Μελέτη του ΕΛΜΕΠΑ σε 1078 άτομα για τις στάσεις & συμπεριφορές ως προς τον κορωνοϊό

Μελέτη του ΕΛΜΕΠΑ σε 1078 άτομα για τις στάσεις & συμπεριφορές ως προς τον κορωνοϊό

Το Εργαστήριο Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του ΕΛΜΕΠΑ διεξήγαγε κοινωνική έρευνα, από τις 1-4 Απριλίου, με την χρήση e-ερωτηματολογίου σε πανελλαδικό δείγμα 1078 ατόμων (688 γυναίκες και 390 άνδρες), ηλικίας 17 έως 75 ετών με θέμα τις κρίσεις και στάσεις του πληθυσμού ως προς τον κορωνοϊό και την κοινωνική αποστασιοποίηση. 

Οι κύριες ενότητες που μελετήθηκαν αφορούσαν:

α) την αξιολόγηση, από πλευράς ερωτώμενων, όλων των αρμοδίων φορέων (Κυβέρνηση, Υπηρεσίες υγείας, ΜΜΕ κλπ.) και τον βαθμό ικανοποίησης τους από την ετοιμότητα των αρμοδίων να διαχειριστούν την εξάπλωση του ιού 

β) τα συναισθήματα (π.χ. άγχος, εκνευρισμός, αισιοδοξία, φόβος, θυμός, κ.ά.) που οι ερωτώμενοι βίωσαν τις τελευταίες ημέρες πριν από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

γ) την έκφραση της κρίσης τους (αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι) απέναντι στις ικανότητες, αρμοδιότητες και συμπεριφορές διαφόρων (π.χ. Κυβέρνηση, επιστημονική κοινότητα, πολίτες κ.ά.)

δ) την καταγραφή της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι ερωτώμενοι, στην Κυβέρνηση, τους επιστήμονες, στα ΜΜΕ, κ.ά., σε θέματα πληροφόρησης που αφορούν στον περιορισμό της πανδημίας

ε) το μέγεθος της ενδεχόμενης τροποποίησης καθημερινών πρακτικών στο πλαίσιο του «Μένουμε Σπίτι», καθώς και την αυτοαξιολόγηση της συμβίωσης τους

στ) την εργασιακή τους κατάσταση μετά από την λήψη των μέτρων και τον βαθμό τήρησής τους

ζ) τον προσλαμβανόμενο βαθμό ασφάλειας τους από την μετάδοση του κορωνοϊού, τις τρέχουσες υγειονομικές τους πρακτικές, καθώς και την πρόθεση τους να προβούν σε ένα τεστ και τέλος

η) τις προτάσεις τους προς τους αρμοδίους. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr