Πρυτανικές Εκλογές αύριο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρυτανικές Εκλογές 2020: Πρυτανικές Εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα από τις 10:00 έως τις 16:00.

Να αναφερθεί πως, το εν λόγω Ίδρυμα, οι Πρυτανικές Εκλογές θα διεξαχθούν για πρώτη φορά με ηλεκτρονική "κάλπη" μέσα από το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ».

Τα «Φοιτητικά Νέα» θα σας μεταδώσουν αύριο τα Αποτελέσματα των Πρυτανικών Εκλογών.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, αφού εξέτασε και διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας των υποψηφίων, ανακήρυξε τα παρακάτω (2) υποψήφια Πρυτανικά Σχήματα και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά υποψήφιο Πρυτανικό Σχήμα για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακολουθούν οι υποψήφιοι συνδυασμοί κατά χρονολογική σειρά υποβολής των υποψηφιοτήτων:  

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗ 

Για το αξίωμα του Πρύτανη:

Δημήτριος Μπουραντώνης, Καθηγητής

Για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων:

Βασίλειος Βασδέκης, Καθηγητής

Κωνσταντίνος Δράκος, Καθηγητής

Βασίλειος Παπαδάκης, Καθηγητής

Γεώργιος Λεκάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 

Για το αξίωμα του Πρύτανη:

Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Καθηγητής

Για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων:

Σάνδρα Κοέν, Καθηγήτρια

Γεώργιος Ξυλωμένος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σταύρος Τουμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανδριανός Τσεκρέκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τα Αποτελέσματα των Πρυτανικών Εκλογών θα τα δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr