Τη δυνατότητα σε τελειόφοιτους πτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς σπουδαστές πλήρους φοιτήσεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου να πραγματοποιήσουν τρίμηνη έως εξάμηνη πρακτική άσκηση, προσφέρει η Alpha Bank, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η εξάσκηση θα είναι έμμισθη και πλήρους απασχολήσεως και θα βασίζεται στην ανάθεση παραγωγικού έργου στους φοιτητές σύμφωνα με τις ανάγκες της Τραπέζης και σε συνδυασμό με τα πεδία σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, αποκλειστικά και μόνον, μέσω της ιστοσελίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr