Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Πληροφορίες για κάθε Σχολή και Τμήμα του

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Πληροφορίες για κάθε Σχολή και Τμήμα του

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο νέο Πανεπιστήμιο της Κρήτης το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για αυτά μέσα από τις παρακάτω περιγραμές των Σχολών:

Πληροφορίες για κάθε Σχολή

Το νέο Πανεπιστήμιο της Κρήτης το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο οργανώνεται από τις παρακάτω Σχολές και Τμήματα:

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει έδρα τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.

Είναι ανεπτυγμένη σε δυο πόλεις της Κρήτης: Στον Άγιο νικόλαο Λασιθίου και το Ηράκλειο ενώ συνίσταται από τρία Τμήματα:

 • Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα τον Άγιο Νικόλαο
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με έδρα το Ηράκλειο
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα το Ηράκλειο

Διαθέτει τρια ερευνητικά εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας
 • Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικης Διοίκησης
 • Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας

Και παρέχει τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

 • Λογιστικής και Ελεγκτικής
 • Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
 • Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

Η σχολή συμμετέχει επίσης στην κατάρτιση και δια βίου Μάθηση με τριετή προγράμματα σπουδών ενταγμένα στο ΚΕΔΙΒΙΜ.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. είναι δομημένο πάνω στις σημερινές ανάγκες της αγοράς με κατευθύνσεις:

 • Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

και συνδυάζει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, πληροφορικής, οικονομίας και μάρκετινγκ.

Eίναι αντίστοιχο με το Τμήμα Δ.Ε.Τ. του Ο.Π.Α. με την υψηλότερη βάση στο 4ο επιστημονικό πεδίο και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Απευθύνεται σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων λόγω του γενικού του γνωστικού αντικειμένου. Λόγω των κατευθύνσεων του προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοί μας μπορούν να εργαστούν και σε οποιαδήποτε θέση στην επιχείρηση όπως στη διοίκηση, στο τμήμα μάρκετινγκ και στο τμήμα πληροφορικής.

Υποψήφιοι Φοιτητές

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι βασισμένο στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, δίδοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους αποφοίτους του στην αγορά εργασίας, όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και στο παγκοσμιοποιημένο πλέον επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Το Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ιδρύθηκε με το ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019, και αποτελεί μετεξέλιξη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο). Το νέο Τμήμα είναι το μοναδικό τμήμα στην Κρήτη που προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση στον τουρισμό. Το τμήμα είναι ένα από τα παλαιότερα και πολυπληθέστερα τμήματα (με βάση τον αριθμό εγγεγραμμένων και εισακτέων φοιτητών) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης).

Η φοίτηση στο τμήμα διαρκεί 4 έτη (8 εξάμηνα), ενώ από το 3ο έτος (5ο εξάμηνο) και έπειτα, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω δύο (2) προχωρημένων κατευθύνσεων:

 • Κατεύθυνση 1: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ)
 • Κατεύθυνση 2: Διοίκηση Τουρισμού (ΔΤ)

Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από έντεκα (11) μόνιμα μέλη διδακτικού ερευνητικού δυναμικού (ΔΕΠ) τα οποία επικουρούνται στο έργο τους από μια ομάδα μελών διοικητικού και ειδικού εργαστηριακού προσωπικού.

Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του τμήματος  καλύπτουν όλο το φάσμα των λειτουργιών της διοίκησης επιχειρήσεων και διοίκησης τουρισμού (μάνατζμεντ, μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό επιχειρείν, λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση,  επιχειρηματικότητα και καινοτομία). Πέρα από την εκπαιδευτική τους δράση, τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος δραστηριοποιούνται ενεργά στην υλοποίηση έργων στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας, της παραγωγής και της κοινωνικής προσφοράς με εστίαση σε τοπικό και περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού υιοθετεί καινοτόμες προσεγγίσεις στην προσπάθειά του να ενσωματώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη γνώση που παράγεται από τα μέλη ΔΕΠ μέσα από την ερευνητική και συμβουλευτική του δράση. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνει τη συστηματική ενασχόληση των φοιτητών του σε μελέτες με ερευνητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα μέσω του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, την υλοποίηση διεθνών συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, τη συμμετοχή του τμήματος σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς και συνέδρια.

Αξίζει να τονισθεί ότι το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού προσφέρει ολοκληρωμένες σπουδές στον τουρισμό δεδομένου ότι πέραν του βασικού τίτλου σπουδών διοργανώνει:

 • Διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης με τίτλο «Στέλεχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επισιτιστικών Μονάδων»
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Παράλληλα, το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού υλοποιεί σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», ενώ από το Σεπτέμβριο του 2019 θα προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα του τουρισμού αλλά και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προέκυψε το 2013 από τη συγχώνευση δύο πρώην Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας - συγκεκριμένα του Τμήματος Λογιστικής με έδρα το Ηράκλειο και του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής με έδρα τον Αγ. Νικόλαο.

Στόχοι του Τμήματος

 • Η αριστεία και η προσφορά υψηλού επίπεδου έρευνας και διδασκαλίας σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Η προσφορά σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων, σε συνδυασμό με έρευνα και πρακτική άσκηση.
 • Η διασφάλιση της λειτουργίας του σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ανοικτό στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, στην ευρηματικότητα, στην καινοτομία, στην πρωτοβουλία καθώς και στην ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Επιδιώκουμε τη διατήρηση και βελτίωση της ηγετικής θέσης του Τμήματος σε εθνικό επίπεδο τόσο στην έρευνα όσο και στη διδασκαλία, την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και τη συνεχή παρουσία του ως ισχυρού πόλου έλξης κορυφαίων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προοπτικές Απασχόλησης

Όσοι από τους πτυχιούχους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διπλωμάτων επιπέδου Master και Διδακτορικού (PhD) μπορούν να τις παρακολουθήσουν είτε στο Πανεπιστήμιό μας είτε σε άλλα Πανεπιστήμια. Η φοίτηση στο συγκεκριμένο Τμήμα θέτει τις βάσεις για επιτυχή σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας και των χωρών του εξωτερικού και για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα Πανεπιστήμια.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος

 • Λογιστική και Ελεγκτική (Δ.Π.Μ.Σ.) Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον απαιτητικό και γρήγορα εξελισσόμενο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής.

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Μ.Χ.Δ.) (χωρίς τέλη φοίτησης)

Σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης - κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

Διετές Πρόγραμμα Σπουδών

Στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. θα προσφέρονται δωρεάν διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε απόφοιτους επαγγελματικών λυκείων.

Ο Τίτλος Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών» που απονέμεται στους απόφοιτους του Προγράμματος είναι επιπέδου 5 του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές-φοιτήτριες την απαραίτητη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες ως στελέχη οικονομικών υπηρεσιών, για να καλύψουν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών

Άλλες δυνατότητες για τους φοιτητές

 • ΕΡΕΥΝΑ

Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει τόσο σε βασική όσο και σε τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι πολύπλευρες συνεργασίες του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με περισσότερα από 120 Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα συμβάλλουν καθοριστικά στη διεθνοποίηση των σπουδών μας. Οι φοιτητές μας υποστηρίζονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για να πραγματοποιήσουν μέρος της φοίτησής τους σε Ιδρύματα του εξωτερικού.

 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. παρέχει δωρεάν σίτιση σε 3000 περίπου φοιτητές στα εστιατόρια του, στα κτίρια του Ιδρύματος στο Ηράκλειο, και στα Τμήματα του που βρίσκονται στις πόλεις των Χανίων, Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και του παρέχεται η δυνατότητα να απασχοληθεί στον ιδιωτικό και στον δημόσιο Τομέα:

 • Ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
 • Ως αυτοαπασχολούμενος λογιστής,
 • Σε οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων,
 • Σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία,
 • Ως στέλεχος με ειδίκευση στην κοστολόγηση αγορών, προμηθειών ή υπηρεσιών,
 • Ως εσωτερικός ή εξωτερικός ελεγκτής επιχειρήσεων
 • Ως χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός σύμβουλος κ.τ.λ

Σχολή Επιστημών Υγείας

Η Σχολή Επιστημών Υγείας φιλοξενείται σε κτήριο 6.000 τ. μ. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) Ευρωπαϊκών προδιαγραφών με άνετους χώρους αναμονής, διδασκαλίας και με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

Αποτελείται από τρία (3) τμήματα, το Τμήμα Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.

Τα τμήματα Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας εδρεύουν στο Ηράκλειο και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας εδρεύει στην Σητεία.

Η Σχολή έχει περίπου 2800 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 25 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος Ε.ΔΙ.Π., 7 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και 9 στελέχη διοίκησης.

Στόχοι της Σχολής είναι:

Η εκπαίδευση των φοιτητών με σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις για την απόκτηση δεξιοτήτων κλινικής κρίσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους τομείς Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διατροφής–Διαιτολογίας.

Η διεπιστημονική συνεργασία των τριών τμημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και η δημιουργία μονάδων αριστείας ικανές να διεκδικούν ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η προαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα τρία τμήματα, η διασύνδεση τους με την κοινωνία και η μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η συνεχής και διευρυμένη συνεργασία με Ιδρύματα της χώρας αλλά και του εξωτερικού για ανταλλαγή φοιτητών και μελών ΔΕΠ αλλά και για τον σχεδιασμό από κοινού ερευνητικών προγραμμάτων. 

Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Κύριος στόχος του τμήματος, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις - βασικές και σύγχρονες - που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίσουν πολύπλευρα και αποτελεσματικά όλα τα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο στον τομέα της διατροφής.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Διατροφής και της Διαιτολογίας (ή Διαιτητικής) του Ανθρώπου, με πρωταρχική έμφαση την εφαρμογή του στην πράξη. Η Επιστήμη αυτή εστιάζεται:

 • Στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών του ανθρώπου σε όλα τα στάδια της ζωής(βρεφική, παιδική, εφηβική, νεανική, μέση και τρίτη ηλικία) και στις ιδιαίτερες ανάγκες του (εγκυμοσύνη, θηλασμός, άθληση, στράτευση κλπ).
 • Στην προφύλαξη της υγείας από τις νόσους της φθοράς.
 • Στην αποκατάσταση της υγείας μέσω της διαιτητικής υποστήριξης και θεραπείας.  

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος είναι:

 • η πρακτική διδασκαλία καθώς και
 • η άσκηση της Διαιτολογίας με αξιοποίηση σύγχρονου λογισμικού,
 • η αξιοποίηση πρωτοποριακών μεθόδων διατροφικής εκτίμησης και
 • η έμφαση στην Κρητική/Μεσογειακή Διατροφή.  

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονα Εργαστήρια για διδασκαλία και έρευνα, μεταξύ άλλων και στους τομείς:

 • Εφαρμοσμένη Διαιτολογία
 • Σύσταση Σώματος – Ανθρωπομετρία – Σπιρομετρία
 • Ποιοτικός Έλεγχος – Ασφάλεια Τροφίμων
 • Μέθοδοι Παρασκευής Τροφών
 • Εργομετρία
 • Στατιστική ανάλυση Διατροφικών & Διαιτολογικών δεδομένων

Οι πτυχιούχοι του τμήματος, εκτός από το δικαίωμα σύστασης διαιτολογικού γραφείου και καταστήματος εμπορίας διαιτητικών τροφών, έχουν δικαίωμα απασχόλησης στους φορείς: Νοσοκομεία – ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου τροφίμων, ινστιτούτα αδυνατίσματος, βιομηχανίες παρασκευής ειδικών τροφίμων, ξενοδοχειακές μονάδες, αλυσίδες εστιατορίων, γηροκομεία, παιδικές κατασκηνώσεις ή κατασκηνώσεις υπερηλίκων, ορφανοτροφεία, φοιτητικές Λέσχες και Μαθ. Εστίες, παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, αθλητικές ομάδες και αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, μονάδες και υπηρεσίες ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας.

 Από τα στατιστικά στοιχεία απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος (2017):

 • Το ποσοστό εργασίας είναι 84,4% και κατά 13,4% υψηλότερο των αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το ποσοστό εργαζόμενων αποφοίτων είναι 84,4% ίδιο με το ποσοστό εργαζόμενων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (85%).
 • Το 60,6% των αποφοίτων εργάζεται πάνω στο αντικείμενο της Διατροφής & Διαιτολογίας. 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ιδρύθηκε το 1973 και ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και βρίσκεται στo Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ένα από τα παλαιότερα αντίστοιχα Τμήματα στην Ελλάδα. Η πολυετής λειτουργία του έχει συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας στο χώρο της Κοινωνικής Εργασίας.

Σκοπός του Tμήματος είναι η εκπαίδευση  Κοινωνικών Λειτουργών υψηλής ποιοτικής στάθμης, η δημιουργία αποφοίτων ικανών να στελεχώσουν ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, Οργανώσεων ή κοινωνικών προγραμμάτων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Παράλληλα έχει αποστολή την προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και την αναβάθμιση της Κοινωνικής Εργασίας.

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για την πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων, εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση  προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. 

Η εκπαίδευση που το Τμήμα παρέχει χαρακτηρίζεται από:

Την εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας μέσω των μαθημάτων ειδικότητας

Tη διεπιστημονικότητα, μέσω μαθημάτων που καλύπτουν συναφή με την Κοινωνική Εργασία γνωστικά αντικείμενα (Κοινωνική πολιτική, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία κ.α.)

Την Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία, η οποία προετοιμάζει τους φοιτητές/φοιτήτριες στο πεδίο της εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας

Η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες ανθρωποκεντρικές επιστήμες  απαιτεί σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εφαρμογή σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Συνεπώς, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, συνδυάζει την απόκτηση σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων με την συστηματική εκπαίδευση στην εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας σε πραγματικούς χώρους άσκησης του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 4 ετών (8 εξαμήνων). Για την λήψη του πτυχίου η ο φοιτητής πρέπει είτε να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 40 μαθήματα και την Πτυχιακή του Εργασία, είτε  να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 42 μαθήματα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 36 υποχρεωτικά μαθήματα και 12  κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα  (στα Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνα) από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει 4 μαθήματα (στην περίπτωση που εκπονήσει πτυχιακή εργασία) ή 6 μαθήματα (σε περίπτωση που δεν εκπονήσει πτυχιακή εργασία).

Κάθε ακαδημαϊκό έτος εγγράφονται στο Τμήμα άνω των 120 νέων φοιτητών/φοιτητριών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 10 μέλη ΔΕΠ και ένα σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεργατών.

Μόνιμος προσανατολισμός του Τμήματος αποτελεί η συνεργασία του με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μέσω των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και εκπαιδευτικών, αλλά και μέσω συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με Ευρωπαίους εταίρους.

Τμήμα Νοσηλευτικής

Το τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πλησιάζει μισό αιώνα συνεχούς λειτουργίας. 

Βασιζόμενο στο παρελθόν στρέφεται στο μέλλον με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών, την παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας, την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, την συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την βελτίωση και προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

Η εκπαίδευση των φοιτητών στοχεύει στην δημιουργία ικανών νοσηλευτών με άριστη θεωρητική γνώση και τεχνική δεξιότητα, με κριτική σκέψη, ανθρωπιά και όραμα ευεξίας για το άτομο την οικογένεια και την κοινότητα.

Από το καλοκαίρι του 2015 το τμήμα στεγάζεται στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ)  στην Ανατολική πλευρά του κεντρικού campus του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο ύψωμα του Εσταυρωμένου, λίγα χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου. 

Σχολή Μηχανικών

Ο κύριος στόχος της Σχολής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς των επιστημών του Μηχανικού. Η Σχολή προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούν στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που αντιστοιχούν σε επίπεδο 7 καθώς και τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικά) που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (επίπεδο 8).

Η Σχολή περιλαμβάνει τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Η έρευνα διεξάγεται σε ένα ευρύ θεματικό πεδίο επιστημονικών πεδίων, ενδεικτικά αναφέρονται η νανοτεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτρονική, η φυσική πλάσματος και λέϊζερ, η πληροφορική, η ρομποτική, η μηχανική ακριβείας, κατασκευαστικές τεχνολογίες και τα κυψελωτά δίκτυα. Η Σχολή συμμετέχει σε πολλά εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, διεθνείς οργανισμούς καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθηγητές και φοιτητές της Σχολής συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών συμβάλλουν σημαντικά στην έρευνα και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενώ διαθέτουν καλά εδραιωμένες σχέσεις με επιχειρήσεις και Ιδρύματα στην Κρήτη, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η Σχολή και τα τμήματα της υπηρετούν την κοινωνία, τις ανάγκες της παραγωγής μέσα από την ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών και την υλοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στις τηλεπικοινωνίες, στα ηλεκτρονικά, στους αυτοματισμούς, στους υπολογιστές και στην πληροφορική.

Το Τμήμα κατέχει σημαντική θέση στον ελληνικό και διεθνή εκπαιδευτικό χώρο των τεχνολογιών αιχμής, χάρη στις άοκνες προσπάθειες του εκπαιδευτικού-ερευνητικού προσωπικού και των φοιτητών του.

Ο απόφοιτος Ηλεκτρονικός Μηχανικός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διαθέτει σύγχρονο γνωστικό υπόβαθρο, επάρκεια δεξιοτήτων και ικανότητα μάθησης, έχοντας τη δυνατότητα να συμβάλει με πρωτοποριακό τρόπο στην ανάπτυξη και στην έρευνα.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών αγωνίζεται διαρκώς για να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις προκλήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέχοντας πτυχία κύρους στους αποφοίτους του και επιδιώκοντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα. Η στάθμη του, τόσο στην εκπαίδευση όσο και την έρευνα, επιβεβαιώνεται από την πολύ καλή εξωτερική αξιολόγηση του, από τα αποτελέσματα παλαιότερων διεθνών ερευνών που το κατατάσσουν σε υψηλές θέσεις, και κυρίως μέσα από τα επιτεύγματα των αποφοίτων του.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1982 (ως Τμήμα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Ηρακλείου - Παράρτημα Χανίων) στα Χανιά με σκοπό να καλύψει με μηχανικούς υψηλής στάθμης την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, των υπολογιστών και της πληροφορικής.

Το Τμήμα μας:

Προσφέρει πολύ υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους φοιτητές του και έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα θετική παράδοση στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Συνεργάζεται σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα με πολλά μεγάλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από τα στατιστικά στοιχεία που τηρούμε, οι περισσότεροι απόφοιτοι του Τμήματος με το πέρας των σπουδών τους απορροφούνται σε εντυπωσιακά σύντομο χρόνο από την αγορά εργασίας σε τομείς τεχνολογίας αιχμής.

Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος περιλαμβάνει επιστήμονες υψηλού επιστημονικού προφίλ με διεθνές κύρος.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σήμερα διαθέτει:

Το επανιδρυμένο αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές – Lasers, Plasma & Applications (LaPlA)”.

Το επανιδρυμένο αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών – Telecommunication & Automation Systems (TeleAutoS)”.

Περισσότερους από 2.000 ενεργούς φοιτητές.

Περισσότερους από 1.300 πτυχιούχους.

26 μέλη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες.

10 μέλη ειδικού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.

Περισσότερους από 20 εργαστηριακούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς συνεργάτες που σε μεγάλο βαθμό αμείβονται από πόρους που το Τμήμα προσελκύει από ανταγωνιστικά προγράμματα.

Σύγχρονες κτιριακές υποδομές έκτασης πάνω από 5.000 τμ στη Χαλέπα Χανίων (οδός Ρωμανού 3).

Περισσότερους από 25 κατάλληλα εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους.

Τηλεπικοινωνίες - Ηλεκτρονικά - Αυτοματισμοί - Laser - Δίκτυα - Υπολογιστές - Πληροφορική - Ιατρικά Συστήματα - Aμυντικές Τεχνολογίες.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι πενταετούς (5ετούς) φοίτησης και καλύπτει τον χώρο της Ενέργειας, της Ηλεκτρονικής του Αυτομάτου Ελέγχου, των Τηλεπικοινωνιών και των Υπολογιστών. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό Τμήμα το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν την επιστήμη και την βιομηχανία. Οι φοιτητές αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση στις γνωστικές περιοχές που θεραπεύει το τμήμα, αναπτύσσουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και ομαδικής συνεργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προσφέρει τις παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

 1. Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 2. Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Υπολογιστών
 3. Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Οι κατευθύνσεις αυτές εκπαιδεύουν τους φοιτητές στα αντικείμενα

 • των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ισχύος
 • των Ενεργειακών Τεχνολογιών
 • των Ηλεκτρονικών & Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
 • των Ψηφιακών Συστημάτων & του Αυτομάτου Ελέγχου
 • των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • της Μηχανικής των Υπολογιστών και της Πληροφορικής

Οι τρεις κατευθύνσεις είναι στελεχωμένες με πολύ υψηλού επιπέδου προσωπικό σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα μηχανικών. Πιο ειδικά, το Τμήμα στελεχώνεται από 37 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),  2 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 4 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

Το Τμήμα ΗΜΜΥ διαθέτει αξιόλογες ερευνητικές υποδομές οι οποίες βελτιώνονται συνεχώς από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια και τις προσπάθειες των μελών Δ.Ε.Π. για χρηματοδότηση της έρευνας από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι φοιτητές εκτός από την εκπαίδευση, συμμετέχουν ενεργά και στην έρευνα που συντελείται στο τμήμα. Οι περισσότεροι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος εκπονούν τις Διπλωματικές και μεταπτυχιακές τους εργασίες στα πλαίσια των ερευνητικών εργαστηρίων, συμμετέχοντας σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης.

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το 2012 σε αντικείμενα Μηχανικών και από τα οποία έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 120 Διπλωματούχοι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου.

Το Τμήμα έχει αναπτύξει πλήθος επίσημων συνεργασιών με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού  στα πλαίσια εκπόνησης μεταπτυχιακής έρευνας, συν-διδασκαλίας και κοινού τίτλου σπουδών και στο πλαίσιο κοινοπραξιών έργων έρευνας και ανάπτυξης.   

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

παρέχει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, πενταετούς διάρκειας  στην Μηχανολογία. 

Τα μέλη του  Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν όλους τους απαραίτητους ακαδημαϊκούς τίτλους αλλά και τα επί πλέον προσόντα και επιτεύγματα που απαιτεί διεθνώς η θέση αυτή, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από την ανάγνωση των δημοσιευμένων στην ιστοσελίδα του Τμήματος βιογραφικών τους. Διαθέτουν όμως επίσης στην πλειονότητά τους και εργασιακή εμπειρία, απαραίτητη προκειμένου οι σπουδές να συνδυάζουν την υψηλή θεωρητική κατάρτιση με την δυνατότητα εφαρμογής στην απαιτητική πραγματικότητα.

Η εργαστηριακή υποδομή του Τμήματος είναι υψηλού επιπέδου. Είναι τούτο μια κληρονομιά του παρελθόντος του Τμήματος, ως Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ, η οποία κληρονομιά έχει εκσυγχρονισθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα υπερσύγχρονα εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφής Μηχανικής, Ρομποτικής – Μηχατρονικής, Σχεδιασμού με την βοήθεια Η/Υ, Αυτόματων Εργαλειομηχανών και Μηχανικής Ρευστών. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι πενταετούς διάρκειας και ανταποκρίνεται στις ελληνικές και διεθνείς απαιτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος. Είναι δε εγκεκριμένο με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 2657/01.07.2019).  Η  δομή του  περιλαμβάνει ένα βασικό κορμό Μηχανολογίας  έξι εξαμήνων, τον οποίο ακολουθούν τρία εξάμηνα ειδίκευσης. Η τελευταία παρέχεται μέσω τριών Κατευθύνσεων Σπουδών : Της Ενεργειακής, της Κατασκευαστικής και της κατεύθυνσης Ρομποτικής – Μηχατρονικής. 

Το Τμήμα θεωρεί ότι ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που έχουν ανακοινωθεί προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως αντίστοιχο των ομώνυμων Τμημάτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών. 

Η Επιτροπή που προβλέπεται για να επικυρώσει κάτι τέτοιο θα συσταθεί και θα αποφανθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση το Τμήμα θα συμμορφωθεί σε πιθανές υποδείξεις, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους αντίστοιχους των άλλων Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών πενταετούς φοίτησης.

Ας σημειωθεί επίσης ότι, όταν πληρούνται τα  ανωτέρω κριτήρια, τότε το πενταετές πρόγραμμα σπουδών αναγνωρίζεται ως επιπέδου «integrated masters” – N. 4485/2017, Άρθρο 46."

Το Τμήμα συνδιοργανώνει δύο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία υπηρετούν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις : «Ενεργειακά Συστήματα» και «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής».

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος διατρέχει, μεταξύ των άλλων,  τις περιοχές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Λεπτομηχανικής και Αντίστροφης Μηχανικής, της Ρομποτικής, της Μηχατρονικής και της Εμβιομηχανικής. Η εν λόγω ερευνητική δραστηριότητα έχει συνεισφέρει ώστε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να κατατάσσεται πρώτο ανάμεσα στα πρώην ΤΕΙ και ενδέκατο ανάμεσα σε όλα τα ελληνικά ΑΕΙ στον δείκτη Nature. Η ερευνητική δραστηριότητα υπηρετείται από τα μέλη ΔΕΠ καθώς και από τους υποψήφιους διδάκτορες αλλά και τους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Το Τμήμα διαθέτει μακρά παράδοση συνεργασίας με επιχειρήσεις για σχεδιασμό και ανάπτυξη μηχανών και καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων.  Η συνεργασία αυτή ενισχύεται με τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, μέσα από τον οποίο οι φοιτητές αποκτούν εργασιακή εμπειρία η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην άμεση πρόσληψη στην επιχείρηση.

Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών

Η Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ιδρύθηκε τον Μάιο 2019 με έδρα το Ρέθυμνο (Φ.Ε.Κ. 70 / τ. Α' / 07-05-2019), και σε αυτήν εντάσσονται:

 • το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, το οποίο λειτουργεί στο Ρέθυμνο από τον Σεπτέμβριο 1999, είναι το μοναδικό στον πανεπιστημιακό χάρτη της Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο στις τεχνολογίες του ήχου και της μουσικής, καθώς και της επιστήμης της ακουστικής, και έχει καταξιωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχοντας επιδείξει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας, και
 • το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, του οποίου η ακαδημαϊκή λειτουργία φιλοδοξούμε να αρχίσει όσο το δυνατόν συντομότερα και στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το Φ.Ε.Κ. ίδρυσής του.

Ο σκοπός της Σχολής, προσδιοριζόμενος από τα γνωστικά αντικείμενα και τους επιμέρους σκοπούς των Τμημάτων της, είναι η παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας και η προαγωγή της εκπαίδευσης στους ευρύτερους τομείς της Μουσικής Τεχνολογίας, της Ακουστικής και της Οπτοακουστικής, αλλά και της Μουσικής.

Η Σχολή έχει ως βασικές της αρχές την διαρκή παρακολούθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και της φοιτητικής μέριμνας, την ανάπτυξη και τη στήριξη της έρευνας αιχμής, αλλά και την εξωστρέφεια και την προσφορά προς την κοινωνία. 

Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1999 και ακόμα και σήμερα είναι το μοναδικό στον Πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας με γνωστικό αντικείμενο τις τεχνολογίες του ήχου και της μουσικής, καθώς και της επιστήμης της ακουστικής.  Επιστημονικά πεδία στα οποία, ενώ παρατηρείται μεγάλη άνθιση, υπάρχει εξίσου μεγάλη έλλειψη σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και μάλιστα σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας είναι ραγδαίες. 

Το Τμήμα παρέχει Προπτυχιακό καθώς και, από τον Οκτώβριο 2018, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τον τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής». Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης καταδεικνύεται από την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, η οποία διενεργήθηκε από διεθνούς εμβέλειας Καθηγητές του αντικειμένου, καθώς επίσης και από επιτυχημένες σταδιοδρομίες αποφοίτων. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο έρευνας, το Τμήμα συνεισφέρει ενεργά στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από πλήθος χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, καθώς  και από πληθώρα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά υψηλού κύρους. 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Δίνονται λίγα στοιχεία παρακάτω που μας αφορούν.

 • Ιστορικά Στοιχεία

Με βάση την απόφαση της Ελληνικής Βουλής για την ψήφιση του Νόμου 4610/2019 (“Συνέργειες Πανεπιστήμιων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”, ΦΕΚ70/ 07-05-2019), αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε’ και στα άρθρα 23-34 η κατάργηση του ΤΕΙ Κρήτης (και άρα όλων των μέχρι τότε λειτουργουσών Σχολών και Τμημάτων του) και στη θέση του θεσπίζεται η ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 νομοθετείται η ίδρυση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Σ.Γ.ΕΠ.) (καταργώντας την προϋπάρχουσα Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων), με έδρα το Ηράκλειο και στο άρθρο 25 αναφέρεται η ίδρυση των Τμημάτων, α) Γεωπονίας (π. Τεχνολόγων Γεωπόνων), με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται επίσης στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων ξεκινά εκπαιδευτικά για το τμήμα Γεωπονίας, τον Σεπτέμβριο του 2019 και για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων το Σεπτέμβριο του 2020 ή 2021, μέσα από άρτια και σύγχρονα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ) πενταετούς φοίτησης, όπως υφίσταται σε κάθε Πανεπιστημιακό τμήμα που σχετίζεται με τη Γεωπονική Επιστήμη.

Παράλληλα με τα 5ετή νέα ΠΠΣ θεσπίσθηκε και θα ξεκινήσει άμεσα εντός του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 και η λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα Διετή Προγράμματα Σπουδών (2εΠΣ), όπου θα συμμετέχει και η Σχολή δια του τμήματος Γεωπονίας α) με το 2ετές ΠΣ στο Ηράκλειο με τίτλο “Κηπευτικές Καλλιέργειες” (Συνεργασία με υποδομές από το Αγρόκτημα - ΕΛΜΕΠΑ, Αμπελούζος/Γεωργ. Σχολή Μεσσαράς) και β) με το υπό διαμόρφωση για το άμεσο μέλλον 2ετές ΠΣ στην Ιεράπετρα με τίτλο “Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες” (Συνεργασία με υποδομές από το Αγρόκτημα - ΕΛΜΕΠΑ, και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, π. Γεωργικός Σταθμός Ιεράπετρας). Αναμένεται για τα 2εΠΣ να υπάρξει σχετική συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών και Ανθοκομίας (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς και το τμήμα Βιολογίας του Παν/μίου Κρήτης, που εδρεύουν στο Ηράκλειο.

Στον ίδιο Ν. 4610/2019 και στο Άρθρο 26, θεσπίσθηκε και η λειτουργία του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του νέου Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων το Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής με έδρα το Ηράκλειο, που συνδέεται άμεσα με την Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και τα τμήματά της.

Επίσης στον ίδιο Ν. 4610/2019 και στο Άρθρο 33, θεσπίσθηκε το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης του Ηρακλείου. Στο ΠΑΤΕΠΑΚ, σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται, ιδιαίτερα μέσω της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ. πραγματοποιείται: α) συστηματική έρευνα, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της αγροδιατροφής και της αγροοικολογίας, με τη συνεργασία όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων του νησιού, β) εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ή και άλλων Σχολών/Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και επιμόρφωση και κατάρτιση μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του οικείου Ιδρύματος, σε θεματικές ενότητες αιχμής, που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τις βιοεπιστήμες και την αγροδιατροφή, και περιλαμβάνουν εναλλακτικές μορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, συστήματα οικολογικής παραγωγής (ολοκληρωμένη και βιολογική παραγωγή) μεσογειακών καλλιεργειών, αγροοικολογία και αγροβιοποικιλότητα μεσογειακών καλλιεργειών, διαχείριση και προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος, εφαρμογή επιστημονικών ανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, γ) ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, στις οποίες περιλαμβάνονται και δράσεις αναψυχής, όπως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ..

 • Οι Δραστηριότητες, οι Δυνατότητες Υποστήριξης και οι Προοπτικές Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ είναι η μοναδική Πανεπιστημιακή Γεωπονική Σχολή στην Περιφέρεια Κρήτης. Η παρουσία της στο χώρο της Επιστήμης της Γεωπονίας, καθώς και του τομέα της Αγροδιατροφής, καθώς και της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, όσον αφορά την Έρευνα και την Εκπαίδευση είναι δυναμική. Φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ακόμα πιο ισχυρό και αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς, από την προκάτοχο Σχολή (Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του καταργηθέντος ΤΕΙ Κρήτης), για τους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, τόσο σε όλο το φάσμα του τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης, όσο και της Αγροδιατροφής. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ) της Σχολής, μαζί με τους συνεργαζόμενους ερευνητές και εκπαιδευτικούς επιστημονικούς συνεργάτες, υποστηρίζουν την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη της υπαίθρου της Κρήτης. Η έρευνα στο ΕΛΜΕΠΑ συνεχίζει να είναι οργανωμένη σε Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια (ΦΕΚ Αριθμ. 2461/2015). Στη Σχολή μας έχουν θεσμοθετηθεί ερευνητικές ομάδες που συγκροτούν Ερευνητικά Εργαστήρια, καθένα από τα οποία διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, εστιασμένη σε θεματικές περιοχές που αφορούν τις Γεωπονικές Επιστήμες, αλλά λειτουργώντας και διαθεματικά με διεπιστημονική προσέγγιση, αναπτύσσοντας πρωτότυπα προϊόντα και παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες επιστήμης και υποδομών state of the art και τεχνολογιών αιχμής. Τα Εργαστήρια διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Η αρχιτεκτονική και η στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης της ΣΓΕΠ, θα βοηθήσουν να επιτευχθούν οι στόχοι πραγματοποίησης στο κομμάτι αυτό της απόκτησης και διάδοσης γνώσης δια του ερευνητικού αποτελέσματος, με τη σύναψη συνεργασιών είτε για εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, διδακτορικών διατριβών, ή μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η περαιτέρω ανάπτυξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, παράλληλα με την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών, είναι ένας τομέας παροχής υψηλής ποιότητας Ανώτατης εκπαίδευσης με πολλαπλά οφέλη. Ήδη από το 2018 και βάσει του ΦΕΚ 4509/2018 της Υπ’ Αριθμ. 165336/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης ορίστηκε η Σύσταση - Συγκρότηση- Ορισμός μελών άμισθης γνωμοδοτικής επιτροπής στη θεματική περιοχή των τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τα τότε λειτουργούντα Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η Επιτροπή αυτή αφού εξέτασε τον ήδη πλήρη φάκελο του τότε λειτουργούντος τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης συμφώνησε ότι πληροί απόλυτα όλα τα απαιτούμενα κριτήρια και τις διαδικασίες που απαιτεί η νέα νομοθεσία (ΦΕΚ 1390/2018) και ενέκρινε την εκπόνηση αυτόνομων Διδακτορικών Διατριβών για την απονομή πτυχίων Διδακτορικών Σπουδών σε αντικείμενα των Γεωπονικών Επιστημών. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό μας (ΔΕΠ) έχοντας διαπιστώσει τις ανάγκες της χώρας μας για τη βελτίωση της οικονομίας της μέσα από την αγροτική ανάπτυξή της, προσπαθεί να παράγει καινοτόμο ερευνητικό έργο με άμεσες εφαρμογές για να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. Οι μελλοντικοί στόχοι μας είναι πολλοί και πάντα φιλόδοξοι. Μια από τις σημαντικότερες άμεσες επιδιώξεις μας είναι η ορθή αξιοποίηση λειτουργίας του νέου Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) για τη βέλτιστη ανάδειξη, εκμετάλλευση και προβολή των δυνατοτήτων του Αγροκτήματος του ΕΛΜΕΠΑ, μέσα και από ήδη εκπονούμενα αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. CretAgroTech: Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ). Τέλος, θεωρούμε ως εξαιρετικής σημασίας για την Περιφέρεια Κρήτης τη θέσπιση λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) και του Ινστιτούτου Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής με έδρα το Ηράκλειο, πράγμα που θα συμβάλει στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, καθώς και τις συνεργασίες με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης.

Τμήμα Γεωπονίας

Το Τμήμα Γεωπονίας ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ). Ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 και η ακαδημαϊκή του λειτουργία αρχίζει από το χειμερινό εξάμηνο 2019 -2020. Το Τμήμα Γεωπονίας αποτελεί τη φυσική μετεξέλιξη του καταξιωμένου αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του π. ΤΕΙ Κρήτης. Το Τμήμα στοχεύει τόσο στην ποιοτική εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε καίριους κλάδους της Γεωπονικής Επιστήμης, με βάση το νέο σύγχρονο 5-ετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και τις προσφερόμενες προς επιλογή Κατευθύνσεις όσο και στην Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση τους, με αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο Τμήμα εκπονούνται προγράμματα αυτόνομων διδακτορικών διατριβών από τον Οκτώβριο 2019 ή και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Στόχος του Τμήματος η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει, ώστε οι απόφοιτοί του να διαθέτουν τα κατάλληλα ανταγωνιστικά προσόντα με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ορίζοντες και οι δυνατότητες της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Κομβικό στοιχείο ποιότητας των σπουδών του Τμήματος είναι τα καταξιωμένα μέλη ΔΕΠ, η συνεχής ενασχόλησή τους με την έρευνα, η στενή διασύνδεση με τις δημόσιες και ιδιωτικές παραγωγικές δομές της Κρήτης και της Χώρας, αλλά και οι σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και οι υποδομές του Αγροκτήματος της Σχολής, που ξεπερνά τα 300 στρέμματα στο campus του Ιδρύματος. Στη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη δομή των σπουδών. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), καθώς και το λοιπό Προσωπικό του Τμήματος, μπορούν να σας ενημερώνουν σε ότι χρειαστείτε.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr