ΟΠΑ: Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

ΟΠΑ: Διενέργεια Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Όλα όσα ανακοινώθηκαν από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Διενέργεια Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (17η συνεδρίαση/1-7-2021 Θέμα 3: Διενέργεια Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021), οι φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη από COVID-19, όπως προσδιορίζονται στην ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (Β’4011) μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους και προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών, να εξεταστούν εξ αποστάσεως σε μαθήματα που η εξέταση γίνεται με φυσική παρουσία.

Η ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω θα υποβληθούν στον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του έως 27.08.2021 και θα αξιολογηθούν από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή από ομάδα που αυτός θα ορίσει προς τούτο. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος για την αποδοχή ή μη του αιτήματος τους, μέχρι 03.09.2021. Οι φοιτητές που θα εξαιρεθούν της εξέτασης με φυσική παρουσία θα ενημερωθούν από τον διδάσκοντα του μαθήματος για τον τρόπο και χρόνο της εξέτασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αποστολή από τον ιδρυματικό λογαριασμό (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), στον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος τους ή το νόμιμο αναπληρωτή του ηλεκτρονικού μηνύματος – αίτησης στο οποίο να αναφέρονται:

  • Τα πλήρη στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αρ. Μητρώου Φοιτητή)
  • Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν με εναλλακτικές μεθόδους εξέτασης χωρίς φυσική παρουσία στους χώρους του Ιδρύματος με την επισύναψη ή αποστολή σε κλειστό φάκελο:
  • Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai- exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ή Υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία να δηλώνουν την ομάδα/ες αυξημένου κινδύνου στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (Β’4011) και
  • Βεβαίωση ειδικευμένου Ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας της πάθησης, με πιστοποίηση της βαρύτητας της και της ένταξης της σε κάποια κατηγορία ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 της παραπάνω ΚΥΑ, στην οποία εντάσσεται η περίπτωση του αιτούντος φοιτητή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι διδάσκοντες και οι επιτηρητές - επόπτες των εξετάσεων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (Β’4011) εφόσον δεν επιθυμούν να παραστούν με φυσική παρουσία στους χώρους του Ιδρύματος για τις εξετάσεις των μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί οφείλουν να αποστείλουν στον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος τους ή το νόμιμο αναπληρωτή του έως 27.08.2021 είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα – αίτηση είτε με κλειστό φάκελο τα εξής:

Α) Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ή Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν την ομάδα/ες αυξημένου κινδύνου στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (Β’4011)

Β) Βεβαίωση ειδικευμένου Ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας της πάθησης, με πιστοποίηση της βαρύτητας της και της ένταξης της σε κάποια κατηγορία ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 της παραπάνω ΚΥΑ, στην οποία εντάσσεται η περίπτωση του αιτούντος διδάσκοντα ή επιτηρητή-επόπτη εξετάσεων.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Οι διδάσκοντες που θα εξαιρεθούν της υποχρέωσης φυσικής παρουσίας θα αναπληρωθούν από πρόσωπο που θα ορίσει ο Πρόεδρος του τμήματος.

Οι επιτηρητές - επόπτες εξετάσεων που θα εξαιρεθούν της υποχρέωσης φυσικής παρουσίας δύναται να ορισθούν ως επιτηρητές -επόπτες των εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν με εξ αποστάσεως μεθόδους.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ