Ο νέος δικτυακός τόπος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ο νέος δικτυακός τόπος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι το νέο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του οποίου τα Τμήματα οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων (2019) θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και εφόσον εισαχθούν σε αυτά να κάνουν τις σπουδές τους.

Ο νέος δικτυακός τόπος που υποστηρίζει το νέο ίδρυμα (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) βρίσκεται στη διεύθυνση: www.hmu.gr.

Οι φοιτητές αλλά και οι υποψήφιοι φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων του μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για αυτά.

Πληροφορίες για κάθε Σχολή

Το νέο Πανεπιστήμιο της Κρήτης το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο οργανώνεται από τις παρακάτω Σχολές και Τμήματα:

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει έδρα τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.

Είναι ανεπτυγμένη σε δυο πόλεις της Κρήτης: Στον Άγιο νικόλαο Λασιθίου και το Ηράκλειο ενώ συνίσταται από τρία Τμήματα:

 • Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα τον Άγιο Νικόλαο
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με έδρα το Ηράκλειο
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα το Ηράκλειο

Διαθέτει τρια ερευνητικά εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας
 • Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικης Διοίκησης
 • Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας

Και παρέχει τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

 • Λογιστικής και Ελεγκτικής
 • Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
 • Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

Η σχολή συμμετέχει επίσης στην κατάρτιση και δια βίου Μάθηση με τριετή προγράμματα σπουδών ενταγμένα στο ΚΕΔΙΒΙΜ τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σχολή Επιστημών Υγείας

Η Σχολή Επιστημών Υγείας φιλοξενείται σε κτήριο 6.000 τ. μ. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) Ευρωπαϊκών προδιαγραφών με άνετους χώρους αναμονής, διδασκαλίας και με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

Αποτελείται από τρία (3) τμήματα, το Τμήμα Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.

Τα τμήματα Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας εδρεύουν στο Ηράκλειο και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας εδρεύει στην Σητεία.

Η Σχολή έχει περίπου 2800 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 25 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος Ε.ΔΙ.Π., 7 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και 9 στελέχη διοίκησης.

Στόχοι της Σχολής είναι:

Η εκπαίδευση των φοιτητών με σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις για την απόκτηση δεξιοτήτων κλινικής κρίσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους τομείς Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διατροφής–Διαιτολογίας.

Η διεπιστημονική συνεργασία των τριών τμημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και η δημιουργία μονάδων αριστείας ικανές να διεκδικούν ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η προαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα τρία τμήματα, η διασύνδεση τους με την κοινωνία και η μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η συνεχής και διευρυμένη συνεργασία με Ιδρύματα της χώρας αλλά και του εξωτερικού για ανταλλαγή φοιτητών και μελών ΔΕΠ αλλά και για τον σχεδιασμό από κοινού ερευνητικών προγραμμάτων. 

Σχολή Μηχανικών

Ο κύριος στόχος της Σχολής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς των επιστημών του Μηχανικού. Η Σχολή προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούν στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που αντιστοιχούν σε επίπεδο 7 καθώς και τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικά) που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (επίπεδο 8).

Η Σχολή περιλαμβάνει τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Η έρευνα διεξάγεται σε ένα ευρύ θεματικό πεδίο επιστημονικών πεδίων, ενδεικτικά αναφέρονται η νανοτεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτρονική, η φυσική πλάσματος και λέϊζερ, η πληροφορική, η ρομποτική, η μηχανική ακριβείας, κατασκευαστικές τεχνολογίες και τα κυψελωτά δίκτυα. Η Σχολή συμμετέχει σε πολλά εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, διεθνείς οργανισμούς καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθηγητές και φοιτητές της Σχολής συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών συμβάλλουν σημαντικά στην έρευνα και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενώ διαθέτουν καλά εδραιωμένες σχέσεις με επιχειρήσεις και Ιδρύματα στην Κρήτη, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η Σχολή και τα τμήματα της υπηρετούν την κοινωνία, τις ανάγκες της παραγωγής μέσα από την ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών και την υλοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών

Η Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ιδρύθηκε τον Μάιο 2019 με έδρα το Ρέθυμνο (Φ.Ε.Κ. 70 / τ. Α' / 07-05-2019), και σε αυτήν εντάσσονται:

 • το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, το οποίο λειτουργεί στο Ρέθυμνο από τον Σεπτέμβριο 1999, είναι το μοναδικό στον πανεπιστημιακό χάρτη της Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο στις τεχνολογίες του ήχου και της μουσικής, καθώς και της επιστήμης της ακουστικής, και έχει καταξιωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχοντας επιδείξει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας, και
 • το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, του οποίου η ακαδημαϊκή λειτουργία φιλοδοξούμε να αρχίσει όσο το δυνατόν συντομότερα και στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το Φ.Ε.Κ. ίδρυσής του.

Ο σκοπός της Σχολής, προσδιοριζόμενος από τα γνωστικά αντικείμενα και τους επιμέρους σκοπούς των Τμημάτων της, είναι η παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας και η προαγωγή της εκπαίδευσης στους ευρύτερους τομείς της Μουσικής Τεχνολογίας, της Ακουστικής και της Οπτοακουστικής, αλλά και της Μουσικής.

Η Σχολή έχει ως βασικές της αρχές την διαρκή παρακολούθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και της φοιτητικής μέριμνας, την ανάπτυξη και τη στήριξη της έρευνας αιχμής, αλλά και την εξωστρέφεια και την προσφορά προς την κοινωνία. 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Δίνονται λίγα στοιχεία παρακάτω που μας αφορούν.

 • Ιστορικά Στοιχεία

Με βάση την απόφαση της Ελληνικής Βουλής για την ψήφιση του Νόμου 4610/2019 (“Συνέργειες Πανεπιστήμιων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”, ΦΕΚ70/ 07-05-2019), αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε’ και στα άρθρα 23-34 η κατάργηση του ΤΕΙ Κρήτης (και άρα όλων των μέχρι τότε λειτουργουσών Σχολών και Τμημάτων του) και στη θέση του θεσπίζεται η ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 νομοθετείται η ίδρυση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Σ.Γ.ΕΠ.) (καταργώντας την προϋπάρχουσα Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων), με έδρα το Ηράκλειο και στο άρθρο 25 αναφέρεται η ίδρυση των Τμημάτων, α) Γεωπονίας (π. Τεχνολόγων Γεωπόνων), με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται επίσης στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων ξεκινά εκπαιδευτικά για το τμήμα Γεωπονίας, τον Σεπτέμβριο του 2019 και για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων το Σεπτέμβριο του 2020 ή 2021, μέσα από άρτια και σύγχρονα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ) πενταετούς φοίτησης, όπως υφίσταται σε κάθε Πανεπιστημιακό τμήμα που σχετίζεται με τη Γεωπονική Επιστήμη.

Παράλληλα με τα 5ετή νέα ΠΠΣ θεσπίσθηκε και θα ξεκινήσει άμεσα εντός του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 και η λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα Διετή Προγράμματα Σπουδών (2εΠΣ), όπου θα συμμετέχει και η Σχολή δια του τμήματος Γεωπονίας α) με το 2ετές ΠΣ στο Ηράκλειο με τίτλο “Κηπευτικές Καλλιέργειες” (Συνεργασία με υποδομές από το Αγρόκτημα - ΕΛΜΕΠΑ, Αμπελούζος/Γεωργ. Σχολή Μεσσαράς) και β) με το υπό διαμόρφωση για το άμεσο μέλλον 2ετές ΠΣ στην Ιεράπετρα με τίτλο “Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες” (Συνεργασία με υποδομές από το Αγρόκτημα - ΕΛΜΕΠΑ, και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, π. Γεωργικός Σταθμός Ιεράπετρας). Αναμένεται για τα 2εΠΣ να υπάρξει σχετική συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών και Ανθοκομίας (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς και το τμήμα Βιολογίας του Παν/μίου Κρήτης, που εδρεύουν στο Ηράκλειο.

Στον ίδιο Ν. 4610/2019 και στο Άρθρο 26, θεσπίσθηκε και η λειτουργία του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του νέου Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων το Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής με έδρα το Ηράκλειο, που συνδέεται άμεσα με την Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και τα τμήματά της.

Επίσης στον ίδιο Ν. 4610/2019 και στο Άρθρο 33, θεσπίσθηκε το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης του Ηρακλείου. Στο ΠΑΤΕΠΑΚ, σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται, ιδιαίτερα μέσω της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ. πραγματοποιείται: α) συστηματική έρευνα, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της αγροδιατροφής και της αγροοικολογίας, με τη συνεργασία όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων του νησιού, β) εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ή και άλλων Σχολών/Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και επιμόρφωση και κατάρτιση μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του οικείου Ιδρύματος, σε θεματικές ενότητες αιχμής, που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τις βιοεπιστήμες και την αγροδιατροφή, και περιλαμβάνουν εναλλακτικές μορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, συστήματα οικολογικής παραγωγής (ολοκληρωμένη και βιολογική παραγωγή) μεσογειακών καλλιεργειών, αγροοικολογία και αγροβιοποικιλότητα μεσογειακών καλλιεργειών, διαχείριση και προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος, εφαρμογή επιστημονικών ανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, γ) ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, στις οποίες περιλαμβάνονται και δράσεις αναψυχής, όπως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ..

 • Οι Δραστηριότητες, οι Δυνατότητες Υποστήριξης και οι Προοπτικές Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ είναι η μοναδική Πανεπιστημιακή Γεωπονική Σχολή στην Περιφέρεια Κρήτης. Η παρουσία της στο χώρο της Επιστήμης της Γεωπονίας, καθώς και του τομέα της Αγροδιατροφής, καθώς και της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, όσον αφορά την Έρευνα και την Εκπαίδευση είναι δυναμική. Φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ακόμα πιο ισχυρό και αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς, από την προκάτοχο Σχολή (Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του καταργηθέντος ΤΕΙ Κρήτης), για τους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, τόσο σε όλο το φάσμα του τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης, όσο και της Αγροδιατροφής. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ) της Σχολής, μαζί με τους συνεργαζόμενους ερευνητές και εκπαιδευτικούς επιστημονικούς συνεργάτες, υποστηρίζουν την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη της υπαίθρου της Κρήτης. Η έρευνα στο ΕΛΜΕΠΑ συνεχίζει να είναι οργανωμένη σε Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια (ΦΕΚ Αριθμ. 2461/2015). Στη Σχολή μας έχουν θεσμοθετηθεί ερευνητικές ομάδες που συγκροτούν Ερευνητικά Εργαστήρια, καθένα από τα οποία διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, εστιασμένη σε θεματικές περιοχές που αφορούν τις Γεωπονικές Επιστήμες, αλλά λειτουργώντας και διαθεματικά με διεπιστημονική προσέγγιση, αναπτύσσοντας πρωτότυπα προϊόντα και παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες επιστήμης και υποδομών state of the art και τεχνολογιών αιχμής. Τα Εργαστήρια διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Η αρχιτεκτονική και η στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης της ΣΓΕΠ, θα βοηθήσουν να επιτευχθούν οι στόχοι πραγματοποίησης στο κομμάτι αυτό της απόκτησης και διάδοσης γνώσης δια του ερευνητικού αποτελέσματος, με τη σύναψη συνεργασιών είτε για εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, διδακτορικών διατριβών, ή μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η περαιτέρω ανάπτυξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, παράλληλα με την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών, είναι ένας τομέας παροχής υψηλής ποιότητας Ανώτατης εκπαίδευσης με πολλαπλά οφέλη. Ήδη από το 2018 και βάσει του ΦΕΚ 4509/2018 της Υπ’ Αριθμ. 165336/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης ορίστηκε η Σύσταση - Συγκρότηση- Ορισμός μελών άμισθης γνωμοδοτικής επιτροπής στη θεματική περιοχή των τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τα τότε λειτουργούντα Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η Επιτροπή αυτή αφού εξέτασε τον ήδη πλήρη φάκελο του τότε λειτουργούντος τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης συμφώνησε ότι πληροί απόλυτα όλα τα απαιτούμενα κριτήρια και τις διαδικασίες που απαιτεί η νέα νομοθεσία (ΦΕΚ 1390/2018) και ενέκρινε την εκπόνηση αυτόνομων Διδακτορικών Διατριβών για την απονομή πτυχίων Διδακτορικών Σπουδών σε αντικείμενα των Γεωπονικών Επιστημών. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό μας (ΔΕΠ) έχοντας διαπιστώσει τις ανάγκες της χώρας μας για τη βελτίωση της οικονομίας της μέσα από την αγροτική ανάπτυξή της, προσπαθεί να παράγει καινοτόμο ερευνητικό έργο με άμεσες εφαρμογές για να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. Οι μελλοντικοί στόχοι μας είναι πολλοί και πάντα φιλόδοξοι. Μια από τις σημαντικότερες άμεσες επιδιώξεις μας είναι η ορθή αξιοποίηση λειτουργίας του νέου Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) για τη βέλτιστη ανάδειξη, εκμετάλλευση και προβολή των δυνατοτήτων του Αγροκτήματος του ΕΛΜΕΠΑ, μέσα και από ήδη εκπονούμενα αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. CretAgroTech: Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ). Τέλος, θεωρούμε ως εξαιρετικής σημασίας για την Περιφέρεια Κρήτης τη θέσπιση λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) και του Ινστιτούτου Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής με έδρα το Ηράκλειο, πράγμα που θα συμβάλει στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, καθώς και τις συνεργασίες με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr