Ρύθμιση για τη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα του ΕΑΠ

Τροπολογία με την οποία, καθορίζεται η «Συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα του ΕΑΠ» εισηγείται η βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Μεγαλοοικονόμου Θεοδώρα. 

Η βουλευτική τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» που ακολουθεί επείγουσα διαδικασία και αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Πέμπτη. Είσαι Φοιτητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου; Μείνε ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του ΕΑΠ πατώντας εδώ.

Αναλυτικά η ρύθμιση έχει ως εξής:  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Θέμα: Συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα του ΕΑΠ

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με δεδομενο, ότι σε όλα τα Πανεπιστημιακό ίδρυματα της χώρας υπαρχει ενεργός συμμετοχή των φοιτητών, οι οποιοι μαλιστα διαθέτουν δικαίωμα ψήφου και επομένως συνδράμουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων των σχολών τους, είναι αντιστοίχως ανακόλουθο να μην υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τα όργανα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, το αρθρο 8 παράγραφος 19 του Νόμου 4009/2011 προβλέπει για τα λοιπά Πανεπιστημιακά ιδρύματα -πλην φυσικα του ΕΑΠ-, τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών, ενός των μεταπτυχιακών φοιτητών και ενός των υποψήφιων διδακτόρων (όπου υπαρχουν), οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής. Ακριβώς, τα αντίστοιχα θα πρέπει να οριστουν και για τη συσταση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, η οποία έχει τον πρωτεύοντα λόγο στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, και στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι των φοιτητών. Επίσης, συμμετοχή εκπροσώπων των ενεργών φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων) θα πρέπει να υπαρξει και στις Κοσμητείες. Μαλιστα, εαν λάβουμε υπόψιν ότι ο βασικός πόρος χρηματοδότησης του ΕΑΠ είναι τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι φοιτητές του, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να έχουν οι φοιτητές όλων των βαθμίδων λόγο στα πεπραγμένα και στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον με δεδομένη την ιδιαίτερη φύση της λειτουργίας του ΕΑΠ και την εξ αποστάσεων διδασκαλία των μαθημάτων, μια εύκολη επιλογή για τη διεξαγωγή αξιόπιστων και καθολικών εκλογών μεταξύ των φοιτητών θα μπορούσε να είναι η χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τροποποίηση του Νόμου 2552/1997

Το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Νόμου 2552/1997 τροποποιείται ως εξής: «Κατά την έναρξη λειτουργίας του το ΕΑΠ διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ). Πρώτη ΔΕ θεωρείται εκείνη που ορίσθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 11 παρ. 8 του ν. 2327/1995. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να αντικαθίστανται μέλη της Δ.Ε. του ΕΑΠ.. Η Δ.Ε. Περιλαμβάνει επτά (7) τακτικά και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Ως μέλη της Δ.Ε. ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι ή Ελληνες επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. σε ΑΕΙ του εξωτερικού, είτε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι έχουν γνώση και πείρα σε θέματα εκπαίδευσης απο απόσταση και λειτουργίας Ανοικτὡν Πανεπιστημίων, καθώς και ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και ένας εκπρόσωπος των υποψήφιων διδακτόρων, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Κοσμήτορες του ΕΑΠ. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ' οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Διοικούσα Επιτροπή νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους».

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 εδάφιο α' του Νόμου 2552/1997 τροποποιείται ως εξής: «α) Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής.

Αποτελείται από τον Κοσμήτορα, όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του ΕΑΠ της Σχολής καθώς και έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών της σχολής, έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλονης. Σε περιπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Κοσμήτορα. Στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές Προγράμματος Σπουδών, που ειναι μέλη Δ.Ε.Π. αλλων Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους η σε περίπτωση παραίτησης ή καθ' οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Κοσμητεία νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς την συμμετοχή τους.».

Διαβάστε Ακόμη για το ΕΑΠ:

Ρύθμιση για τη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα του ΕΑΠ

Ρύθμιση για τη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα του ΕΑΠ

Ρύθμιση για τη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα του ΕΑΠ

Για να δείτε όλα τα νέα που αφορούν τους Φοιτητές του ΕΑΠ πατήστε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr