ΕΑΠ, Ορκίζονται, αποφοιτήσαντες, Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών, Προγραμμάτων

ΕΑΠ: Ορκίζονται οι αποφοιτήσαντες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Το Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η τελετή Ορκωμοσίας των αποφοιτησάντων  των Προπτυχιακών  Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Παν/μιου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26500, Ρίο).

Το πρόγραμμα της τελετής Ορκωμοσίας των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ανά Σχολή και Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως ακολούθως:

  • 9.00: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
  • 10.00: Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός -  Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
  • 11.00: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • 12.00: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

Την Κυριακή 06 Δεκεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης των αποφοιτησάντων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Παν/μιου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26500, Ρίο).

Το πρόγραμμα της τελετής Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης των Προγραμμάτων Σπουδών ανά Σχολή και Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως ακολούθως:

9.00:

1) Σπουδές στην Εκπαίδευση

10.00:

1) Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

2)Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας

3) Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας

4) Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

5) Εκπαίδευση Ενηλίκων

11.00:

1) Γραφικές Τέχνες ? Πολυμέσα

2) Σχεδιασμός Φωτισμού και Πολυμέσα

3) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Ε.Σ.Υ.

4) Διοίκηση Μονάδων Υγείας

5) Τραπεζική

6) Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

7) Διοίκηση Επιχειρήσεων

8) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

12.30:

1)Διασφάλιση Ποιότητας

2)Διαχείριση Τεχνικών Έργων

3) Μεταπτυχιακή ειδίκευση στα Πληροφοριακά

Συστήματα

4)Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

5)Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

6)Διαχείριση Αποβλήτων

7)Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

8)Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών

Επιστημών

9)Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος

10)Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

11)Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και

Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού

12)Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr