Συγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – ΟΝΟΜΑΤΑ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Η θητεία του Πρυτανικού Συμβουλίου ορίζεται έως 30/11/2021. Τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν πως αποφασίστηκε η συγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως εξής:

Συγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου

Συγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως εξής:

 1. Νικόλαος Κατσαράκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρύτανης.
 2. Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.
 3. Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
 4. Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων.
 5. Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης.
 6. Αντώνιος Παντελάκης, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Τ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, εκπρόσωπος των Μελών των Διοικητικών Υπαλλήλων, με αναπληρώτρια τη Μαρία Δαμιανάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας, Διοικητική Υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας Π.Ε. ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄.
 7. Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν καθότι δεν έχει υποβληθεί η νόμιμη εκπροσώπησή τους από τους Συλλόγους τους.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών.

Χρέη Γραμματέα του Πρυτανικού Συμβουλίου θα ασκεί η Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, μόνιμη υπάλληλος, κατηγορίας Τ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Πλούσου, μόνιμη υπάλληλο του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Δ΄.

Η θητεία του Πρυτανικού Συμβουλίου ορίζεται έως 30/11/2021.

Συγκρότηση Συγκλήτου

Συγκρότηση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον ορισμό των μελών της ως εξής:

Α. ΠΡΥΤΑΝΗΣ

1. Νικόλαος Κατσαράκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Β. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

 1. Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.
 2. Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
 3. Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων.
 4. Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Γ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γ.1. ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

 1. Στυλιανός Παπαδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με θητεία έως 31-08-2021.
 2. Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με θητεία έως 31-08-2021.
 3. Ζαχαρένια Ανδρουλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με θητεία έως 31-08-2020.

Γ.2. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 1. Ευάγγελος Τσουκάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 2. Αλέξανδρος Αποστολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με θητεία έως 31-08-2020.
 3. Κων/νος Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 4. Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με θητεία έως 31-08-2019.
 5. Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, με θητεία έως 31-08-2019.
 6. Γεώργιος Μαρκάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, με θητεία έως 31-08-2019.
 7. Δημήτριος Κατσαπρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, με θητεία έως 31-08-2019.
 8. Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, με θητεία έως 31-08-2020.
 9. Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών  Τεχνολογιών, με θητεία έως 31-08-2019.

Γ.3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1. Ευάγγελος Μαρκάκης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εκπρόσωπος των Μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, με θητεία έως 31-08-2019.
 2. Αναστάσιος Τσατσάκης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, εκπρόσωπος των Μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, με θητεία έως 31-08-2019.
 3. Αντώνιος Παντελάκης, μόνιμος Διοικητικός Υπάλληλος κατηγορίας Τ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, εκπρόσωπος των Μελών των Διοικητικών Υπαλλήλων, με θητεία έως 31-08- 2019.

Γ.4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι εκπρόσωποι των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών θα ενταχθούν στη Σύγκλητο μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την εκλογή τους.

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι των φοιτητών.

Δ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα Μέλη της Συγκλήτου σε περίπτωση κωλύματος ή δικαιολογημένης απουσίας θα αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίησή τους στους αντίστοιχους αναπληρωτές, την οποία θα κοινοποιούν στον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα:

Δ.1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

 1. Ευάγγελος Τσουκάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
 2. Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.
 3. Ζαφειρόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 4. Δημήτριος Κατσαπρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών.
 5. Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών  Τεχνολογιών.

Δ.2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 1. Γεώργιος Ιατράκης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με θητεία έως 31-08-2019.
 2. Αργυρή Μουδάτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, με θητεία έως 31-08-2020.
 3. Γεώργιος Μαστοράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 4. Κωνσταντίνος Λουλακάκης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 5. Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 6. Νικόλαος Παπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 7. Γεώργιος Κριτσωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, με θητεία έως 31-08-2019.
 8. Νεκτάριος Βιδάκης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, με θητεία έως 31.08.2019.
 9. Ιωάννης Χατζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με θητεία έως 31-08-2020.
 10. Παναγιώτης Ζέρβας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, με θητεία έως 31.08.2019.

Δ.3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1. Αναστασία Κατσαμάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π., αναπληρώτρια εκπρόσωπος των  Μελών Ε.ΔΙ.Π.
 2. Στυλιανή Κυρμιζάκη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., αναπληρώτρια εκπρόσωπος των Μελών Ε.Τ.Ε.Π.
 3. Μαρία Δαμιανάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας, Διοικητικός Υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας Π.Ε. ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄, αναπληρώτρια εκπρόσωπος των Διοικητικών Υπαλλήλων.

Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκεί η Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, μόνιμη υπάλληλος, κατηγορίας Τ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Πλούσου, μόνιμη υπάλληλο του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Δ΄.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (1 ψήφος)