Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ: Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής ανά Τμήμα

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για την καλοκαιρινή περίοδο 2019, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 07/05/2019 έως και 21/05/2019

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε αναλυτικά μέσα από τα «Φοιτητικά Νέα» τις Προϋποθέσεις και τους Όρους Συμμετοχής ανά Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ):

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες

Μία σημαντική δραστηριότητα του Τμήματος Πληροφορικής είναι η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 1997, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι και διήρκεσε μέχρι τον Σεπτέμβριο 2000. Έπειτα το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης το Τμήμα Πληροφορικής δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές του 6ου και επομένων εξαμήνων να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους σε επιχειρήσεις του χώρου της Πληροφορικής και των Οικονομικών. Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο Φεβρουάριος 2006 - Ιούνιος 2010 , στο πρόγραμμα συμμετείχαν 77 εταιρίες (63 ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα και  14 στον δημόσιο τομέα), 20 μέλη Δ.Ε.Π. και 184 φοιτητές/τριες.

Διάρκεια: 

4 μήνες κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων (με μορφή μερικής απασχόλησης) & 2 μήνες κατά την καλοκαιρινή περίοδο (με μορφή πλήρους απασχόλησης).

Για ποιους; 

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να εκπονηθεί σε οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών μετά το ΣΤ'. 

Βασική Προϋπόθεση:

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να έχουν επιτύχει σε ΟΛΑ τα υποχρεωτικά μαθήματα. 

Μοναδική Εξαίρεση: Μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και φοιτητές που οφείλουν ΜΟΝΟ μέχρι δυο(2) υποχρεωτικά μαθήματα. Όταν δημοσιοποιείται η ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής, οι φοιτητές/τριες που ήδη πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η τελική επιλογή των φοιτητών σε κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης και εφόσον υπάρχουν περιορισμένες επιχορηγούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης θα γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια:

 • 1ο κριτήριο: Επιλέγονται οι αιτούντες φοιτητές όπου έχουν επιτύχει σε ΟΛΑ τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και έπειτα ταξινομούνται βάσει του Μ.Ο βαθμολογίας όλων των μαθημάτων όπου έχουν εξετασθεί επιτυχώς.
 • 2ο κριτήριο: Επιλέγονται οι αιτούντες φοιτητές όπου δεν έχουν επιτύχει σε ΟΛΑ τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και υπολείπονται μόνο ενός (1) μαθήματος για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου και έπειτα ταξινομούνται βάσει του Μ.Ο βαθμολογίας όλων των μαθημάτων όπου έχουν εξετασθεί επιτυχώς.
 • 3ο κριτήριο: Επιλέγονται οι αιτούντες φοιτητές όπου δεν έχουν επιτύχει σε ΟΛΑ τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και υπολείπονται δυο (2) μαθημάτων για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου και έπειτα ταξινομούνται βάσει του Μ.Ο βαθμολογίας όλων των μαθημάτων όπου έχουν εξετασθεί επιτυχώς.

Οι ασκούμενοι υποχρεούνται:

Μόλις συμφωνήσουν για την πρακτική άσκηση τους με μια επιχείρηση/οργανισμό, προχωρούν στην εύρεση επιβλέποντος καθηγητή με αντικείμενο σχετικό με αυτό της πρακτικής άσκησης. Είναι απαραίτητο ο επιβλέπων καθηγητής της Πρακτικής Άσκησης να δηλώνεται από το φοιτητή/φοιτήτρια εντός μιας εβδομάδας από την έναρξη της πρακτικής στο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ με την προϋπόθεση ότι έχει συμφωνήσει στην επίβλεψη. (Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματος Πληροφορικής). Το αντικείμενο της Πρακτικής τους άσκησης πρέπει να είναι απαραιτήτως συναφές με τις σπουδές τους και συναποφασίζεται από τον ασκούμενο, τον εκπαιδευτή από την πλευρά της επιχείρησης και το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π.

 • Να παραδώσουν Ενδιάμεση Έκθεση προόδου περίπου στα μέσα της πρακτικής τους άσκησης στον επιβλέποντα καθηγητή τους (τουλάχιστον 5 σελίδες). Η ενδιάμεση έκθεση καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ.

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης:

 • Βεβαίωση φορέα απασχόλησης (1 αντίγραφο) & Ιδιωτικό Συμφωνητικό (σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα) παραδίδονται από τους φοιτητές/τριες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κα Νυφλή. (Για την έκδοση ΑΜΚΑ πηγαίνετε πριν την έναρξης της πρακτικής σας σε οποιαδήποτε Υποκατάστημα ΙΚΑ.) 
 • εντός 15 ημερών από την έναρξη της πρακτικής να παραδώσουν στον επιβλέποντα καθηγητή σύντομη επιστολή από τον εκπαιδευτή τους στην επιχείρηση που να περιγράφει το τελικά συμφωνηθέν αντικείμενο της άσκησης.
 • Δηλώνετε ως ελεύθερη επιλογή την "Πρακτική Άσκηση" (κωδικός 3804) στη Δήλωση Μαθημάτων σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συνδέεστε στο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr στη καρτέλα της «Πρακτικής Άσκησης» επιλέγετε «Δηλώσεις» και συμπληρώνετε την Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων. Αφού συμπληρωθεί η δήλωση θα πρέπει να κάνετε «εξαγωγή αρχείου» και να την προσκομίσετε στο γραφείο πρακτικής άσκησης  υπογεγραμμένη μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της έναρξης σας.

Για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης:

 • Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής την παραλαμβάνετε από την επιχείρηση κατατίθεται εντός  2- 2  ημερών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Νυφλή).
 • εντός 10 ημερών από το τέλος της άσκησης να παραδώσουν στον επιβλέποντα καθηγητή ολοκληρωμένη αναφορά (final report) της εργασίας τους (μελέτη, υλοποίηση, έλεγχος, σχεδιασμός, τουλάχιστον 20 σελίδες) ο οποίος και θα την βαθμολογήσει. Η εργασία καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ.
 • Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης (Εκπαιδευτή, Φοιτητή συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στο Π.Σ. 
 • Έκθεση αξιολόγησης Επιβλέποντα Καθηγητή αποστέλλεται από τον επιβλέποντα καθηγητή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Νυφλή) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ώρες υποδοχής φοιτητών: 11.00 -15.00

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ/Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφορικής

Κα Ελευθερία Νυφλή

Τηλ: 210 – 8203815, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση: Ελπίδος 13, Αθήνα (πλησίον πλατείας Βικτώριας, 3ος όροφος)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρέωση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος στο πλαίσιο της οποίας οι φοιτητές απασχολούνται σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον αξιοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιώντας τις τεχνολογίες και τις συνθήκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον υπάρχον κανονισμό του Τμήματος ισχύουν τα εξής:

1. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να εκπονηθεί από φοιτητές όπου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 8 εξάμηνα σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 29 μαθήματα ή σε τουλάχιστον 24 μαθήματα των πρώτων 6 εξαμήνων μέχρι την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτησή τους.

2. Οι φοιτητές υποχρεούνται:

2.1. Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχει ορίσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ.

2.2. Να δηλώσουν ως μάθημα την "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" στο εξάμηνο που την υλοποιούν προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

2.3. Να παραδώσουν την εργασία του μαθήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές ώστε να λάβουν προβιβάσιμο βαθμό. 

3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η τελική επιλογή των φοιτητών σε κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης θα γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια (μέσος όρος βαθμολογίας). Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που θα υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις από τις διαθέσιμες θέσεις, θα επιλέγονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, εφόσον καλύπτουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις επιλογής.

4. Οσοι φοιτητές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με εταιρεία της επιλογής τους, στην οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, μπορείτε να διαβάσετε την Ερώτηση 15 στον ιστότοπο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ: ΕΔΩ.  

Περισσότερες πληροφορίες: κα Ελευθερία Νυφλή, 210 - 8203815, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Πληροφορίες

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εφαρμόζει το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης των τριτοετών και τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος.

Η πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η πράξη αφορά την επιδοτούμενη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για ένα τρίμηνο σε αντικείμενα συναφή με το Πρόγραμμα Σπουδών τους. 

ΓΕΝΙΚΑ

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εφαρμόζει το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος. 

Η πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΟΠΑ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η πράξη αφορά την επιδοτούμενη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για ένα τρίμηνο σε αντικείμενα συναφή με το Πρόγραμμα Σπουδών τους. 

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο νέο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει την αποζημίωση του φοιτητή και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος.  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στόχοι του Προγράμματος είναι: 

 • Η θεώρηση των ασκούμενων ως ανθρώπινο δυναμικό που πρόκειται να ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία και στην αγορά εργασίας. 
 • Η εισαγωγή των ασκούμενων σε «πραγματικές» συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και η μετάβαση από το περιβάλλον της εκπαίδευσης στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, της παραγωγής και των επιχειρήσεων. 
 • Η απόκτηση Δεξιοτήτων που συμπληρώνουν τη διαδικασία θεμελίωσης γνώσεων των ασκούμενων. 
 • Η εξοικείωση των ασκούμενων με τη χρήση τεχνολογίας στο χώρο της διοίκησης και της παραγωγής. 
 • Η ανίχνευση της δυνατότητας μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης στην αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών και προβλημάτων. 
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εταιρική και δημόσια διακυβέρνηση, την επικοινωνία, την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω ομάδων, την αντίληψη της εταιρικής κουλτούρας κ.ά. 
 • Η ανάπτυξη ενός πλαισίου συνάντησης διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων για την υλοποίηση έργων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με τη συνεργασία ανθρώπων από διαφορετικούς κλάδους. 
 • Η προετοιμασία των ασκούμενων για τη μελλοντική ανάληψη υπεύθυνων θέσεων εργασίας. 
 • Η αποκόμιση εμπειρίας αναφορικά με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. 
 • Η διαμόρφωση άποψης αναφορικά με την επιλογή ειδικοτήτων για τη συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
 • Η ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και της Αγοράς Εργασίας. 

Προϋποθέσεις Επιλογής 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 • Οι τριτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 14 μαθήματα (τα αγγλικά δεν υπολογίζονται), ενώ οι τεταρτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 20 μαθήματα. Εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης από τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές, δύναται να προσφέρονται θέσεις Πρακτικής Άσκησης και σε φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο και στο έκτο έτος σπουδών. Ειδικότερα, οι φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο έτος θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 30 μαθήματα, ενώ οι φοιτητές που βρίσκονται στο έκτο έτος θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 32 μαθήματα.
 • Είναι επιθυμητό να γνωρίζουν επαρκώς ξένες γλώσσες και ειδικότερα την Αγγλική ή άλλη ξένη γλώσσα που απαιτεί ο φορέας υποδοχής για διενέργεια Πρακτικής Άσκησης.
 • Είναι επιθυμητό να έχουν επαρκείς γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Power Point, Internet).
 • Οι φοιτητές είναι δυνατόν να κληθούν από Φορείς Απασχόλησης να προσκομίσουν αποδεικτικά επάρκειας γνώσης ξένων γλωσσών ή/και γνώσεων χειρισμού Η/Υ.

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή εικόνα των φοιτητών κατά την λήξη της περιόδου των αιτήσεων.

Επιπλέον για τη πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΟΠΑ», στην περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις φοιτητών (που καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλογής) από τις διαθέσιμες θέσεις βάσει χρηματοδότησης, η τελική επιλογή των φοιτητών σε κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης θα γίνεται με επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια δηλαδή θα επιλέγονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (μ.ο.). Στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο., προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που βρίσκεται σε μεγαλύτερο έτος σπουδών, ενώ στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο και σπουδάζουν στο ίδιο έτος προτεραιότητα έχει αυτός που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, εφόσον πληρούν τις πιο πάνω Προϋποθέσεις Επιλογής, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησής τους στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο σύνδεσμο https://www.dasta-is.aueb.gr/. 

Υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, είναι ο κύριος Αντώνης Ρούσσος (Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8203806, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). 

2. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων τους και εφόσον επιλεγούν μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας και καταλήξουν σε συμφωνία με τον φορέα απασχόλησης, υποβάλλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης πριν από την έναρξη (κύριο Αντώνη Ρούσσο) τη Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα και εκτυπώνεται από αυτό. Επειδή το Πρόγραμμα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη του ασκούμενου, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων: ΑΜΚΑ & Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (http://internship.aueb.gr/getdoc.php?docid=136). 

3. Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι επιλεγέντες φοιτητές υποβάλλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μας (κύριο Αντώνη Ρούσσο) τη Βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης (με υπογραφή & σφραγίδα από το φορέα απασχόλησης), τη Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή (τη βρίσκετε στο https://www.dasta-is.aueb.gr/ στο μενού επιλογής ΔΗΛΩΣΕΙΣ) και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε τρία (3) αντίγραφα έχοντας υπογραφή του ασκούμενου και υπογραφή και σφραγίδα του φορέα απασχόλησης (την προσκομίζετε στο γραφείο πρακτικής και σας επιστρέφονται τα δύο αντίγραφα με υπογραφή του αντιπρύτανη και τη σφραγίδα του πανεπιστημίου). Όλα τα έντυπα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά (αυτόματα) από το πληροφοριακό σύστημα και τα παραλαμβάνετε από το φορέα απασχόλησης.

4. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και η πραγματοποίησή της προϋποθέτει την απασχόληση των φοιτητών για 3 μήνες σε πλήρες ωράριο. 

5. Η μηνιαία αμοιβή των φοιτητών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ανέρχεται στο ποσό των 270 ευρώ, το οποίο θα αντιστοιχεί σε ωράριο πλήρους απασχόλησης σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. 

6. Η διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης συνεπάγεται την επίβλεψη του ασκούμενου φοιτητή από το αρμόδιο επιβλέπον στέλεχος του φορέα απασχόλησης, το οποίο μεριμνά για τη διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης σε αντικείμενα σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και τις θεμελιωμένες γνώσεις αυτού, φροντίζει για την παροχή συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ενίοτε φροντίζει για την απασχόλησή τους σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και δεσμεύεται για την συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Πρακτικής Άσκησης για φορείς απασχόλησης που συνιστά την Έκθεση Περαίωσης της Πρακτικής Άσκησης. 

7. Η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης συντονίζεται, επιβλέπεται και παρακολουθείται από ένα μέλος ΔΕΠ, το οποίο συμβουλεύει τον ασκούμενο φοιτητή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αυτής, τον ενημερώνει σχετικά με το αντικείμενό της, επικοινωνεί με το επιβλέπον στέλεχος του φορέα απασχόλησης και αποφαίνεται για την επιτυχή ολοκλήρωσή της με βάση την Έκθεση Περαίωσης της Πρακτικής Άσκησης (Ερωτηματολόγιο) που υποβάλλει το επιβλέπον στέλεχος του φορέα απασχόλησης. 

8. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης συνεπάγεται αφενός την έκδοση σχετικής Βεβαίωσης ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα απασχόλησης και αφετέρου τη σχετική αναφορά στο Πιστοποιητικό Σπουδών του φοιτητή. 

9. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο κάθε φοιτητής συμπληρώνει το προβλεπόμενο Ερωτηματολόγιο Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές,. 

10. Ο κάθε φοιτητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που επιλέγεται και ολοκληρώνει επιτυχώς την προβλεπόμενη από το Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση αποζημιώνεται για όλο το τρίμηνο διενέργειας αυτής. 

11. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στο σύνολο των ασκούμενων φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Στυλιανός (Στέλιος) Αρβανίτης, Επικ. Καθηγητής 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Δεριγνί 12, ΤΚ 104 34,

Τηλ.: 210 8203313 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Πλήρες Βιογραφικό: https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1334.pdf 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντώνιος Ρούσσος

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ελπίδος 13, 3ος όροφος, Τηλ.: 210 8203806

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00 – 13.00. 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορίες

Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε εταιρείες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπο την προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών. 

Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί 3 μήνες και πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ» που υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020. 

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους) 

Στόχος Προγράμματος

Μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για μικρό χρονικό διάστημα σε κάποιον φορέα απασχόλησης σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους. Η συμμετοχή αυτή τους δίνει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών τους.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε εταιρείες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών.

Επιπλέον θα πρέπει οι τριτοετείς φοιτητές να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 16 μαθήματα και οι τεταρτοετείς (και άνω) φοιτητές σε τουλάχιστον 18 μαθήματα.

Επιπλέον για τη πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΟΠΑ», στην περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις φοιτητών (που καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλογής) από τις διαθέσιμες θέσεις βάσει χρηματοδότησης, η τελική επιλογή των φοιτητών σε κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης θα γίνεται με επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια δηλαδή θα επιλέγονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (μ.ο.). Στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο., προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων. Eνώ στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στον ίδιο αριθμό μαθημάτων, προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεγαλύτερο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων.

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή εικόνα των φοιτητών κατά την λήξη της περιόδου των αιτήσεων. 

Η τελική κατάσταση φοιτητών που γίνονται αποδεκτοί στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αναρτάται στον κεντρικό ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος, ή/και της Σχολής ή/και στους αντίστοιχους πίνακες ανακοινώσεων, με σεβασμό σε κάθε περίπτωση των ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Υλοποίηση

Οι φοιτητές απασχολούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, κατ’ελάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Στην πράξη δηλαδή οι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν για 3 μήνες με μερική ή πλήρη απασχόληση.

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής, το οποίο δεν προσμετράται στον βαθμό Πτυχίου.

Αιτήσεις υποβάλλονται τρεις (3) φορές το χρόνο (Χειμερινό, Εαρινό και Καλοκαίρι) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Δομή

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Παν/μιου και του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Βλάσης Σταθακόπουλος, Καθηγητής.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών έως και τη λήξη του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΟΠΑ» στις 31-10-2022 είναι ο Επίκουρος Καθηγητής, Κωνσταντίνου Παναγιώτης. 

H Διμελής Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και επικύρωσης τελικών αποτελεσμάτων αποτελούμενη από τον εκάστοτε Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και ένα επιπλέον μέλος ΔΕΠ του τμήματος, αποτελείται από τον κ. Π. Κωνσταντίνου, Επίκουρο Καθηγητή, Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον κ. Κ. Ρουμανιά, Λέκτορα.

Υπεύθυνος διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΔΕΟΣ στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Ρούσσος Αντώνης, Ελπίδος 13, 3ος Όροφος, 210-8203 806, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Ώρες Γραφείου 11:00 – 13:00)

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να απευθυνθούν στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ το οποίο και είναι υπεύθυνο για τα ακόλουθα:

Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων των παραγωγικών φορέων και οργανισμών για την απασχόληση φοιτητών, αλλά και των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

Διαχείριση του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος από την πλευρά του Γραφείου  Πρακτικής  Άσκησης  Ο.Π.Α.  και  εισαγωγή  δεδομένων  όπως κατάλογος   φοιτητών,   προσφερόμενες   θέσεις   εργασίας,   στοιχεία επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων από το ίδιο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και από το ΔΑΣΤΑ γενικότερα.

Προώθηση και άμεση εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  επιδιώκει  την  ουσιαστική  προαγωγή  ζητημάτων  πρόσβασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι σχετικές πρωτοβουλίες θα συνδυάζονται με αυτές των υπόλοιπων πράξεων (ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΜΚΕ) και θα εμπίπτουν στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόσβασης ΑμΕΑ

(Disabilities Access Program).

Άμεση επικοινωνία τόσο με τους φοιτητές όσο και με τις επιχειρήσεις.

Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ειδικών σεμιναρίων για την εκπαίδευση των φοιτητών από το 1ο έτος των σπουδών τους.

Διαδικασίες

Ο φοιτητής /η φοιτήτρια υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα συμμετοχής στο Πρόγραμμα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ (www.dasta-is.aueb.gr) και καταχωρεί ηλεκτρονικά το βιογραφικό του.

Μετά την σχετική επιβεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, και την αξιολόγηση και επικύρωση της Διμελούς Επιτροπής του Τμήματος οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται αποδεκτές από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ το οποίο είναι σε διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, οι φοιτητές εκδηλώνουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους στις διαθέσιμες θέσεις των φορέων απασχόλησης που τους ενδιαφέρουν.

Μετά τη διενέργεια συνεντεύξεων, οι φοιτητές επιλέγουν την επιχείρηση στη οποία θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και ενημερώνουν τον διαχειριστή του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για τη διευθέτηση των τυπικών εγγράφων έναρξης της πρακτικής άσκησης.

Τα απαιτούμενα έγγραφα για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης είναι: 

 1. Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων. Ο φοιτητής / η φοιτήτρια προσκομίζει το έντυπο δήλωσης προσωπικών στοιχείων με τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός μητρώου ΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού).
 2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ Ε.Λ.Κ.Ε., Φορέα, Φοιτητή / Φοιτήτριας.
 3. Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης.
 4. Δελτίο Εισόδου. 

Οι φοιτητές υποχρεούνται για το διάστημα που θα συμφωνηθεί με το φορέα απασχόλησης να προσέρχονται στο χώρο εργασίας τους τις εργάσιμες ημέρες και

να ακολουθούν τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα απασχόλησης, εκτός κι αν υπάρχει διαφορετική συγκεκριμένη συνεννόηση. Οι φοιτητές μπορούν με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης να κάνουν χρήση αδείας είτε για λόγους ασθενείας, είτε για την εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους.

Ο ασκούμενος φοιτητής εποπτεύεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και ένα στέλεχος της Επιχείρησης. 

Αφού ο φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική του άσκηση, θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον διαχειριστή του κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ.

 1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης 
 2. Δελτίου Εξόδου

Επίσης στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης οι εργοδότες καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο με το οποίο αξιολογούν μεταξύ άλλων την αποδοτικότητα και εργατικότητα των ασκούμενων φοιτητών. Αντίστοιχο ερωτηματολόγιο καλείται να συντάξει και ο ασκούμενος φοιτητής. 

Η αποζημίωση των φοιτητών γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και αφού ο/η φοιτητής/τρια έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έντυπα εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί. Η μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών για πλήρη απασχόληση ορίζεται στα 270 ευρώ και υπάρχει επίσης ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή στο χώρο εργασίας έναντι ατυχήματος.

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών είναι μάθημα επιλογής του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου. Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίοι θα είναι τα μελλοντικά επιχειρηματικά στελέχη της Ελληνικής οικονομίας να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα με τα οποία ασχολούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο και να έχουν έτσι πληρέστερη κατάρτιση. Επίσης τους δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας καθώς και τα προβλήματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθούν, να βρουν ευκολότερα απασχόληση και να γίνουν αποτελεσματικότερα επιχειρηματικά στελέχη. 

 1. Η πρακτική άσκηση έχει συνολική διάρκεια 320 ώρες (40 ώρες εβδομαδιαίως για 2μηνη πλήρη απασχόληση ή 25 ώρες εβδομαδιαίως για 3μηνη μερική απασχόληση) και η συνολική αποζημίωση ανέρχεται σε 540 ευρώ.
 2. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές 3ου έτους  σπουδών και άνω. Οι τριτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 17 μαθήματα, οι τεταρτοετείς  σε τουλάχιστον 22 μαθήματα, ενώ από 5ο έτος σπουδών και άνω σε τουλάχιστον 34 μαθήματα.
 3. Γίνεται διενέργεια συνεντεύξεων και η τελική επιλογή γίνεται από τη  εταιρία.  Οι εταιρείες θα λάβουν τα βιογραφικά σας μετά το πέρας των αιτήσεων και θα σας καλέσουν εφ όσον ενδιαφέρονται στους χρόνους που θα ορίσουν οι ίδιες.
 4. Να γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωτικό να αναρτήσουν στο www.dasta-is.aueb.gr ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Μπορείτε να ανανεώσετε-αντικαταστήσετε το βιογραφικό σας οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε.
 5. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης ορίζεται μετά από συνεννόηση με την εταιρία. 
 6. Οι φοιτητές υποχρεούται: (α) να έχουν δηλώσει ως μάθημα την "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" στο εξάμηνο  που υλοποιούν το πρόγραμμα προκειμένου να συμμετέχουν και (β) να παραδώσουν την εργασία του μαθήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές. Πρότυπο της εργασίας θα βρείτε στο eclass. Σε περίπτωση που η εργασία δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό, δίνεται η δυνατότητα να κατατεθεί εκ νέου στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Για συμμετοχή στη καλοκαιρινή περίοδο πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να το δηλώσετε ως μάθημα στην εαρινή περίοδο. 
 7. Η αξιολόγηση των εργασιών γίνεται από τους Επιβλέποντες καθηγητές σας κ. Παπαλεξανδρή για φοιτητές/τριες με επίθετα από Α-Λ και από τον κ. Μανωλόπουλο για φοιτητές/τριες με επίθετα από Μ-Ω.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πληροφορίες 

Τo Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δίνει την ευκαιρία σε 3ετείς/4ετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος να κάνουν πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Τράπεζες τόσο εντός της Αττικής όσο και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων, που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, με την πρακτική τους εφαρμογή στον επαγγελματικό χώρο. Επίσης, στοχεύει στην ευκολότερη και καλύτερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του τμήματος και των επιχειρήσεων για αποτελεσματικότερη σύνδεση θεωρίας και πράξης.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές 3ου και 4ου έτους σπουδών 

Ειδικότερα, 

 • Οι τριτοετείς θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 15 μαθήματα. Οι τεταρτοετείς θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 23 μαθήματα. Από το 5ο έτος σπουδών και άνω σε τουλάχιστον 34 μαθήματα. 
 • Δηλώνετε ως ελεύθερη επιλογή την "Πρακτική Άσκηση" ( κωδικός 5050) στη Δήλωση Μαθημάτων, καταθέτετε γραπτή εργασία και βαθμολογείστε.
 • Μετά την σχετική επιβεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής,  οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται αποδεκτές και γίνεται ανάθεση των θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές. Μετά τη διενέργεια συνεντεύξεων, οι φοιτητές επιλέγουν την επιχείρηση στη οποία θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και ενημερώνουν τον διαχειριστή του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για τη διευθέτηση των τυπικών εγγράφων έναρξης της πρακτικής άσκησης.
 • Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι συνολικά 320 ώρες και μπορεί να είναι πλήρους απασχόλησης (2 μήνες) ή μερικής απασχόλησης (3 μήνες/ 25 ώρες εβδομαδιαίως ή 4 μήνες/ 20 ώρες εβδομαδιαίως).
 • Το αντικείμενο της πρακτικής περιλαμβάνει τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης στην οποία ο φοιτητής θα τοποθετηθεί από την επιχείρηση που θα τον επιλέξει.
 • Οι ασκούμενοι φοιτητές είναι ασφαλισμένοι από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έναντι ατυχήματος. Δεν λαμβάνουν ένσημα. 
 • Ο ασκούμενος φοιτητής εποπτεύεται από τον υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και ένα στέλεχος της Επιχείρησης.
 • Αφού ο φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική του άσκηση, θα πρέπει να  προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον διαχειριστή του κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης  ΟΠΑ. Στο τέλος καταθέτει εργασία και εφ όσον λάβει προβιβάσιμο βαθμό, προχωράμε στη διαδικασία της αποζημίωσης του για τη πρακτική του άσκηση.  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιχείρηση εξασφαλίζει στον ασκούμενο τις προϋποθέσεις για την πρακτική άσκησή του στις εγκαταστάσεις της και ορίζει το στέλεχος που θα τον εποπτεύσει. Παράλληλα του παρέχει κάθε πληροφόρηση που κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των καθηκόντων που του έχει αναθέσει καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 • Μάρκετινγκ-Διαφήμιση 
 • Επικοινωνία-Δημόσιες Σχέσεις
 • Διοικητικές υπηρεσίες
 • Οικονομικές υπηρεσίες

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις, με την άσκηση φοιτητών αποβλέπουν στην κάλυψη αναγκών οι οποίες παρουσιάζονται, καθώς και στη γνωριμία για άντληση στελεχών μελλοντικά μέσω του Πανεπιστημίου. Η επικοινωνία με τους υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης ενισχύει την σύνδεση των επιχειρήσεων με το Πανεπιστήμιο και ενθαρρύνει τη συνεργασία σε θέματα έρευνας ή πρακτικών εφαρμογών. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (κατ’ αλφαβητική σειρά)

 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Διαφήμιση
 • Δίκτυα Διανομής και Logistics
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Διοίκηση Έργων & Προγραμμάτων
 • Διοίκηση Ποιότητας και Αλλαγών
 • Ειδικά Θέματα Δικαίου
 • Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή στην Επικοινωνία
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 • Επικοινωνία στην Πράξη
 • Εργαλεία Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας 
 • Ηλεκτρονική Επικοινωνία
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
 • Λογιστική 
 • Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς και Μάρκετινγκ
 • Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 • Ξένη Γλώσσα
 • Οικονομική και Επιχειρήσεις
 • Οργάνωση Πωλήσεων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Πολιτική Προϊόντος
 • Ποσοτικές Μέθοδοι 
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Συμπεριφορά Οργανώσεων 
 • Συστήματα Διοίκησης Προσωπικού
 • Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
 • Τιμολόγηση & Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση
 • Ψυχολογία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης: Ειρήνη Νικάνδρου, Επ. Καθηγήτρια  

Τηλ.: 2108203444,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Διοικητική Υποστήριξη από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ: 

Μαρία Κανέλλα,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Τηλ.: 2108203813

Ώρες υποδοχής φοιτητών: 11.00 – 15.00

Οδηγός Εργασίας Πρακτικής Άσκησης 

Πρότυπο εξωφύλλου εργασίας Πρακτικής Άσκησης: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό εικαστικό στο εξώφυλλο αλλά χρειάζεται να έχετε αναγράψει όλες τις πληροφορίες και τα λογότυπα όπως στο πρότυπο.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Πληροφορίες

Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη (θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών του Προγράμματος Σπουδών) και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι από 6,51 και πάνω. Με βάση τους όρους του προγράμματος, οι φοιτητές απασχολούνται σε επιχείρηση ή φορέα του δημοσίου τομέα ή μη κυβερνητικό οργανισμό από 160 έως 320 ώρες. Ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης είναι από 1 έως 3 μήνες. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής/ η φοιτήτρια συντάσσει έκθεση-εργασία η οποία βαθμολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πρακτική άσκηση αναγνωρίζεται ως μάθημα επιλογής 7ου ή 8ου εξαμήνου και προσμετράται στη λήψη πτυχίου.

Όροι

Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη (θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών του Προγράμματος Σπουδών) και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι από 6,51 και πάνω. Με βάση τους όρους του προγράμματος, οι φοιτητές απασχολούνται σε επιχείρηση ή φορέα του δημοσίου τομέα ή μη κυβερνητικό οργανισμό από 160 έως 320 ώρες. 

Ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης είναι από 1 έως 3 μήνες (H μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 270 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης το οποίο αντιστοιχεί σε ωράριο πλήρους απασχόλησης.

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής/ η φοιτήτρια συντάσσει έκθεση-εργασία η οποία βαθμολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πρακτική άσκηση αναγνωρίζεται ως μάθημα επιλογής 7ου ή 8ου εξαμήνου και προσμετράται στη λήψη πτυχίου.

Οι φοιτητές υποχρεούνται για το διάστημα που θα συμφωνηθεί με το φορέα απασχόλησης να προσέρχονται στο χώρο εργασίας τους τις εργάσιμες ημέρες και να ακολουθούν τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα απασχόλησης, εκτός κι αν υπάρχει διαφορετική συγκεκριμένη συνεννόηση. Οι φοιτητές μπορούν με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης να κάνουν χρήση αδείας είτε για λόγους ασθενείας, είτε για την εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους. Οι φοιτητές θα είναι δυνατόν να απομακρύνονται από το φορέα απασχόλησης, κατόπιν δικαιολογημένης πρότασης του φορέα και σύμφωνης γνώμης του Επιστημονικού Υπευθύνου του προγράμματος Καθηγητή κου Κωνσταντίνου Δράκου.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 • Ο φοιτητής /η φοιτήτρια δηλώνει την πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής, σε ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι δηλώσεις των μαθημάτων.
 • Ο φοιτητής /η φοιτήτρια υποβάλει αίτημα συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
 • Υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται συγγενική σχέση μεταξύ του φοιτητή και του υπεύθυνου του φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί. 
 • Από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα δοθούν στον φορέα απασχόλησης τα σχετικά έντυπα συμπληρωμένα: Ιδιωτικό Συμφωνητικό, Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων (ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός μητρώου ΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού). 
 • Αντίγραφο του φακέλου του φοιτητή με τα παραπάνω στοιχεία αποστέλλεται από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής στη Γραμματεία του Τμήματος. 
 • Από τη Γραμματεία του Τμήματος ορίζεται ο επιβλέπων καθηγητής.
 • Μετά τη λήξη, ο φορέας απασχόλησης συντάσσει έκθεση αποτίμησης της πρακτικής άσκησης με την οποία βεβαιώνει και το συνολικό αριθμό ωρών απασχόλησης και αντίστοιχα ο φοιτητής συμπληρώνει έντυπο αξιολόγησης για τον φορέα τα οποία παραδίδονται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής.
 • Ο φοιτητής /η φοιτήτρια συντάσσει αναλυτική έκθεση-εργασία σχετικά με την πρακτική άσκηση, την οποία υποβάλλει σε δύο αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος, αφού προηγουμένως έχει έρθει σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή. 
 • Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλει στη Γραμματεία το έντυπο βαθμολογίας για το μάθημα της «πρακτικής άσκησης». 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Χρήστος Τζόβας, Επικ. Καθηγητής 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Τηλ.: 210 8203 922 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πλήρες Βιογραφικό: https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1245.pdf 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ιωάννα Παλαιοπάνου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πατησίων 76, ΤΚ 104 34,

Τηλ.: 210 8203 302

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αγγελική Παναγιωτίδου, MSc

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ελπίδος 13, 5ος όροφος, Τηλ.: 210 8203825 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Website: www.internship.aueb.gr/ 

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00 – 15.00. 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες

Το τμήμα Στατιστικής από την ίδρυσή του το 1989 έχει καθιερώσει την «Πρακτική Άσκηση» στο πρόγραμμα σπουδών του. Ήταν το πρώτο τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που, πολλά χρόνια πριν από τα άλλα τμήματα, υιοθέτησε τον θεσμό αυτό. Ο κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης του τμήματος είναι η απόκτηση από μέρους των φοιτητών επαγγελματικής εμπειρίας και η κατανόηση της αναγκαιότητας χρήσης της Στατιστικής στη λήψη αποφάσεων από μέρους των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε εργασιακό χώρο του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και να κάνουν πρακτική εφαρμογή αυτών σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Η έκθεση των φοιτητών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες συντελεί στην καλύτερη ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα, τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός αμφίδρομου καναλιού μετάδοσης της πληροφορίας μεταξύ του τμήματος Στατιστικής και της παραγωγής, σχετικά με τις ανάγκες σε Στατιστική και τις δυνατότητες κάλυψής της αλλά και τις προοπτικές που η Στατιστική μπορεί να προσφέρει. Μέσω του καναλιού αυτού το τμήμα Στατιστικής αντλεί σημαντική ενημέρωση προς όφελος της συνεχούς προσαρμογής του προγράμματος σπουδών του τμήματος στις ανάγκες της αγοράς.

Το τμήμα Στατιστικής από την ίδρυσή του το 1989 έχει καθιερώσει την «Πρακτική Άσκηση» στο πρόγραμμα σπουδών του. 'Ηταν το πρώτο τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που, πολλά χρόνια πριν από τα άλλα τμήματα, υιοθέτησε τον θεσμό αυτό. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Στατιστικής, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Στόχοι Προγράμματος 

Ο κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης του τμήματος είναι η απόκτηση από μέρους των φοιτητών επαγγελματικής εμπειρίας και η κατανόηση της αναγκαιότητας χρήσης της Στατιστικής στη λήψη αποφάσεων από μέρους των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε εργασιακό χώρο του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και να κάνουν πρακτική εφαρμογή αυτών σε επαγγελματικό περιβάλλον. 

Η έκθεση των φοιτητών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες συντελεί στην καλύτερη ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα, τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός αμφίδρομου καναλιού μετάδοσης της πληροφορίας μεταξύ του τμήματος Στατιστικής και της παραγωγής, σχετικά με τις ανάγκες σε Στατιστική και τις δυνατότητες κάλυψής της αλλά και τις προοπτικές που η Στατιστική μπορεί να προσφέρει. Μέσω του καναλιού αυτού το τμήμα Στατιστικής αντλεί σημαντική ενημέρωση προς όφελος της συνεχούς προσαρμογής του προγράμματος σπουδών του τμήματος στις ανάγκες της αγοράς. 

Η Στατιστική Επιστήμη είναι από την φύση της εφαρμοσμένη. Η ανάπτυξη της Στατιστικής έγινε μέσα από πρακτικά προβλήματα και είναι αναγκαίο για τους φοιτητές μας να δουν την χρήση της Στατιστικής στους χώρους εργασίας. Είναι επίσης αναγκαίο να δουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, πώς η χρήση της Στατιστικής θα τους βοηθήσει στην ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων. 'Ετσι, ενημερώνεται η αγορά εργασίας για την ωφέλεια που μπορεί να έχει από την αξιοποίηση επιστημόνων εκπαιδευμένων στην Στατιστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί φοιτητές μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης έχουν βρει εργασία στον φορέα όπου αυτή πραγματοποιήθηκε. 

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση απευθύνεται σε φοιτητές του τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών (3° έτος) και είναι δυνατόν να γίνει μια μόνο φορά. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι, ο φοιτητής να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον 80 ΠΜ, να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα και να συμμετάσχει σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης. 

Η ενημερωτική συνάντηση απευθύνεται σε όσους φοιτητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον και στοχεύσει στο να ενημερώσει τους φοιτητές για τη διαδικασία αλλά και για το σκοπό της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και για το τι θα πρέπει να προσέχουν στις συνεντεύξεις. Σε αυτή τη συνάντηση συμμετέχει και ενημερώνει τους φοιτητές ο υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης, κύριος Δημήτριος Καρλής, για το ακαδημαϊκό κομμάτι και η υπεύθυνη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης, κυρία Αγγελική Παναγιωτίδου, η οποία θα ενημερώνει τους φοιτητές για τα διαδικαστικά. 

Ανάλογα με το αντικείμενο και την διάρκειά της, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αποφέρει από 6 έως 14 διδακτικές μονάδες, εφόσον ο φοιτητής ολοκληρώνοντας την Πρακτική Άσκηση εκπονήσει εργασία/γραπτή έκθεση σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή του. Η εργασία κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι και τρείς (3) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. 

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν Πρακτική Άσκηση χωρίς την εκπόνηση εργασίας/γραπτής έκθεσης. Στην περίπτωση αυτή η Πρακτική Άσκηση δεν θα λαμβάνει βαθμό και πιστωτικές μονάδες και θα αναγράφεται μόνο στο παράρτημα διπλώματος. 

Αιτήσεις υποβάλλονται τρεις (3) φορές το χρόνο (Χειμερινό, Εαρινό και Καλοκαίρι) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος του τμήματος που θα τον εποπτεύσει και την έγκριση της υπεύθυνου του τμήματος και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του τμήματος, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα του κεντρικού γραφείου πρακτικής άσκησης (http://www.dasta-is.aueb.gr/). 

Ο φοιτητής που συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση, ασκείται στον ρόλο που η αγορά εργασίας κατ' εξοχήν περιμένει από έναν στατιστικό: τον ρόλο του εμπειρογνώμονα στατιστικού, ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα των διαφόρων τομέων εργασίας. Είναι άσκηση στην συλλογή και μεθοδολογική ανάλυση στοιχείων σχετιζομένων με τα ειδικά προβλήματα συγκεκριμένων χώρων της αγοράς εργασίας, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στην πραγματοποίηση προβλέψεων και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Η εποπτεία της διεξαγωγής της άσκησης του φοιτητή από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του τμήματος αφορά τόσο τον σχεδιασμό της σχετικής δειγματοληπτικής έρευνας και της μεθοδολογικής αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και την σχετική συμπερασματολογία και την διατύπωση προτάσεων για την λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένες ενέργειες. 

Η απόδοση του φοιτητή στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και στις εν γένει ακαδημαϊκές δραστηριότητες είναι σημαντική στην τελική επιλογή του για πρακτική άσκηση γιατί αποτελεί ένδειξη του πόσο καλά καταρτισμένος είναι ο συγκεκριμένος φοιτητής. Φυσικά, ουσιαστικής σημασίας στην τελική επιλογή και τοποθέτηση είναι και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του φοιτητή. Η επιλογή του φορέα γίνεται μετά από συζήτηση με τον φοιτητή, έτσι ώστε, η Πρακτική Άσκηση να έχει σχέση με τα ενδιαφέροντά του. 

Η βαθμολογία της Πρακτικής Άσκησης αποφασίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή του τμήματος μετά από εισήγηση του επιβλέψαντος μέλους ΔΕΠ. Ο ασκηθείς φοιτητής υποβάλλει εργασία όπου θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόβλημα και η ακολουθηθείσα μεθοδολογία για την ανάλυση των σχετικών στοιχείων. Αντίγραφο της εργασίας αυτής τηρείται στο Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων. 

Διαδικασία 

Για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φοιτητών στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση εφόσον πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησής στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο σύνδεσμο https://www.dasta-is.aueb.gr/. 

• Επιλογή διαθέσιμης Θέσης για Πρακτική Άσκηση σε συνεργασία με την υπεύθυνη του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) και με τον Επιστημονικό υπεύθυνο. 

• Υποβολή στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) της Δήλωσης Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή (τη βρίσκετε στο https://www.dasta-is.aueb.gr/ στο μενού επιλογής ΔΗΛΩΣΕΙΣ). 

• Δήλωση 'Εναρξης της Πρακτικής Άσκησης. Κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) πριν την έναρξη ή το αργότερο με την έναρξη της Άσκησης. 

• Η δήλωση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν αίτησης και κατά την περίοδο της ηλεκτρονικής δήλωσης των υπολοίπων μαθημάτων.

• Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι επιλεγέντες φοιτητές υποβάλλουν στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) την Βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης (τα παραλαμβάνουν από το φορέα απασχόλησης). 

• Υπογράφεται σύμβαση (Ιδιωτικό Συμφωνητικό — τρία πρωτότυπα αντίγραφα) για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (τα παραλαμβάνουν από το φορέα απασχόλησης) και τα υποβάλλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου). 

• 'Εκθεση Ολοκλήρωσης (του υπεύθυνου του φορέα). Η έκθεση κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) με την λήξη της Πρακτικής Άσκησης. • 'Εκθεση Ολοκλήρωσης (του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ). Η έκθεση κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης. 

• 'Εκθεση και Βαθμολογία (του συντονιστή του Τμήματος). Κατατίθεται στην Γραμματεία με την λήξη της Πρακτικής Άσκησης. 

• Ο φοιτητής συντάσσει την προαναφερθείσα έκθεση-εργασία σχετικά με την πρακτική άσκηση, την οποία υποβάλλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε 2 CD) στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου). 

'Εντυπα 

• Δήλωση Έναρξης

• 'Εκθεση Ολοκλήρωσης του υπεύθυνου του φορέα

• 'Εκθεση Ολοκλήρωσης του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ

• 'Εκθεση & Βαθμολογία του συντονιστή του τμήματος

• Εξώφυλλο Εργασίας

• Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή.

• Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης

• Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την εταιρεία/οργανισμό

• Ερωτηματολόγιο για φορείς απασχόλησης

• Ερωτηματολόγιο για φοιτητές

• Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ΠΑ (από τον φορέα) 

Επικοινωνία - Πληροφορίες 

Αγγελική Παναγιωτίδου, MSc Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελπίδος 13, 104 34, (3ος όροφος), Τηλ.: 210 8203 825 E-mαί1: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Στατιστικής δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως και Παρασκευή 11.00 - 15.00. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr