Vasdekis, V., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2009). Full and limited information methods for latent variable models for ordinal longitudinal data. Paper presented in 16th International Meeting of Psychometric Society, July 2009, Cambridge, UK.
 2. Vasdekis, V.G.S., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2010). A comparison of a pseudo-likelihood estimation and full information maximum likelihood estimation for fitting multivariate longitudinal ordinal data. Paper presented in the 2010 Conference of the Italian Statistical Society, Padua, 16-18 June 2010.
 3. Vasdekis, V., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2010). Pairwise likelihood inference in latent variable models for ordinal longitudinal responses. Paper presented in the 28th European Meeting of Statisticians, August 17-22, Peiraeus, Greece.
 4. Vasdekis, V., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2010). Limited and full information estimation methods for factor analysis models for longitudinal ordinal variables. RSS International Conference, Brighton September 13-17, 2010.
 5. Vasdekis, V.G.S., Moustaki, I. and Rizopoulos, D. (2012). A weighted pairwise likelihood estimator for a class of latent variable models. Invited talk, Workshop on composite likelihood methods helpd at BIRS, Banff Canada, April, 21-26, 2012.
 6. Vasdekis, V.G.S., Moustaki, I. and Rizopoulos, D. (2013). A weighted pairwise likelihood estimator for a class of latent variable models, Invited talk. Advances in Latent variable models, SIS 2013 held in the University of Brescia, June 19-21, 2013.
 7. Vasdekis, V.G.S., Florios, K., Moustaki, I. and Rizopoulos, D. (2015). A dantzig selector composite likelihood approach for multivariate generalized linear mixed models. Paper presented in the IMPS 2015, Beijing, China.
 8. Vasdekis, V.G.S., Florios, K., Moustaki, I. and Rizopoulos, D. (2017). A weighted composite likelihood estimator through an information criterion. Paper presented in the 9th EMR-IBS and Italian Region Conference 2017, Thessaloniki, Greece. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 •  “A pairwise likelihood inference in latent variable models for ordinal responses”: Funded by the Basic Research Funding Programme, Athens University of Economics and Business, Academic year 2009/10.
 • “Composite likelihood inference in dynamic latent variable models for ordinal data”: Funded by the Basic Research Funding Programme, Athens University of Economics and Business, Academic year 2010/11.
 • “Composite likelihood inference in dynamic latent variable models for longitudinal multivariate contingency tables”, Funded by program ARISTEIA II, 2014-2015. 
DOCTORATE AND POSTDOCTORATE STUDENTS
Evgenia Tzompanaki, Thesis title: ‘Using and Εxpanding Hybrid Latent Variable Models For Modelling Missing Data and For Discovering Influential Points’, 2014
Antonia Korre, Thesis title: ‘Goodness-of-fit statistics in Correlated Binary Data’, 2016
Ioanna Athanassopoulou, Thesis title: ‘A Modeling Approach to Correlated Binary Outcomes’, 2017
 
Kostas Florios, working as a postgraduate student on ARISTEIA II project ‘Composite likelihood inference in dynamic latent variable models for longitudinal multivariate contingency tables’.
 
Πλήρες Βιογραφικό: 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.