ΕΑΠ, Επιστολή μελών ΔΕΠ, υπουργό,  Μεταπτυχιακά ΕΑΠ: Επιστολή μελών ΔΕΠ στον υπουργό για τα Μεταπτυχιακά

ΕΑΠ: Επιστολή μελών ΔΕΠ στον υπουργό για τα Μεταπτυχιακά

Το ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, απέστειλε στον υπουργό Παιδείας την ακόλουθη επιστολή , σχετικά με την απαγόρευση στους πανεπιστημιακούς να αμείβονται για τη διδασκαλία στα Μεταπτυχιακά:  

Από αναφορά σε εκπαιδευτική ιστοσελίδα  (Ρύθμιση για την κατάργηση αμοιβών των καθηγητών που διδάσκουν στα Μεταπτυχιακά στο Σχέδιο Νόμου για την Έρευνα) προκύπτει ότι το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στην απαγόρευση των μελών ΔΕΠ των ελληνικών ΑΕΙ να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα έναντι ‘οποιασδήποτε φύσεως και μορφής’ αμοιβής. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι:

1. Στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου απασχολείται μεγάλος αριθμός καταξιωμένων μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και η συνεισφορά τους στη λειτουργία τους ΕΑΠ θεωρείται γενικά θετική. Η συμμετοχή αυτών στη διδασκαλία των ΠΜΣ του ΕΑΠ ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), εφόσον δεν παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων τους στο ΑΕΙ στο οποίο είναι διορισμένα και δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί (π.χ. διαθεσιμότητας, συνολικών απολαβών από το ελληνικό δημόσιο κλπ) καθίσταται επιβεβλημένη λόγω της αδυναμίας εκλογής μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα. Η ενδεχόμενη ερμηνεία του νόμου ως καθολική απαγόρευση στα μέλη ΔΕΠ των ελληνικών ΑΕΙ να διδάσκουν στα ΠΜΣ του ΕΑΠ με αμοιβή θα οδηγήσει άμεσα σε υποβάθμιση των ΜΠΣ που προσφέρει το ΕΑΠ. Θα πρέπει, επομένως, να υπάρξει ρητή αναφορά στην δυνατότητα των μελών ΔΕΠ όλων των ελληνικών ΑΕΙ να διδάσκουν στα ΠΜΣ του ΕΑΠ με αμοιβή.

2. Επιπλέον, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, πολλά από τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ απασχολούνται αποκλειστικά στα ΜΠΣ του Ιδρύματος καθώς είναι εκλεγμένα σε γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει σε ΜΠΣ. Πρέπει, λοιπόν, να διευκρινιστεί ότι η όποια απαγόρευση δεν αφορά τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ που αμείβονται ακριβώς για να διδάσκουν σε ΜΠΣ, διαφορετικά μπορεί να κριθεί ότι δεν είναι σύννομη η απασχόλησή τους σε αυτά, με προφανείς επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.

Για το ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ

Ο Πρόεδρος          Ο Γραμματέας

Ευθύμιος Ζέρβας    Αυγουστίνος Ι. Δημητράς

Περισσότερα νέα για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr