Χρηματοδοτούμενες σπουδές, ΕΑΠ, δημοσίους υπαλλήλους, απολυτήριο λυκείου Χρηματοδοτούμενες σπουδές στο ΕΑΠ για για δημοσίους υπαλλήλους με απολυτήριο λυκείου

Χρηματοδοτούμενες σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για για δημοσίους υπαλλήλους με απολυτήριο λυκείου

Με αντικείμενο την Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης - Το πρόγραμμα καταρτίζεται με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών προς τους αρμόδιους του ΕΑΠ με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Παιδείας

Ακόμα και χρηματοδοτούμενες σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο θα μπορούν να εξασφαλίζουν δημόσιοι υπάλληλοι, απόφοιτοι λυκείου. 

Με σχετική τροπολογία το υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να χρηματοδοτεί την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο την Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης (δημόσιο management). 

Οι συγκεκριμένες σπουδές απευθύνονται σε υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν αφορούν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών προς τους αρμόδιους του ΕΑΠ με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Παιδείας.

Στην ίδια τροπολογία όπως γράφει το "Πρώτο Θέμα" που κατατέθηκε στη Βουλή τονίζεται: “Κατά τα λοιπά ιδίως για τα θέματα που αφορούν στην επιλογή φοιτητών και τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής του εν λόγω προγράμματος με βάση της υφιστάμενης κάθε φορά δυνατότητας και υλικοτεχνικής υποδομής του ΕΑΠ ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους όπως κάθε φορά ισχύουν ”.

Επίσης, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης για την υποβοήθηση του προέδρου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας τρία μέλη της για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντα του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το διορισμό νέου Προέδρου από τον υπουργό Παιδείας.

Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών τους καθηκόντων στα ΑΕΙ ή στα Ερευνητικά Κέντρα που υπηρετούν.

Διαβάστε περισσότερα νέα για το ΕΑΠ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr