Μέχρι τέλη Ιουλίου η εξεταστική στο ΕΛΜΕΠΑ -Παρατείνεται το εξάμηνο

Μέχρι τέλη Ιουλίου η εξεταστική των φοιτητών στο ΕΛΜΕΠΑ

Ελληνικό Μεσογ. Πανεπιστήμιο: Στο Ηράκλειο την Παρασκευή και ώρα 11.30 (15 Μαΐου 2020) συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2634/Φ20/15-05-2020 πρόσκληση του Πρύτανη Νικολάου Κατσαράκη.

Απόντες ήταν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν καθότι δεν έχει υποβληθεί η νόμιμη εκπροσώπησή τους από τους Συλλόγους τους.

Γραμματέας της Συγκλήτου ήταν η Μαρία Μούντη, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών.

O Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης έθεσε υπόψη των μελών της Συγκλήτου την με ημερομηνία 14-05-2020 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Εμμανουήλ Δρακάκη, με θέμα Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου του ΕΛΜΕΠΑ, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε την παράταση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 μέχρι τις 24/07/2020 με τις εξής τροποποιήσεις στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο:

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:

12 Ιουνίου 2020

Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων:

15 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου 2020

1η Εξεταστική περίοδος (Εαρινό Εξάμηνο):

22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2020

Την σελίδα ενημέρωσης των Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τα σημαντικότερα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το ΕΛΜΕΠΑ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr