Διδακτορικό με Άριστα από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διδακτορικό με Άριστα από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Νεκτάριου Γαβριλάκη με θέμα «Sustainable portfolio management and behavioral finance perspectives» και επιβλέπων τον Καθηγητή του Τμήματος Δρ. Χρήστο Φλώρο.

Η διδακτορική διατριβή συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα παρέχοντας για πρώτη φορά πληροφορίες και υποδείξεις σε επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων και επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα σχετικά με την αλληλεπίδραση βιώσιμων χαρτοφυλακίων με παράγοντες συμπεριφοράς και χρηματοοικονομικούς/επενδυτικούς δείκτες σε ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον.

Η διατριβή περιλαμβάνει έξι εμπειρικές μελέτες (οι περισσότερες έχουν ήδη δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά) και καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα: οι επενδυτές πρέπει να επιλέγουν επαγγελματικά εργαλεία για τη δημιουργία βιώσιμων χαρτοφυλακίων και να αποφεύγουν υπερβολικά λάθη, τα οποία οφείλονται σε συμπεριφορικούς και μη παράγοντες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν στοιχεία στις ρυθμιστικές αρχές για την βελτίωση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθιστώντας τις πιο αποτελεσματικές, ανθεκτικές και διαφανείς. Αυτό είναι το πρώτο Διδακτορικό Δίπλωμα που απονέμει το Τμήμα ΛΟΧΡΗ του ΕΛΜΕΠΑ.

Η εξεταστική επιτροπή του Διδακτορικού, αποτελούμενη από Καθηγητές του ΕΛΜΕΠΑ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, έκανε ομόφωνα δεκτή τη παραπάνω διδακτορική διατριβή ως πρωτότυπη με ουσιαστική συμβολή στην επιστήμη και αποφάσισε να απονείμει τον τίτλο του Διδάκτορα στον κ. Νεκτάριο Γαβριλάκη με βαθμό Άριστα. Το παραπάνω είναι μια ακόμα απόδειξη του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και έρευνας που παρέχει το Τμήμα ΛΟΧΡΗ του ΕΛΜΕΠΑ. 

Το συγκεκριμένο Τμήμα προετοιμάζει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Το Τμήμα με έδρα το Ηράκλειο κατατάσσεται 80ο στον κόσμο ανάμεσα στα Τμήματα Χρηματοοικονομικής, σύμφωνα με την πρόσφατη λίστα IDEAS και 26ο στο κόσμο, σύμφωνα με την ίδια λίστα όταν λαμβάνει υπόψη τη διεθνή απήχηση της έρευνας τα τελευταία 10 χρόνια. Αξιοσημείωτη είναι η υψηλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας των αποφοίτων του Τμήματος ΛΟΧΡΗ του ΕΛΜΕΠΑ, όπως αυτή αποτυπώθηκε σε πρόσφατη έρευνα.

Επιπλέον, το Τμήμα προσφέρει με επιτυχία Μεταπτυχιακές σπουδές στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», ενώ σημαντικής αναφοράς είναι ότι οι Μεταπτυχιακοί απόφοιτοι κατέχουν υψηλές θέσεις ευθύνης και είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας..

Τέλος, σημαντικό έργο επιδεικνύει και το Ερευνητικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM) του Τμήματος που αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας, μέσω εκπόνησης ερευνητικών έργων, διοργάνωσης Συνεδρίων, Ημερίδων κλπ. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.