Διαμαρτυρία για τον Αποκλεισμό Πτυχιούχων ΕΑΠ

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο Σύλλογος Πτυχιούχων Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΕΑΠ) για τον αποκλεισμό των πτυχιούχων Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ΕΑΠ από το νέο προσοντολόγιο εκπαιδευτών ΙΕΚ.

Η επιστολή όπως στάλθηκε από τον Σύλλογο Πτυχιούχων Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε την έκπληξη και απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι, στα προσοντολόγια εκπαιδευτών που περιλαμβάνονται στους νέους οδηγούς σπουδών των ΙΕΚ οι οποίοι δημοσιεύθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα της Γ.Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς http://gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013

ΔΕΝ περιλαμβάνεται σε ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ το πτυχίο των Σπουδών στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό του ΕΑΠ.

Θυμίζουμε ότι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό» διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας Τέχνης και Τοπικής Ιστορίας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και, μέχρι πρότινος, σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ σε διάφορες συναφείς ειδικότητες, καθώς πολλοί απόφοιτοι του τμήματός μας διαθέτουν μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις και διδακτορικά διπλώματα.

Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε αναλυτικά τις αναθέσεις σχετικών μαθημάτων ανά ειδικότητα σπουδών ΙΕΚ σύμφωνα με τους νέους οδηγούς σπουδών:

  • «Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων» 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Kαλών Τεχνών - Πτυχιούχος ΑΕΙ Αρχιτεκτονικής - Πτυχιούχος ΤΕΙ Διακοσμητικής

  • «Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος - Σχεδιαστής Μόδας»: 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ιστορικός Τέχνης, Διακοσμητής, Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ

  • «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος»

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι,ΙΙ - Πτυχιούχος Ιστορίας της Τέχνης /Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών / Πτυχιούχος Αρχιτεκτονικής - Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Καλλιτεχνικών Σπουδών

  • «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων»

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι,ΙΙ - Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Καλλιτεχνικών Σπουδών (όλα τα τμήματα) - Πτυχιούχος Σχολής Καλών Τεχνών / Ιστορίας της Τέχνης - Πτυχιούχος Αρχιτεκτονικής

  • «Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης & αρχαιοτήτων»:

Για το μάθημα «Ιστορία Τέχνης Ι,ΙΙ»: κάτοχοι Πανεπιστημιακού τίτλου στην Ιστορία της Τέχνης, ή Συντηρητές Αρχαιοτήτων ΑΤΕΙ ή Διακοσμητές ΑΤΕΙ ή Συντηρητές Πολιτισμικής κληρονομιάς ΑΤΕΙ ή ισότιμων Σχολών Εξωτερικού στο γνωστικό αντικείμενο Συντήρησης έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

  • «Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος» :

Για την διδασκαλία της ιστορίας τέχνης απαιτείται πτυχίο σχολής καλών τεχνών, αρχιτεκτονικής ή φιλολογίας. Απαραίτητη η διετής διδακτική πείρα.

  • «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» :

Ιστορία της Τέχνης: Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης.

Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης. 

Ιστορία και Υλικός Πολιτισμός: Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής με ειδίκευση στην Ιστορία ή στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης και με μεταπτυχιακές σπουδές μουσειολογίας. 

Στοιχεία μουσειολογίας: Πτυχιούχος ΑΕΙ, κατά προτεραιότητα της Φιλοσοφικής Σχολής, με μεταπτυχιακές σπουδές μουσειολογίας.

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς: Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης με μεταπτυχιακές σπουδές μουσειολογίας, ή απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου 

  • «Ξεναγός σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς -Πολιτιστικούς Χώρους (άτομα με προβλήματα όρασης ή προβλήματα ακοής) »:  

Iστορία της Τέχνης: Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης.

Μουσειολογία – Μουσειοπαιδαγωγική: Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης και με μεταπτυχιακές σπουδές μουσειολογίας.

Είναι προφανές πως με το νέο πλαίσιο, η ανάθεση των μαθημάτων Ιστορίας Τέχνης γίνεται κατά περίπτωση και όπως κρίνουν οι εκάστοτε συγγραφικές ομάδες, εκτός των άλλων, και σε φιλολόγους, πτυχιούχους ΤΕΙ Διακοσμητικής και ΑΤΕΙ

Συντήρησης, ενώ για τα πτυχία Ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα οποία είναι κατά κόρον συναφή με το αντικείμενο, δεν γίνεται απολύτως καμία αναφορά.

Δηλώνουμε την αγανάκτηση και τον προβληματισμό μας για τα κριτήρια και τις πιθανές σκοπιμότητες που κρύβονται πίσω από την επιλογή συγκεκριμένων ειδικοτήτων και τον αποκλεισμό άλλων, καθώς και το επιστημονικό κύρος και την αμεροληψία των συγγραφικών ομάδων, οι οποίες, απ’ό,τι αναγράφεται στους οδηγούς σπουδών αποτελούνται από διευθυντές δημοσίων ΙΕΚ και εκπαιδευτές – πολλοί από αυτούς μη πιστοποιημένοι-, οι οποίοι έχουν ευνοήσει συγκεκριμένες κατηγορίες πτυχιούχων συναφείς με τις δικές τους, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και γνώση για να αποφανθούν για το προσοντολόγιο ειδικοτήτων τις οποίες δεν γνωρίζουν.

Υπενθυμίζουμε ότι στον κλάδο μας, από τον οποίο έχουν αποφοιτήσει εκατοντάδες πτυχιούχων από το 2004 έως σήμερα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΑΚΟΜΑ από το

Υπουργείο Παιδείας κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), παρά το γεγονός ότι πολλοί από εμάς εργαζόμαστε σε δομές της Δια Βίου μάθησης (ΚΔΒΜ, ΙΕΚ, ΚΕΚ κλπ.).

Η τελευταία εξέλιξη του απόλυτου αποκλεισμού μας από το προσοντολόγιο εκπαιδευτών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, μας στερεί και την τελευταία ευκαιρία εργασίας, παρά το Προεδρικό διάταγμα 66/2009 (άρθρο 2 ΦΕΚ 89/Α/2009) που μας αναγνωρίζει εκτός άλλων και την «διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση».

Καταλαβαίνετε το βαθμό αδιεξόδου που προκαλεί η δημοσίευση των οδηγών σπουδών ΙΕΚ μόλις την παραμονή της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους, όπου άνθρωποι που εργάζονταν επί χρόνια ως εκπαιδευτές βρίσκονται ξαφνικά στο κενό, χωρίς να γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον, σε εποχές που δεν υπάρχει η πολυτέλεια της εργασιακής επιλογής.

Προς τούτο, καλούμε το Υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς να εγκύψουν με υπευθυνότητα στο θέμα, αίροντας τις προχειρότητες και το έλλειμμα αμεροληψίας στη συγγραφή των νέων οδηγών σπουδών των Ιεκ, που διακυβεύει όχι μόνο την επιβίωση χιλιάδων ανθρώπων αλλά και την αξιοπιστία του ίδιου του θεσμού των ΙΕΚ και του περιεχομένου των σπουδών που παρέχει, προβαίνοντας ΑΜΕΣΑ στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις για την αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται οι πτυχιούχοι των Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και επικοινωνία.

Με τιμή, 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Πτυχιούχων Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Ιωάννα Ταγάρα – Πρόεδρος
Κατερίνα Κοφφινά – Γραμματέας 

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΕΑΠ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.grhttp://www.foititikanea.gr