Νέος Πρύτανης του ΟΠΑ ο Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

Πρυτανικές Εκλογές 2020: Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών αρχών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φοιτητικά Νέα», νέος Πρύτανης του ΟΠΑ, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, αναδείχθηκε ο Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης μετά τη νίκη του στις πρυτανικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Ο συνδυασμός του καθηγητή Δημητρίου Μπουραντώνη συγκέντρωσε 103 ψήφους έναντι 65 του νυν Πρύτανη και καθηγητή Εμμανουήλ Γιακουμάκη.

Συνολικά ψήφισαν 176 (όλοι οι εγγεγραμμένοι), με τα λευκά να είναι 8. 

Όπως προκύπτει από το ως άνω αποτέλεσμα για το αξίωμα των Πρυτανικών Αρχών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκλέγεται ο συνδυασμός του υποψήφιου Πρύτανη Καθηγητή Δημητρίου Μπουραντώνη, δεδομένου ότι ο υποψήφιος συνδυασμός του συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Πιο αναλυτικά:

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 23 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, (και κατά τις ώρες 10:00 έως 16:00), εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024. Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (σύστημα «ΖΕΥΣ»), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης των Πρυτανικών Αρχών [ν. 4692/2020 (Α΄ 111), ν. 4690/2020 (Α΄ 104), η υπ’αριθμόν 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2481), ν. 4485/2017 (Α΄ 114)]. Κατά της διαδικασίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

Υποψηφιότητες υπέβαλαν οι παρακάτω δύο (2) υποψήφιοι συνδυασμοί, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν με την από 09.07.2020 ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής με την κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου ανά υποψήφιο συνδυασμό, ως ακολούθως (κατ’ αλφαβητική σειρά των υποψηφίων Πρυτάνεων):

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Για το αξίωμα του Πρύτανη:

Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Καθηγητής

Για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων:

Σάνδρα Κοέν, Καθηγήτρια

Γεώργιος Ξυλωμένος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Τουμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανδριανός Τσεκρέκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗ

Για το αξίωμα του Πρύτανη:

Δημήτριος Μπουραντώνης, Καθηγητής

Για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων:

Βασίλειος Βασδέκης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος, Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης, Καθηγητής

Γεώργιος Λεκάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ψήφησαν συνολικά 176 μέλη Δ.Ε.Π όλων των βαθμίδων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Εγγεγραμμένοι:
176

Ψηφίσαντες:
176

Έγκυρα ψηφοδέλτια:
168

Λευκά ψηφοδέλτια:
8

Αριθμός Ψήφων συνδυασμού Πρύτανη Εμμανουήλ Γιακουμάκη: 65

Αριθμός Ψήφων συνδυασμού Πρύτανη Δημητρίου Μπουραντώνη: 103

Όπως προκύπτει από το ως άνω αποτέλεσμα για το αξίωμα των Πρυτανικών Αρχών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκλέγεται ο συνδυασμός του υποψήφιου Πρύτανη Καθηγητή Δημητρίου Μπουραντώνη, δεδομένου ότι ο υποψήφιος συνδυασμός του συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Το βιογραφικό του νέου Πρύτανη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (CV)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1987-1991. Διδακτορική Διατριβή στο Πανεπιστήμιο Reading του Ηνωμένου Βασιλείου, Τίτλος Διατριβής “The United Nations’ Role in Nuclear Disarmament Negotiations”.
 • 1982-1987. Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών-Τμήμα Νομικό, Βαθμός Λίαν Καλώς.
 • 1976-1981. Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών-Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Βαθμός Άριστα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2013-σήμερα. Καθηγητής με ειδίκευση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2007- 2012. Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 1997-2006. Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 1993-1996. Λέκτορας Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ- ΒΡΑΒΕΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • 2017-2020. Director of the EU Jean Monnet Centre of Excellence (The Multilateral Diplomacy of the EU).
 • 2015-2018. Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet (EU Jean Monnet Chair on The EU as a Diplomatic and Security Actor.
 • 1987-1990. Υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις Διεθνείς Σχέσεις.
 • 1981. Βραβείο Αριστούχων του Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου.
 • 1978. Υποτροφία του ΙΚΥ για το πρώτο έτος σπουδών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΟΠΑ

 • Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Διεθνείς Οργανισμοί, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Εισαγωγή στην  Πολιτική Επιστήμη και στις Διεθνείς Σχέσεις, Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ, Διεθνείς Διαπραγματεύσεις, Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας, Το Διπλωματικό  Σύστημα  της Ε.Ε.

 • Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Ηγεσία και Διαπραγματεύσεις στην ΕΕ, Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Δημόσιες Πολιτικές, Η ΕΕ στους Διεθνείς Οργανισμούς

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 2015-2020. Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού
 • 2014-2015. Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘Ευρωπαϊκές Σπουδές’, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2011-2012. Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος ΔΕΟΣ (2011-2012)
 • 2002-2003. Υπεύθυνος για τη διοργάνωση υπό την αιγίδα του ΔΕΟΣ και τη συνεργασία του Γραφείου του ΟΗΕ UN MODELS στο ΟΠΑ
 • 1998-1999. Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ
 • Μέλος Επιτροπών του ΔΕΟΣ (Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, Σύμβουλος έτους, κλπ).

ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Κριτής (reviewer) για τα ακόλουθα περιοδικά: International Studies Quarterly, Εuropean Journal of International Relations, Review of International Studies, Journal of Development and International Relations, Journal of European Integration, International Peacekeeping, International Relations, International Politics, Contemporary Security Policy, Armed Forces and Society, Security Dialogue, International History Review, The Hague Journal of Diplomacy, Perspectives on European Politics and Society, Politics.
 • Κριτής (reviewer) για τoυς εκδοτικούς οίκους Routledge (manuscripts for the book series Advances in International Relations and Global Politics και International Institutions) και Oxford University Press.
 • Mέλος του International Advisory Board του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Global Affairs (2015-2020)
 • Επιμελητής της σειράς Βιβλιοθήκη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, εκδόσεις Gutenberg.
 • Μέλος του International Advisory Board, Center for the Study of Diplomacy, University of Leicester, 1998-2000.
 • Mέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΕΜ (2005-2008).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • ‘Τhe EU Presence in International Organizations’, Delphi, 12-13 June 2009.
 • Άssessing Multilateralism in the Security Domain’, Delphi 3-5 June 2007.
 • ‘A United Nations for the 21st Century: Peace, Security and Development’, Delphi, May, 2005.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ( ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ) ΕΡΓΟ

ΒΙΒΛΙΑ

Συγγραφή Βιβλίων

The EU as a Diplomatic Actor in the UN General Assembly (The Hague, Brill, forthcoming).

Chairing Multilateral Negotiations: the Case of the United Nations (London: Routledge, 2011).

The History and Politics of UN Security Council Reform (London: Routledge, 2005).

The United Nations and the Quest for Nuclear Disarmament (Aldershot: Darmouth, 1993).

Επιμέλεια Βιβλίων

Οι Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ (Αθήνα: Σιδέρης, 2019) (με Σ. Μπλαβούκο και Π. Τσάκωνα).

The EU in UN Politics (London: Palgrave/Macmillan, 2017) (with S. Blavoukos).

The EU and the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (London: Palgrave, 2015) (with S. Blavoukos and C. Portella).

The EU Presence in International Organizations (London: Routledge, 2011). (with S. Blavoukos).

Multilateralism and Security Institutions in the Era of Globalization (London: Routledge, 2007). (with K. Ifantis and P. Tsakonas).

Ο ΟΗΕ στο Κατώφλι της Μεταψυχροπολεμικής Εποχής (Αθήνα: Σιδέρης, 1998). (με Θ. Χριστοδουλίδη).

A United Nations for the Twenty-First Century (The Hague: Kluwer, 1996). (with M. Evriviades).

The United Nations in the New World Order (Basingstoke: Macmillan and New York: St Martin Press, 1995). (with J. Wienner).

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

‘In Quest for a Single EU Voice in the UN General Assembly: The Politics of Resolution 65/276’, Cooperation and Conflict, 52(4), 2017, pp. 451-468 (with S. Blavoukos and J. Galariotis).

‘The EU’s  Visibility and Coherence at  the UN  General Assembly’, Global Affairs, 2(1), 2016, pp. 35-45 (with S. Blavoukos and others).

‘Issue Salience and Controversy: Any Effect on Chair’s Autonomy in Multilateral Negotiations?’, International Negotiation, 20(2), 2015, pp. 199-217 (with S. Blavoukos).

The EU in the UN General Assembly: Introduction and Literature Review’, International and European Politics , Vol 33, Jan-Feb 2015, pp. 63-70 (in Greek).

‘Identifying Parameters for Foreign Policy Change: A Synthetic Approach’

Cooperation and Conflict, 49(4), 2014, pp. 483-500 (with S. Blavoukos).

‘Do EU Sanctions Strengthen the International Presence of the EU?’, European Foreign Affairs Review, 19(3), 2014, pp. 393-409 (with S. Blavoukos).

‘Calling the Bluff, Exposing the West: the Soviet Engagement in the United Nations Disarmament Negotiations, 1954-5’, Cold War History,14(2), 2014, pp. 359-374 (with S. Blavoukos).

‘Pursuing National Interests: The 1992 British Presidency of the UN Security Council and the Soviet Permanent Seat’, British Journal of Politics and International Relations, 16(2), 2014, pp. 349-365.

‘Policy Entrepreneurs and Foreign Policy Change: The Greek-Turkish Rapproachment in the 1990s’, Government & Opposition, 47(4), 2012, pp. 597-617(with S. Blavoukos)

‘The EU in the United Nations Security Council: the Case of the UNSC Reform’,

Journal of European Integration, 33 (6), 2011, pp. 731-742 (with S. Blavoukos).

‘Chairs as Policy Entrepreneurs in Multilateral Negotiations’, Review of International Studies, 37(2), 2011, pp. 169-179 (with S. Blavoukos).

‘Θέτοντας το όρια της Αυτονομίας: H Προεδρία σε Πολυμερείς Διαπραγματεύσεις’,

Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 34, 2009, σελ. 43-71 ( με Σ. Μπλαβούκο).

‘A President for the European Union: A New Actor in Town?’, Journal of Common Market Studies, 45 (2), 2007, pp.231-252 ((with S. Blavoukos and G. Pagoulatos).

‘Parameters of the Chairmanship’s Effectiveness: The Case of the Security Council’, The Hague Journal of Diplomacy, 1 (2), 2006, pp. 143-170 (with S. Blavoukos and P. Tsakonas).

‘Russia’s Attitude towards the Reform of the UN Security Council, 1900-2000’, Journal of Communist Studies and Transition Politics, 20 (4), 2004, pp. 1-24 (with R. Panagiotou).

‘Anglo-American Diplomacy and the Introduction of the Atomic Energy Issue in the UN: Discord and Cooperation in 1945’, Contemporary British History, 18 (4), 2004, pp. 1-21 (with Ted Johnson).

‘Rescinding the Signature of an International Treaty: The United States and the Rome Statute Establishing the International Criminal Court’, Diplomacy and Statecraft, 14 (4), 2003, pp. 21-49 (with K. Magliveras).

‘The Southeastern Europe Multinational Peace Force: Problems of and Prospects for a Regional Security Agency’, Politics, 23 (2), 2003, pp. 75-82 (with P. Tsakonas).

‘Anglo-American Differences over the UN during the Cold War: The Uniting for Peace Resolution’, Contemporary British History, 16(2), 2002, pp. 59-76 (with K. Magliveras).

‘The Enlargement of the UN Security Council: Reflections from the Current Debate’,

Politics, 22 (1), 2002, pp. 24-31 (with K. Magliveras).

‘Diplomacy at the United Nations: The Dual Agenda of the 1992 Security Council Summit’, Diplomacy & Statecraft, 11(3), 2000, pp. 212-226 (with G. Kostakos).

‘Testing CFSP at the UN. EU Voting at the General Assembly, 1990-1997’, Peace and Security, XXXI, 1999, pp. 19-26 (with G. Kostakos).

‘The European Union and Greece: Political Acceptability and Financial Transfers’,

Politics, 18(2), 1998, pp. 89-99 (with K. Tsoutsoplides and S. Kalivitis).

‘Innovations in Peacekeeping: The Case of Albania’, Security Dialogue, 29(1), 1998, pp. 49-58 (with G. Kostakos).

‘The Reform of the UN Security Council and the Non-Aligned States’, International Peacekeeping, 5(1), 1998, pp. 89-109.

‘Τhe Negotiation of the Non-Proliferation Treaty, 1965-1968: A Note’, International History Review, XIX (2), 1997, pp. 347-357.

‘The European Union’s Common Foreign and Security Policy and the Reform of the Security Council’, European Foreign Affairs Review, 2(2), 1997, pp.197-209 (with P. Tsakaloyannis).

‘Disarmament and Arms Limitation: The Case for Regionalism’, Contemporary Security Policy, 17(2), 1996, pp. 284-297 (with M. Evriviades).

‘The Relationship Between Development and Disarmament in the United Nations: An Assessment’, International Politics, 33, 1996, pp. 117-133 (with G. Petrakos).

‘Novices in Peace Support Operations: The Case of Greece’, Peace and Security, XXVIII, 1996, pp. 25-32 (with G. Kostakos).

‘The Disarmament Policy of East and West in the United Nations, 1950-1955’,

Ιnternational Politics, 31(3), 1994, pp. 185-205.

‘Τhe Role of the United Nations in Disarmament and Arms Control: An Assessment’,

Cambridge Review of International Affairs, VIII (1), 1994, pp. 63-75. ‘New Directions in Disarmament’, Global Society, 8 (2), 1994, pp. 35-48.

‘Controlling the Instruments of War: The Role of the UN in Disarmament’, Politics, 14 (1), 1994, pp. 27-33 (C. Poulon).

‘Peacekeeping and Peacemaking: Some Lessons From Cyprus’, International Peacekeeping, 4, 1994, pp. 394-409 (with M. Evriviades).

‘Democratization, Decentralization and Disarmament at the United Nations’,

International History Review, XV (4), 1993, pp. 688-713.

UN: Elaborating Principles and Norms for Disarmament Negotiations’, Peace and Security, vol. XXIV, 1993, pp. 20-28.

‘Western Europe and the Gulf Crisis: Toward a European Foreign Policy?’, Politics, 12 (2), 1992, pp. 28-34 (C. Poulon).

‘Τhe United Νations as an early casualty of the East-West Conflict over the Nuclear Disarmament Issue. A View from Within’, Global Society, 3 (3), 1991, pp. 97-119 (with P. Jones).

‘The United Nations and the Nuclear Disarmament: A Case Study in Failure?’, Current Research on Peace and Violence, XII (1), 1990, pp. 7-16 (with P. Jones).

Guest Editor in Journal

Guest Editor in the special issue of The Hague Journal of Diplomacy on ‘Chairing International Processes’, 2005, Volume 1(2) (περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εργασίες των Jonas Tallberg (Stockholm University), Ole Elgtrom (Lund University) κ.α.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (HΑΝDBOOKS)

‘Nested Institutions’, in Joachim Koops and Raphael Biermann (eds.) The Palgrave Handbook on Interorganizationalism (London:Palgrave, 2017), (with S. Blavoukos).

‘The United Nations’, in James Sperling (ed) A Handbook on Governance and Security

(London, Edward Elgar, 2014), (with S. Blavoukos).

‘The EU in the UN Security Council’, in Knud Erik Jørgensen and Katie Laatikainen (eds.) Handbook on Europe and Multilateral Institutions (London and New York: Routledge, 2013), (with S. Blavoukos).

‘The Role and the Power of the Chair in International Organizations’, in Bob Reinalda (ed) The Routledge Handbook of International Organization (London and New York, Routledge, 2013).

 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

‘Η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών’, στο Σ. Μπλαβούκος, Δ. Μπουραντώνης και Π. Τσάκωνας (επιμ.) Οι Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ (Αθήνα: Σιδέρης, 2019), σελ. 115-131.

‘Αποτιμώντας τον Διεθνή Ρόλο της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης’, στο Σ. Μπλαβούκος, Δ. Μπουραντώνης και Π. Τσάκωνας (επιμ.) Οι Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ (Αθήνα: Σιδέρης, 2019), σελ. 401-412.

‘Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης’, στο Σ. Μπλαβούκος, Δ. Μπουραντώνης και Π. Τσάκωνας (επιμ.) Οι Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ (Αθήνα: Σιδέρης, 2019), σελ. 21-33.

‘Inter-organizational Relations in a Nested Environment: Regional Organizations in the UN’, in S. Stephen A. Snetkov and A. Wegner (eds.) Inter-Organizational Relations in International Security (Oxon: Routledge, 2018), pp. 38-52 .

‘Nuclear Non-Proliferation: Strategy and Practices’ , in J. Perling and S. Economides (eds.) EU Security Strategies (Oxon: Routledge, 2018), pp. 143-161.

Foreign Policy Change’, contribution to the Oxford Research Encyclopedia of Foreign Policy Analysis (2017) (co-author), pp. 201-218.

‘The EU in UN Politics: Analytical and Empirical Challenges’, in S. Blavoukos and D. Bourantonis (eds.) The European Union in UN Politics: Actors, Processes and Performance (London, Palgrave, 2017), pp. 13-31.

‘The Politics of UNGA Resolution 65/276: A Tale of the European Union’s Performance in the UNGA’, in S. Blavoukos and D. Bourantonis (eds.) The European Union in UN Politics: Actors, Processes and Performance (London, Palgrave, 2017) pp. 82-87.

‘Conclusions’, in S. Blavoukos and D. Bourantonis (eds.) The European Union in UN Politics: Actors, Processes and Performance (London, Palgrave, 2017) (co-author), pp. 232-249.

‘Μελετώντας τη Διεθνή Επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ένα Αναλυτικό Πλαίσιο’, συμβολή σε συλλογικό τόμο προς τιμή Π. Ιωακειμίδη, Αθήνα: Παπαζήσης, 2017, σελ. 62- 76.

‘The International Nuclear Non-Proliferation Policy Framework under the NPT and Related Instruments’, in S. Blavoukos, D. Bourantonis and C. Portela (eds.) The European Union and the Proliferation of Nuclear Weapons (London: Palgrave, 2015) (with C. Portela and S. Blavoukos), pp. 33-48.

‘Introduction’ in S. Blavoukos, D. Bourantonis and C. Portela (eds.) The European Union and the Proliferation of Nuclear Weapons (London: Palgrave, 2015) (with C. Portela and S. Blavoukos), pp. 3-11.

‘Assessing the EU’s Performance in the Field of Nuclear Non-Proliferation’, in S. Blavoukos, D. Bourantonis and C. Portela (eds.) The European Union and the Proliferation of Nuclear Weapons (London: Palgrave, 2015) (with C. Portela and S. Blavoukos), pp. 227-241.

‘O OHE στις Απαρχές του Ψυχρού Πολέμου¨1945-1950’, στο Θ. Καρβουναράκης (επιμ) Ο Ψυχρός Πόλεμος: Μία Διεπιστημονική Προσέγγιση (Αθήνα, Σιδέρης, 2012), σελ. 389-407.

‘Conclusions’, in S. Blavoukos and D. Bourantonis (eds.), The EU Presence in International Organizations (London: Routledge, 2011) (with S. Blavoukos), pp.220- 234.

‘Προσδιορίζοντας Παραμέτρους Αλλαγής στη Εξωτερική Πολιτική’, στο Κ. Λάβδας, Δ. Ξενάκης και Δ. Χρυσοχόου (επιμ) Κατευθύνσεις στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων (Αθήνα, Σιδέρης, 2010), σελ. 193-213 (σε συνεργασία με Σ. Μπλαβούκο).

‘Veto Players, International Institutions and the Security Council Reform’, in D. Bourantonis, K. Ifantis and P. Tsakonas (eds.) Multilateralism and Security Institutions in the Era of Globalization (London: Routledge, 2007) σελ 303-323(with A. Alexopoulos).

‘Assessing Multilateralism in the Security Domain: Theoretical and Conceptual Issues’, in D. Bourantonis, K. Ifantis and P. Tsakonas (eds.) Multilateralism and Security Institutions in the Era of Globalization (London: Routledge, 2007), σελ. 1-17 (with K. Ifantis and P. Tsakonas).

‘Thucydides’ Writings on Diplomacy and Their Relevance to Current Practice’, in P. Kousoulis and K. Magliveras (eds.) Moving Across Borders - Foreign Relations, Religion and Cultural Interactions in the Ancient Mediterranean, Orientalia

Lovaniensia Analecta Vol. 159 (Leuven, Peeters, 2007), pp. 51-70 (with K. Magliveras and P. Frantzis).

‘Cooperation Between United Nations and Regional Organizations’, in P. Kopacek (ed.) Supplementary Ways for Improving International Stability (Bucharest: IFAC, 1998), pp. 33-38 (with P. Tsakonas).

‘Ο ΟΗΕ σε Αναζήτηση της Παγκόσμιας Ασφάλειας, Ανταγωνιστικά Παραδείγματα Διεθνών Σχέσεων και Διεθνείς Οργανισμοί’, στο Θ. Χριστοδουλίδης και Δ. Μπουραντώνης (επ.) Ο ΟΗΕ στο Κατώφλι της Μεταψυχροπολεμικής Εποχής (Αθήνα: Σιδέρης, 1998), σελ. 21-64 (σε συνεργασία με Π. Τσάκωνα).

‘Η Ελληνική Συμμετοχή σε Διεθνείς Ειρηνευτικές Αποστολές και η Υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας’, στο Επετηρίδα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής 1998 (Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ, 1998), σελ. 261-268 (σε συνεργασία με Γ. Κωστάκο).

‘Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Βαλκανική Σταθερότητα. Η Θέση της Ελλάδας’, στο Επετηρίδα 1997, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα: Σιδέρης, 1997), σελ 177-198.

‘Purchasing Loyalty: Greece and the European Union’, in C. Paraskevopoulos, R. Grinspun and Th. Georgakopoulos (eds.) Economic Integration and Public Policy: NAFTA, the European Union and Beyond (London: Edward Elgar, 1996) (with K Tsoutsoplides).

‘Greece and the Falklands Conflict’, in S. Stavridis and C. Hill (eds.) Domestic Sources of Foreign Policy. Western European Reactions to the Falklands Conflict (Oxford: Berg, 1996), pp. 90-97 (with P. Tsakaloyannis).

‘Peace, Security and Development: Roles for the UN in the Twenty-First Century’, in

D. Bourantonis and M. Evriviades (eds.) A United Nations for the Twenty-First Century

(The Hague: Kluwer, 1996), pp. 1-16 (with M. Evriviades).

‘Time for Change: The Reorganization of the Security Council’, in C. Hufner (ed.) An Agenda for Change: Νew Tasks for the United Nations (Opladen: Leske + Budrich, 1995), pp. 105-118.

‘The idea of Democracy: Component part of Europe’s Cultural Entirety’, in H. de Beaulieu (ed.) From Democratic Deficit to an Europe for the Citizens (Namur: Presses Universitaires De Νamur, 1994), pp. 19-26 (with K. Dimitriou).

‘Creating Conditions of Stability in the Balkans’, in P. Kopacek (ed.) Supplementary Ways for Increasing International Stability (Oxford: Pergamon Press) (with P. Tsakonas), pp. 28-39.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

‘The External Performance of Non-Governmental Organizations’, The Jean Monnet Papers on Political Economy, 09/2014, The University of the Peloponnese.

‘The Chair in the UN Context: Assessing Functions and Performance’, Clingendael Discussion Paper in Diplomacy, no 101 (The Hague: Clingendael Institute), November 2005 (with S. Blavoukos).

‘Continuity and Change in the post-Constitution EU Presidency: A new Actor in Town?’, Hellenic Center for European Studies (EKEM), Working Paper 1/2005, June 2005 (with S. Blavoukos and G. Pagoulatos).

‘EU Representation in the UN Security Council: Bridging the ‘Capabilities- Expectations Gap’, Essex Papers in Politics and Government, no 157, May 2002 (with S. Blavoukos).

‘The UN and Collective Security in the Gulf Crisis: A Missed Opportunity?’, New Zealand International Review, vol. XVIII, no 4, July-August 1993, pp. 20-24(with P. Tsakonas).

‘The UN, Disarmament and Arms Control in the 1990s’, Bulletin of Arms Control, no 3, August 1992, pp 12-15.

‘Η Αεροπορική Μεταφορά’, Νομικό Βήμα, Τεύχος 35, αρ. 10, 1987, σελ. 1494-1496  (σε συνεργασία με Χ. Μαχαίρα).

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

Evanthis Hatzivassiliou, ‘Greece and the Cold War. Frontline State, 1952-1957’ (London and New York: Routledge), in Cold War History, 8 (1), 2009.

Roberto Aliboni, George Joffe and Tim Niblock (eds.) ‘Security Challenges in the Mediterranean Region’ (London: Frank Cass, 1996), in Contemporary History Review, 20 (2), 1999.

James Hawdon, ‘Emerging Organizational Forms: The Proliferation of Regional Intergovernmental Organizations in the Modern World System’ (Westport: Greenwood Press, 1996) in International History Review, XX (2), 1998.

Geoff Simons, ‘The United Nations: A Chronology of Conflict’ (New York: St Martin Press, 1994) in International History Review, XVII (3), 1995.

Adam Roberts and Benedict Kingsbury (eds.) ‘The United Nations –Divided World’ (Οxford: Oxford University Press, 1994) in Millennium: Journal of International Relations, 24 (1), 1995.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

‘Addressing Root Causes of Conflict and Conflict Prevention Worldwide’, participation in a round table, Jean Monnet/ECSA Conference 2016 on ‘EU Governance in Times of Global Challenges’, 17-18 October 2017.

‘Speaking with One Voice but Differently? The EU in the UN General Assembly’, paper presented at the International Conference on ‘The European Union in International Affairs V, Brussels, 11-13 May 2016.

‘New Kids on the Block’? The Role of the Eurogroup President in the post-Lisbon Era’, paper presented at the international conference ‘European Union Decision- Making and Challenges to Economic and Financial Governance,, Netherlands  Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences and European Research Center for Economic and Financial Government, Wassenaar, The Netherlands, 8-9 December 2015.

‘Inter-Organizational Relations in a Nested Environment: Regional Organizations in the UN’, paper prepared for the international conference on ‘Networked World? Multilateral Institutions in International Security Governance, ETH Zurich, 6-7 November 2015.

“Much Ado About Nothing? The Resolution 65/276 and the European Union as a New Diplomatic Actor in the UN General Assembly”, paper presented at the workshop on Global Governance Transformed: Explaining the Nexus between the EU and International Organizations”, Queen Mary, University of London, Friday 25 September 2015.

‘Assessing the EU’s Role at the UN General Assembly’, paper presented for the International Workshop on ‘Evaluating the EU Presence in the UN’, Athens University of Economics and Business, 13-14 February 2015

Iran and Libya: Assessing EU Performance in International Crises’, paper prepared for the ‘European Union in International Affairs IV’ Conference, Brussels, 22-24 May 2014.

‘Evaluating EU Performance: The Case of the 2010 NPT Review Conference’, paper presented at the 2‘Addressing Root Causes of Conflict and Conflict Prevention Worldwide’, participation in a round table, Jean Monnet/ECSA Conference 2016 on ‘EU Governance in Times of Global Challenges’, 17-18 October 2014.

‘Speaking with One Voice but Differently? The EU in the UN General Assembly’, paper presented at the International Conference on ‘The European Union in

International nd European Workshops in International Studies, EISA, Izmir, Turkey, 21-24 May 2014.

Co-Chair of a conference section (consisting of 10 panels) on ‘Revisiting the European Security Strategy. Ten Years After’, ECPR/SGIR 8th Pan-European Conference on International Relations, 18-21 September 2013.

‘Η Κίνα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών΄, Ημερίδα ‘Η Κίνα και οι «Αλλοι»: Σενέχειες και Ασυνέχειες στις Σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη και τον Κόσμο’, οργανωθείσα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 7 Δεκεμβρίου 2012.

‘Assessing the EU Strategy on Non-Proliferation of Nuclear Weapons’, 1st SGIR/EISA Exploratory Workshop, Rhodes, 25-27 October 2012.

‘Reciprocity as Bargaining Strategy of EU in its Negotiations with Iran: A Case Study in Failure?’, paper presented at the Annual CISS Conference on ‘Between the Global and the Regional: Actors, Processes and Institutions’, Prague, 24-26 June 2012 (paper tabled not presented).

‘H Συμμετοχή της Ελλάδας στους Θεσμούς της EE: H Περίπτωση της Προεδρίας’, στο συνέδριο της ‘Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών, Αθήνα, 31 Μαίου 2012.

‘Neutrality and European Integration. What Liew Ahead?’ Paper presented at the conference on ‘Comparing and Contrasting Europeanization: Concepts and Experiences’, organised by the Institute of International Economic Relations and the Hellenic Observatory of LSE, Athens, 14-16 May 2012.

‘Synergistic Linkages between Nested IO’s: The United Nations and the European Union Sanction Policy’, Inter-Organisationalism in International Relations: Theories and cases, International Expert Workshop, Vesalius College & Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel (VUB), 27-28 January 2012.

‘EU and International Organisations’, PHD, Summer School on ‘Europe in the World, Department of Political Science, Rethymnon 16-28 August 2011, University of Crete,

‘How the Soviets Called the Western Powers’ Bluff in the UN Disarmament Negotations: 1954-1955’, paper presented at the Annual conference of the British International History Group, University of Strathclyde, Glasgow, 8-10 September 2011.

‘Do the UN Sanctions Strengthen the International Presence of the EU?’, paper presented at the Third International Global Studies Conference, Porto, Portugal, 17-20 August 2011.

‘Do the UN Sanctions Strengthen the International Presence of the EU?’, paper presented at the 18th International Conference of Europeanists, Barcelona, Spain, 20-22 June 2011.

‘In Quest for a Stronger EU Presence in the UN Security Council’, paper presented at the international conference on ‘Effective Multilateralism: The EU and other International Institutions’, Loughborough University, Center for the Study of International Governance, 13-14 January 2011.

‘The EU and the UN Security Council Reform: A Missed Opportunity or a Blessing in Disguise?’, paper presented at the International Conference on ‘Europe in Global Governance: Performance, Reform, Power’, Rapalo, Italy, 29 October-1 November 2010

‘Accounting for Foreign Policy Change: The Role of Policy Entrepreneurs’, paper presented at the bi-annual conference of the Standing Group for International Relations of the ECPR, Stockholm, September 2010.

'The EU Neutrals and Security Integration: What Lies Ahead?', 10th International CISS Millennium Conference, Venice, Italy, 4-6 July 2010.

‘Assessing the EU Performance in the United Nations: The Case of the UN Security Council reform’, paper presented at the GARNET Conference on ‘The European Union in International Affairs, Brussels, 22-24 April 2010 (with S. Blavoukos).

‘The EU-27 and the UNSC Reform Debate: Testing the ‘Effective Multilateralism’ Rhetoric’, paper presented at the Delphi International Workshop on ‘The EU Presence in International Organisations’, Delphi, 12-13 June 2009 (with S. Blavoukos).

‘Neutrals and the Development of CFSP-ESDP: Any Contribution at All?", paper presented at the Conference on 'Neutrality and European Security Governance during and after the Cold War’,Cyprus Center for European and International Affairs, Nicosia, 6-7 April 2009 (with S. Blavoukos)

‘Identifying Parameters for Foreign Policy Change: A Synthetic Approach’, paper presented at the Annual Conference of the International Studies Association, New York, 14-18 February 2009 (with S. Blavoukos)

‘Autonomous Chairs in UN Multilateral Negotiations’ paper presented at the World International Studies Committee (WISC) Conference, Ljubljana, Slovenia, 23-26 July 2008 (jointly with S. Blavoukos).

“Greek Conditionality Policy in the EU: The case of Turkey’s Accession’, paper presented at the 18th International Millennium Conference, Paris, 14-16 June 2008.

‘Can expansion lead to a more efficient UN Security Council? A  Veto-Players Analysis’ in the ECPR/SGIR 6th Pan-European Conference on International Relations, Turin, Italy, 15-17 September 2007 (with A. Alexopoulos).

 Η Μονομερής Πολιτική των ΗΠΑ: Εκτίμηση του Κόστους με βάση τη Νεορεαλιστική και Θεσμική Θεωρία, στο συνέδριο της SAFIA, «Διεθνής Ασφάλεια στον 21ο Αιώνα: H πρόκληση και το Κόστος», 16 Μαρτίου 2007, ΕΒΕΑ.

‘A New Presidency for the EU’, paper to be presented in International Conference on Debating Europe: The New Research Agenda, Hellenic Center for European Studies (EKEM), June 2006, Delphi (with S. Blavoukos and G. Pagoulatos).

΄Τα Πενιχρά αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στο πεδίο του αφοπλισμού και του ελέγχου των εξοπλισμών΄, εισήγηση στη διημερίδα ‘60 Χρόνια από την Ίδρυση του ΟΗΕ. Αποτίμηση των Εργασιών της Συνόδου Κορυφής’, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 24-25 Οκτωβρίου 2005.

‘The Role of the Chair in Multilateral Negotiations in the UN Context’, First Global International Studies Conference, Istanbul, Bilgi University, 24 – 27 August 2005.

‘From Perverse to Effective Institutionalism? NATO, EU and the Greek-Turkish Conflict’, International Conference on ‘Assessing Multilateralism in the Security Domaim’, 3-5 June, Delphi (with P. Tsakonas).

‘Continuity and Change in the Post-Constitution EU Presidency: A New Actor in Town?’, EUSA- Ninth Biennial International Conference, Austin, Texas, 31 March-2 April 2005

‘Thucydides as a source of Diplomacy: Ambassadors, Consuls, Messengers and Diplomatic Practice in the Greek city-states system’, International Conference on ‘Foreign Relations and Diplomacy in the Ancient World’, University of Aegean, 3-5 December 2004.

Discussant, panel ‘The United Nations in the context of the New World Order’, Fifth Pan-European International Relations Conference on ‘Constructing New World Orders’, 9-11 September 2004, The Hague, Netherlands.

‘EU Representation in the UN: Debate and Outcomes’, Annual conference of the British International Studies Association (BISA), 19-21 December 2001 (with S. Blavoukos), paper tabled.

Guest speaker, ‘The role of the UN in international security’, 2000 World Model United Nations, Athens, 26 March 2000.

‘Enhanced Cooperation Between the UN and Regional Organizations in Security Issues’, 1998 IFAC Conference on Supplementary Ways for Improving International Stability, Bucharest, 14-16 May 1998.

‘The Relationship between Disarmament and Development in the UN’, International Conference on ‘The Role of the United Nations in the Post-Cold War Era’, Panteion University, May 1996.

‘Creating Conditions for Stability in the Balkans’, 1995 IFAC Conference on Supplementary Ways for Improving International Stability, Vienna, 29 September –1 October 1995.

‘Peacekeeping and Peacemaking: Some Lessons from the Field’, International Workshop on ‘New Tasks for the United Nations’, International Institute for Peace, Vienna, 15-17 April 1994.

‘Purchasing Loyalty: Greece and the European Union’, International Conference on ‘Economic Integration and Public Policy: NAFTA, the European Union and Beyond”, York University, Toronto, 27-29 May 1994.

‘The idea of Democracy: Component part of Europe’s Cultural Entirety’, International Conference ‘From Democratic Deficit to an Europe for the Citizens’, Notre-Dame University, Namur, Belgium, 7-9 July 1994

Chairman, panel ‘Japan, the UN Security Council and International Peacekeeping’, International Workshop on ‘The Politics of European-Japanese Relations in the mid- 1990s’, University of Reading, 14-15 December 1994.

‘Nuclear Disarmament Policy in the UN: Anglo-American Cooperation 1945-1946’, 5th Annual Conference of the British International History Group, University of West of England, Bristol, 16-18 September 1993.

‘The United Nations and Disarmament Implications of Democratization’, Political Studies Association (PSA) Conference, University of Lancaster, 15-17 March 1991.

‘The Role of the United Nations in the Disarmament Affairs: Change or Continuity?’, British International Studies Association (BISA), University of Newcastle Upon Tyne, 17-19 December 1990.

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ (CITATIONS)

Το έργο του κου Μπουραντώνη έχει τύχει πολυάριθμων διεθνών ετεροαναφορών ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται ετεροαναφορές σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής αναγνωρισιμότητας, όπως International Organization, International Security, International Studies Quarterly, Journal of Common Market Studies, Journal of European Public Policy, Journal of European Integration, European Union Politics, European Journal of International Law, Harvard International Law Review, σε Handbooks κ.α. 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr