Έξι νέες θέσεις εργασίας στο ΕΑΠ (Ειδικότητες/Αιτήσεις)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου ΦK222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών], το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π., ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη / μία επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία», με έδρα την Πάτρα.

ΘΕΣΗ 2

Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη / μία επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Ιστορία», με έδρα την Πάτρα. 

ΘΕΣΗ 3

Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη / μία επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση», με έδρα την Πάτρα. 

ΘΕΣΗ 4

Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη / μία επιστημονική συνεργάτιδα για την ανάπτυξη προτύπων και οδηγών για εξ αποστάσεως Προγράμματα και για τον σχεδιασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στα νέα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με έδρα την Πάτρα.

ΘΕΣΗ 5

Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη / μία επιστημονική συνεργάτιδα με αντικείμενο έργου την ανάπτυξη και εγκατάσταση διαδικτυακών εφαρμογών για την ψηφιακή ολοκλήρωση υλικού στα νέα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με έδρα την Πάτρα.

ΘΕΣΗ 6

Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη / μία επιστημονική συνεργάτιδα με αντικείμενο έργου την οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων τριτοβάθμιας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη συγκέντρωση και επεξεργασία ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων, καθώς και την ανατροφοδότηση προς τους χρήστες προγραμμάτων τριτοβάθμιας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με έδρα την Πάτρα.

Περισσότερες θέσεις εργασίας για Πτυχιούχους ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr