Το ΕΑΠ επίσημο μέλος του «Συνασπισμού για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Digital Skills and Jobs Coalition) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχοντας το τελευταίο χρόνο, αναγνωρίσει το μεγάλο ρόλο που διαδραματίζει ο σωστός σχεδιασμός εκπαιδευτικής στρατηγικής και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο ζήτημα ανάπτυξης κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων, έχει μελετήσει, σχεδιάσει και αναλάβει σημαντικό αριθμό πρωτοβουλιών με σκοπό τη γεφύρωση του κενού που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης και των στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής και ακαδημαϊκής του δραστηριοποίησης, το Ίδρυμα συμμετέχει πια ενεργά, ως επίσημο μέλος, στο « Digital Skills and Jobs Coalition», μιας σημαντικής πρωτοβουλίας της DG CONNECT και του Digital Single Market, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών,  εταιρείες (όπως η Google και η Microsoft), κοινωνικοί εταίροι, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και φορείς εκπαίδευσης που λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία που ξεκίνησε τις δράσεις της το περασμένο Δεκέμβριο, συνεδριάζει και με τη συμμετοχή του ΕΑΠ, ως ολομέλεια, για πρώτη φορά στα τέλη της εβδομάδας αυτής στις Βρυξέλλες.

Το ΕΑΠ έχει ήδη εκπονήσει ώριμο σχέδιο χάραξης εκπαιδευτικής στρατηγικής σε σχέση με τις δεξιότητες, το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί με επιτυχία στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ αυτή την εποχή ετοιμάζει σχέδιο καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σύμφωνα και με το κείμενο της «Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021».

Το ΕΑΠ είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο και το μόνο εξειδικευμένο και διεθνώς πιστοποιημένο ίδρυμα στην εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής, μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ωθούμενη από νέες και επιτακτικές κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις, αλλά και από την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο, και αποτελεί σημαντική διέξοδο στην παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και στην παροχή ανοικτής εκπαίδευσης, με δυνατότητα να καλύψει σημαντικό πληθυσμό εκπαιδευόμενων σε μεγάλη γεωγραφική διασπορά, με το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι στόχοι των δράσεων του ΕΑΠ, αφορούν την Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων, αξιοποιώντας την σημαντική τεχνογνωσία του ΕΑΠ σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και διάγνωσης αναγκών, προκειμένου να:

  • Αποκτηθούν βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού
  • Αποκτηθούν και να ενισχυθούν οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για απασχόληση στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα
  • Ενισχυθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες σε θέματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Είσαι Φοιτητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου; Μείνε ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του ΕΑΠ πατώντας εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr