Σχετικά με το λογότυπο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Στις 23 Απριλίου 2019 ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή η ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και παρουσία σε πέντε ακόμα πόλεις του Νησιού (Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Ρέθυμνο, Σητεία και Χανιά). Περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο αυτό Πανεπιστήμιο είναι διαθέσιμες στο Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70, τ.Α’, 7-5-2019, Κεφάλαιο Ε’).

Φιλοδοξία της λειτουργίας του νέου Πανεπιστημίου είναι να αποκτήσει μια σημαντική θέση στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Ελλάδας, αλλά με μια έντονη τάση εξωστρέφειας προς το εξωτερικό με έμφαση στη Μεσογειακή λεκάνη, με τις ιδιαιτερότητες και τις ευκαιρίες που αυτή παρουσιάζει, καθώς είναι η θάλασσα που ενώνει τρεις ηπείρους με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς. Στόχος είναι σύντομα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το σύνολο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του και ακαδημαϊκό πόλο ποιότητας και αριστείας στη Μεσόγειο.

Η ακαδημαϊκή διάρθρωση, η γεωγραφική τοποθέτηση (σε εθνικό και μεσογειακό επίπεδο) και φυσικά οι στόχοι και η φιλοδοξία του νέου Πανεπιστημίου πρέπει να εκφραστούν μέσα από ένα νέο, ενιαίο Ιδρυματικό Λογότυπο με το βασικό χρωματικό συνδυασμό του Ιδρύματος και τις χρωματικές του παραλλαγές για κάθε Σχολή, καθώς και λογότυπο «εμπορικού τύπου» που θα χρησιμοποιηθεί σε αντικείμενα που σκοπό έχουν την προώθηση του νέου ιδρύματος.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε γραφίστες, εικαστικούς καλλιτέχνες και σε όσους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις προδιαγραφές της παρακάτω πρόσκλησης.

Ανοιχτή Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Λογότυπο, τα Βασικά Χρώματα και το σήμα «Εμπορικού τύπου» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) που ιδρύθηκε με το Ν.4610/2019 με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για το Λογότυπό του, τα Βασικά Χρώματα και το σήμα «Εμπορικού τύπου».

Η πρόσκληση απευθύνεται σε γραφίστες, εικαστικούς καλλιτέχνες και σε όσους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Η αμοιβή για τις παραπάνω υπηρεσίες ορίζεται στο ποσό των 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των νόμιμων κρατήσεων. Η ανάθεση των υπηρεσιών, η σύμβαση και η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Με την υποβολή της πρότασης του σχεδίου, ο συμμετέχων εγγυάται ότι κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα του λογότυπου-σήματος που καταθέτει. Το σήμα είναι πρωτότυπο καιμοναδικό, όπως ορίζεται στον περί του δικαιώματος Πνευματικής ιδιοκτησίας Ν.2121/1993 “Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα” (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993)

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει την Παρασκευή 23 Αυγούστου, οπότε θα πρέπει να έχει γίνει και η σχετική ηλεκτρονική κατάθεση των απαραίτητων σχεδίω ενώ μέχρι δε τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 στις 15:00, θα πρέπει να έχει αποσταλεί και ο σχετικός φάκελος στην επιτροπή αξιολόγησης.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στο σύνδεσμο https://www.hmu.gr/proclamations/15730

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (1 ψήφος)