Ενημερώνονται οι φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ότι, οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια, βάσει του άρθρου 47 του Ν.4274/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ' αρ. Φ1/161748/Β3/8.10.2014 υπουργική απόφαση, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Τετάρτη 7/1/2015 έως και την Τρίτη 13/1/2015, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του ατόμου που προσέρχεται για την εγγραφή.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr