Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ανέγερση φοιτητικής εστίας στην πόλη της Κέρκυρας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ανέγερση φοιτητικής εστίας στην πόλη της Κέρκυρας

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) θα αναλάβει ως αναθέτουσα αρχή και ως φορέας κατασκευής του έργου, κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α’147) τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την ανέγερση φοιτητικής εστίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην πόλη της Κέρκυρας, τοποθεσία «Παλλάδα» (μελέτη εφαρμογής και κατασκευή) με βάση την υπάρχουσα οριστική μελέτη.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναλαμβάνει:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Τη διαδικασία και την εκπόνηση μελετών-αδειοδότησης που αφορούν στην ανοικοδόμηση του ανωτέρω κτιρίου σε ιδιόκτητο οικόπεδο, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, δημοσίευση διακηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, ανάθεση, διοίκηση, παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων για μελέτες, εκτέλεση των απαιτούμενων οικοδομικών Η.Μ. και λοιπών εργασιών κ.λπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτείται η έγγραφη αποδοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου ως ιδιοκτήτη της φοιτητικής εστίας στην πόλη της Κέρκυρας στην περιοχή «Παλλάδα» και η διάθεση των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών για σκοπούς φοιτητικής μέριμνας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr