ΕΑΠ: Αιτήσεις για Φοίτηση σε Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες 2017-2018

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων από απόσταση, χωρίς υποχρέωση εγγραφής σε ολόκληρο Πρόγραμμα Σπουδών. Η φοίτηση ξεκινά την 1 η Οκτωβρίου 2017 και οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής). Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, το υλικό, οι διαδικασίες, το ακαδημαϊκό προσωπικό, η υποστήριξη και οι υποχρεώσεις (εργασίες, δραστηριότητες, εξετάσεις) των φοιτητών και φοιτητριών είναι τα ίδια με όσους/όσες παρακολουθούν τη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Σπουδών.

Τα Μεταπτυχιακά του ΕΑΠ μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 13 η Ιουλίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. έως την 31 η Ιουλίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.

  • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή σας, θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr
  • Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα ονόματα των εισακτέων. Η ανακοίνωση των ονομάτων των εισακτέων θα γίνει την 31η Αυγούστου 2017.
  • Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97 όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

Από τις παρακάτω 136 Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται μεμονωμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, κάθε υποψήφια/υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ΘΕ ετήσιας διάρκειας, ή εξαμηνιαίας διάρκειας ή και συνδυασμό αυτών ως εξής:

Α. Ο αριθμός των ΘΕ ετήσιας διάρκειας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά σε φόρτο εργασίας τα 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.

Β. Ο αριθμός των ΘΕ εξαμηνιαίας διάρκειας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά σε φόρτο εργασίας τα 30ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Γ. Για συνδυασμό ΘΕ ετήσιας διάρκειας και εξαμηνιαίας διάρκειας, το σύνολο των εξαμηνιαίων ΘΕ δεν μπορεί να υπερβαίνεισε φόρτο εργασίας τα 30 ECTS, ενώ ο συνολικός φόρτος εργασίας ετήσιων και εξαμηνιαίων ΘΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.

Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ δεν δύνανται να επιλέξουν ΘΕ του προγράμματος στο οποίο φοιτούν.

Η επιλογή των ΘΕ γίνεται ανεξάρτητα από το γνωστικό τους πεδίο και από το αν είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εισαγωγής των Προγραμμάτων Σπουδών στα οποία ανήκουν οι Θεματικές Ενότητες.

Η οικονομική συμμετοχή στα έξοδα κάθε Θεματικής Ενότητας ετήσιας διάρκειας είναι 500€ για τις Προπτυχιακές και 650€ για τις Μεταπτυχιακές..

Η οικονομική συμμετοχή στα έξοδα κάθε Θεματικής Ενότητας εξαμηνιαίας διάρκειας υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες της. Η οικονομική συμμετοχή για μία (1) πιστωτική μονάδα ανέρχεται στα 30€ (π.χ. για ΘΕ με 10 πιστωτικές μονάδες η οικονομική συμμετοχή είναι 300 ευρώ).

Για να υποβάλλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Προπτυχιακές Θεματικές Ενότητες Ετήσιας Διάρκειας

ECTS

ΔΕΟ 10

Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

20

ΔΕΟ 24

Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

20

ΕΛΠ 10

Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό

20

ΕΛΠ 11

Ελληνική Ιστορία

20

ΕΛΠ 12

Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας

20

ΕΛΠ 20

Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια

20

ΕΛΠ 21

Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία

20

ΕΛΠ 22

Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα

20

ΕΛΠ 30

Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

20

ΕΛΠ 31

Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο

20

ΕΛΠ 40

Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού

20

ΕΛΠ 41

Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι

20

ΕΛΠ 42

Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο

20

ΕΛΠ 43

Ελληνισμός της Διασποράς

20

ΕΛΠ 44

Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) Κινηματογράφος

20

ΕΛΠ 45

Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα

20

ΕΠΟ 10

Γενική Ιστορία της Ευρώπης

20

ΕΠΟ11

Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης

20

ΕΠΟ 12

Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης

20

ΕΠΟ 20

Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη

20

ΕΠΟ 21

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

20

ΕΠΟ 22

Φιλοσοφία στην Ευρώπη

20

ΕΠΟ 30

Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος

20

ΕΠΟ 31

Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη

20

ΕΠΟ 32

Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

20

ΕΠΟ 33

Δημιουργία & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20

ΕΠΟ 41

Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα

20

ΕΠΟ 42

Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

20

ΕΠΟ 43

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα

20

ΙΣΠ 12

Κατανόηση της γλώσσας και του πολιτισμού: από τα Λατινικά στη Σύγχρονη Ισπανική Γλώσσα

20

ΙΣΠ 21

Ιστορία της Ισπανίας

20

ΙΣΠ 22

Πολιτισμός της Ισπανίας

20

ΙΣΠ 30

Λογοτεχνία της Ισπανίας Ι

20

ΙΣΠ 31

Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής

20

ΙΣΠ 32

Ιστορία των Χωρών της Λατινικής Αμερικής

20

ΙΣΠ 41

Λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής Ι

20

ΦΥΕ 10

Γενικά Μαθηματικά Ι

20

ΦΥΕ 12

Γενική και Ανόργανη Χημεία

20

ΦΥΕ 14

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες

20

ΦΥΕ 30

Οργανική Χημεία

20

ΦΥΕ 31

Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου

20

ΦΥΕ 42

Πλανήτης Γη

20

ΠΛΗ 10

Εισαγωγή στην Πληροφορική

20

ΠΛΗ 11

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

20

ΠΛΗ 12

Μαθηματικά για Πληροφορική Ι

20

ΠΛΗ 21

Ψηφιακά Συστήματα

20

ΠΛΗ 23

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

20

ΠΛΗ 24

Σχεδιασμός Λογισμικού

20

ΠΛΗ 37

Πληροφορική και Εκπαίδευση

20

ΠΛΗ 42

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

20

Μεταπτυχιακές Θεματικές Ενότητες Ετήσιας Διάρκειας

ECTS

ΕΚΠ 50

Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

22

ΕΚΠ 51

Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη

22

ΕΚΠ 60

Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

22

ΕΚΠ 61

Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

22

ΕΚΠ 62

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

22

ΕΚΠ 63

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

22

ΕΚΠ 64

Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

22

ΕΚΠ 65

Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

22

ΕΚΠ 66

Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

22

ΕΚΕ 50

Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων

22

ΕΚΕ 51

Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

22

ΟΡΘ 50

Η Ορθοδοξία ως Κληρονομιά

22

ΟΡΘ 51

Η Ορθοδοξία στον 20ο αιώνα

22

ΟΡΘ 60

Πίστη και Βίωμα της Ορθοδοξίας

22

ΟΡΘ 61

Η Ορθοδοξία ως πολιτισμικό επίτευγμα και τα προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου

22

ΑΓΓ 80

Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού και Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

22

ΑΓΓ 94

Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας

22

ΑΓΓ 95

Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

22

ΓΑΛ 61

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

22

ΓΑΛ 62

Η τεχνολογία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

22

ΓΑΛ 63

Η φωνητική και η διδακτική της στη γαλλική γλώσσα

22

ΓΑΛ 64

Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

22

ΑΣΠ 50

Ήχος και τέχνες

24

ΓΤΠ 50

Η Τέχνη & η Επικοινωνία στις Γραφικές Τέχνες

24

ΣΦΠ 50

Ιστορία της τέχνης και ιστορία της επιστήμης του φωτός

24

ΜΣΜ 70

Βασικές θεωρίες και Μέθοδοι στα Μαθηματικά

30

ΜΣΜ 71

Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες

30

ΜΣΜ 80

Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά

20

ΜΣΜ 81

Ιστορική Εξέλιξη και Διδακτική των Μαθηματικών

20

ΣΔΥ 50

Βασικές Τεχνολογίες Δικτύων και Λογισμικού

30

ΣΔΥ 51

Συστήματα Διάχυτου και Σφαιρικού Υπολογισμού

30

ΣΔΥ 60

Σχεδίαση και Ανάλυση συστημάτων υλικο- λογισμικού

20

ΣΔΥ 61

Συστήματα Κινητού Υπολογισμού

20

ΣΔΥ 62

Ενσωματωμένα Συστήματα

20

ΣΜΑ 50

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

20

ΣΜΑ 51

Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφομηχανική

20

ΣΜΑ 60

Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κατασκευών

20

ΣΜΑ 61

Σεισμικές Βλάβες, Επισκευές και Ενισχύσεις

20

ΔΙΑ 50

Φυσικό περιβάλλον και Ρύπανση

20

ΔΙΑ 51

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

20

ΔΙΑ 60

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

20

ΔΙΑ 61

Διαχείριση Αερίων Ρύπων

20

ΚΠΠ 70

Κατάλυση

20

ΚΠΠ 71

Καταλυτικές Επιφάνειες

20

ΚΠΠ 80

Διεργασίες Αντιρρύπανσης

20

ΚΠΠ 81

Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

20

ΚΦΕ 51

Κίνηση, δομική συγκρότηση και βασικές αλληλεπιδράσεις της ύλης

20

ΚΦΕ 52

Οργάνωση και αλληλεπιδράσεις σε μοριακό επίπεδο

20

ΚΦΕ 53

Οργάνωση της Ύλης σε Έμβια Συστήματα

20

ΚΦΕ 60

Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

20

Μεταπτυχιακές Θεματικές Ενότητες Εξαμηνιαίας Διάρκειας

ECTS

ΓΧΝ 51

Παθολογία της γήρανσης-γηριατρική

7

ΓΧΝ 52

Ψυχολογία – Συμβουλευτική

7

ΓΧΝ 53

Κοινωνική γεροντολογία

7

ΓΧΝ 54

Αναπνευστικές, καρδιαγγειακές διαταραχές

7

ΓΧΝ 55

Νευρολογικές, ψυχιατρικές διαταραχές

7

ΓΧΝ 56

Σακχαρώδης διαβήτης και οι επιπλοκές του

7

ΓΧΝ 57

Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου –  Υποστήριξη του τέλους της ζωής

7

ΓΧΝ 60

Ανθρώπινα δικαιώματα

7

ΓΧΝ 61

Ασφαλιστικοί φορείς-Δομές υποστήριξης

7

ΓΧΝ 62

Σύλλογοι ασθενών

7

ΓΧΝ 63

Οικονομικά της υγείας

7

ΑΣΚ 50

Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αθλητισμού και των σπορ

10

ΑΣΚ 51

Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του αθλητισμού και των σπορ: θεωρία και μέθοδος

10

ΑΣΚ 54

Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους I: η κοινωνική οργάνωση και  εξέλιξη των κοινοτήτων οπαδών

10

ΑΣΚ 55

«Παραβατικότητα» και «βία» στους αθλητικούς χώρους

10

ΑΣΚ 61

Ζητήματα κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους

10

ΔΓΡ 50

Θεωρία λογοτεχνίας και δημιουργική γραφή

10

ΔΓΡ 51

Ρεύματα ευρωπαϊκής λογοτεχνίας (18ος  έως 20ος  αιώνας)

10

ΔΓΡ 52

Νεοελληνική λογοτεχνία (19ος  έως 21οςαιώνας)

10

ΔΓΡ 53

Πεζός λόγος- Ποιητικός λόγος

10

ΔΓΡ 54

Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές

10

ΔΓΡ 60

Θεατρική γραφή

10

ΔΓΡ 61

Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή

10

ΔΓΡ 62

Δημοσιογραφικός λόγος (ΜΜΕ, διαφήμιση)

10

ΔΓΡ 63

Ψηφιακή αφήγηση και εκπαίδευση

10

LRM 50

Applied Linguistics and Second Language Acquisition

10

LRM 51

Migration, Multilingualism and Intercultural Communication

10

LRM 52

Critical Pedagogy

10

LRM 53

Language Teaching for Adult Refugees and Migrants

10

LRM 54

Language Teaching for Children with Refugee or Migrant Background

10

LRM 60

Introduction to Arabic Language and Culture

10

LRM 61

Human Rights and International Law for Refugees and Migrants

10

LRM 62

Research Methodology in multilingual contexts

10

ΣΔΣ 51

Αρχές και Τεχνικές της Σύγχρονης Δημοσιογραφίας

15

ΣΔΣ 53

Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

15

ΣΔΣ 61

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Ειδικεύσεις

15

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο:

  • Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 2610 367315 (ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας 8:00 – 13:00 Δευτέρα έως Παρασκευή),
  • Γραφείο Πληροφοριών – Πρωτοκόλλου: email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Τηλέφωνο 2610 367 600 (ωράριο επικοινωνίας από τις 07.30 π.μ. μέχρι τις 07.30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές ενότητες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα emails ή στα τηλέφωνα των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών, ήτοι: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τηλέφωνο

E-mail

ΔΕΟ

2610 367347, 2610 367333, 2610 367334

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΛΠ

2610 367339, 2610 367328

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΠΟ

2610 367313, 2610 367330

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΠ

2610 367313, 2610 367330

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΦΥΕ

2610 367338, 2610 367320,   2610 367335

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΛΗ

2610 367338, 2610 367320, 2610 367335

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΚΠ

2610 367337,  2610 367323

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΚΕ

2.610.367.325

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΟΡΘ

2.610.367.312

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΓΓ

2.610.367.325

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΑΛ

2.610.367.325

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΣΠ

2.610.367.315

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΤΠ

2.610.367.315

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΦΠ

2.610.367.315

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΜΣΜ

2.610.367.332

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΔΥ

2.610.367.314

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΜΑ

2.610.367.332

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑ

2.610.367.332

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΠΠ

2.610.367.314

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΦΕ

2.610.367.314

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΧΝ

2.610.367.312

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΣΚ

2.610.367.316

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΓΡ

2.610.367.316

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

LRM

2.610.367.316

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΔΣ

2.610.367.316

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για να υποβάλλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr