ΕΑΠ, ευρωπαϊκή συμφωνία, προγράμματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Το ΕΑΠ συνυπέγραψε την ευρωπαϊκή συμφωνία για τα σύντομα προγράμματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Παρουσία της Γενικής Διευθύντριας Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Martine Reicherts, οι Πρυτάνεις και Πρόεδροι των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης υπέγραψαν στις 15 Απριλίου 2016 στις Βρυξέλλες το Σύμφωνο Συνεργασίας για τα σύντομα προγράμματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων Ανοικτής κι εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας (EADTU), της οποίας το ΕΑΠ είναι μέλος, θεωρούν τα σύντομα προγράμματα ως ένα απαραίτητο και σημαντικό στάδιο στην κατεύθυνση του ψηφιακού Erasmus (virtual Erasmus), της νέας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σύντομα προγράμματα θα συνδέονται με συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και θα αποδίδουν οπωσδήποτε μονάδες ECTS στους φοιτητές τους. Οι μονάδες αυτές θα μεταφέρονται σε άλλα Πανεπιστήμια, ανοικτά ή συμβατικά, και θα αποτελούν μέρος της πορείας σπουδών του κάθε φοιτητή.

Η κ. Reicherts στην ομιλία της τόνισε τον κομβικό ρόλο των ανοικτών πανεπιστημίων και της EADTU στον ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, Καθηγητή Βασίλη Καρδάση, εκπροσώπησε στη Σύνοδο Κορυφής EADTU – Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Ανδρουλάκης.

Διαβάστε επίσης: Υπογραφή Συμφώνων Συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr