ΟΠΑ: Τι χρειάζεται να κάνουμε όλοι μας σε περίπτωση καύσωνα, φωτιάς, σεισμού ή άλλης έκτακτης ανάγκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

Η Ελλάδα είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου. Θα πρέπει όλοι να βρισκόμαστε σε μόνιμη ετοιμότητα για την περίπτωση σεισμού. Αν και οι σεισμοί δε μπορούν να προβλεφθούν με βεβαιότητα, όλοι μπορούμε να προετοιμαστούμε παίρνοντας κάποια μέτρα προφύλαξης: 

✓ Διαμορφώστε το χώρο εργασίας σας έτσι ώστε να μην υπάρχουν βαριά αντικείμενα πάνω από το κεφάλι σας ή αντικείμενα, τα οποία μπορούν, πέφτοντας, να φράξουν το δρόμο διαφυγής. 

✓ Στερεώστε τα μεγάλα αντικείμενα (ντουλάπια αρχείων, βιβλιοθήκες, άλλα έπιπλα, κλπ.), τα οποία είναι δυνατόν να φύγουν από τη Θέση τους σε περίπτωση σεισμού.

✓ Βρείτε ένα ασφαλές σημείο μέσα στο χώρο εργασίας (π.χ. κάτω από το γραφείο), όπου μπορείτε να καταφύγετε σε περίπτωση σεισμού.

✓ Παρατηρείστε που είναι η πλησιέστερη έξοδος κινδύνου χρησιμοποιώντας τις σκάλες. 

Α. Αν ο σεισμός σας βρει μέσα στο κτίριο.... 

Πάνω απ' όλα διατηρείστε τη Ψυχραιμία σας και ακολουθείστε χωρίς καθυστέρηση τα παρακάτω βήματα: 

✓ Παραμείνετε μέσα και μην επιχειρήσετε να εγκαταλείψετε το κτίριο πριν σταματήσουν οι δονήσεις. Αναζητήστε καταφύγιο κάτω από ένα τραπέζι ή γραφείο. Μείνετε μακριά από τα παράθυρα, τα ράφια και τα βαριά αντικείμενα.

✓ Αφού σταματήσουν οι δονήσεις, εκτιμήστε την κατάσταση και εκκενώστε τον Όροφο. 

✓ Ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίστασης, σβήστε τα τσιγάρα, μην ανάψετε σπίρτα, μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικές συσκευές, αποφύγετε τα άσκοπα τηλεφωνήματα, πάρτε τα προσωπικά σας αντικείμενα και εκκενώστε το χώρο από την κοντινότερη έξοδο κινδύνου.

✓ Για να κατεβείτε από τους ορόφους του κτιρίου, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα.

✓ Βγαίνοντας από το κτίριο μετακινηθείτε στο σημείο συγκέντρωσης. Πληροφορείστε τον Αρχηγό - Υπαρχηγό Πυροπροστασίας (αν υπάρχει) ή τον υπεύθυνο του κτιρίου για όποιες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ. έχουν πάθει ζημιά, καθώς αποτελούν πιθανές πηγές κινδύνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 

Β. Αν ο σεισμός σας βρει εκτός κτιρίου... 

✓ Απομακρυνθείτε από κτίρια, στύλους του ηλεκτρικού και άλλες κατασκευές. Αποφύγετε τα πεσμένα καλώδια, τα οποία είναι πιθανό να βρίσκονται υπό τάση

✓ Διατηρείστε τους δρόμους, τους διαδρόμους και τις αντλίες νερού ελεύθερες από εμπόδια για να διευκολύνετε το έργο των συνεργείων διάσωσης ν' Αν σας ζητηθεί, βοηθήστε τα συνεργεία διάσωσης όπου χρειάζεται

✓ Αν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο, σταματήστε στο ασφαλέστερο σημείο που Θα βρείτε, κατά προτίμηση μακριά από δένδρα ή καλώδια. Σταματήστε όσο πιο γρήγορα γίνεται (χωρίς να κινδυνέψετε), μείνετε όμως μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο προσφέρει καταφύγιο 

Προστατεύστε τον εαυτόν σας σε κάθε περίπτωση. Να είστε έτοιμοι για μετασεισμούς. Θυμηθείτε ότι ένας μετασεισμός, αν και μικρότερος σε ισχύ, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε μια κατασκευή που έχει ήδη πληγεί από τον κυρίως σεισμό. 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 

✓ Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή το αυτοκίνητό σας αν δεν είναι απολύτως αναγκαίο, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία πανικού και κυκλοφοριακού χάους.

✓ Ψάξτε για τραυματίες. Αν βρείτε κάποιο βαριά τραυματισμένο, μην τον μετακινήσετε, εκτός αν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή του.

✓ Μην έρχεστε σε επαφή με ηλεκτρικά καλώδια που έπεσαν κάτω, ούτε αντικείμενα που αγγίζουν καλώδια.

✓ 'Ενας δυνατός σεισμός συνήθως έχει και μετασεισμούς, οι οποίοι μπορούν επίσης να είναι επικίνδυνοι. Επομένως, πρέπει να μείνετε μακριά από ετοιμόρροπα κτίρια ή αν είναι απόλυτη ανάγκη να μπείτε σε κάποιο αυτά, μη μείνετε πολύ ώρα μέσα. Μικρότεροι σε μέγεθος μετασεισμοί μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερες ζημιές σε ετοιμόρροπα κτίρια.

✓ Προετοιμάστε τον εαυτό σας για άλλους σεισμούς. Οι ώρες μετά από ένα μεγάλο σεισμό είναι κρίσιμες. Πρέπει να είστε ψύχραιμοι, να έχετε κουράγιο και καθαρό μυαλό.

✓ Μη χρησιμοποιείτε ανελκυστήρες. Μπορεί να παγιδευτείτε. Μην ακούτε διαδόσεις και μη τις επαναλαμβάνετε. Μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση και πανικό. Συνεργαστείτε με τους υπεύθυνους του χώρου σας. 

Μη μπαίνετε σε κτίρια για να προστατευτείτε. Μείνετε σε ελεύθερους χώρους 

Σβήστε κάθε φωτιά. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, συνίστανται σε [4]: 

✓' Λήψη κάθε απαιτούμενου μέτρου, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι που παραβρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή την σωματική τους ακεραιότητα.

✓ Εφαρμογή κάθε υποδείξεως των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και γενικά διευκόλυνση του έργου τους μέσα στην επιχείρηση. νι' Επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων υγείας και ασφάλειας εργασίας.

✓ Συλλογική λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων.

✓ Γνωστοποίηση στους εργαζομένους του επαγγελματικού κινδύνου από την εργασία τους. νι' Ενθάρρυνση της εκπαιδεύσεως των εργαζομένων σε Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

✓ Ενημέρωση των εργαζομένων για την νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και για τον τρόπο εφαρμογής της από την επιχείρηση.

✓ Κατάρτιση προγράμματος προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση.

✓ Τήρηση ειδικού βιβλίου ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος. 

Οι υποχρεώσεις των εργαζομένων, συνίστανται σε: 

✓ Εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας.

✓ Χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.

✓ Διατήρηση των διατάξεων και των μηχανισμών ασφαλείας.

✓ Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις σχετικά με την υγεία και ασφάλεια. 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 

Οι οδηγίες έχουν σκοπό την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για την πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων συνέπεια εκδήλωσης φωτιάς. 

3. ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

Εργαζόμενοι

Τρίτοι

4. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΠΡΟΛΗΨΗ -ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Μια πυρκαγιά μπορεί να ξεκινήσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε και οι συνέπειες της μπορεί να είναι ανυπολόγιστες: 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΑΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΠΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr