Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενημερώνει πως η ημερομηνία έναρξης των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών είναι η 1η Οκτωβρίου 2014.
Στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ (www.eap.gr) έχουν αναρτηθεί τα ονόματα των υποψηφίων κατηγορίας Γ ανά Πρόγραμμα Σπουδών. Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που δεν καλύφθηκαν οι θέσεις από τις κατηγορίες Α και Β είναι οι παρακάτω: 1) Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, 2) Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό και 3) Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ έχουν αναρτηθεί και τα αποτελέσματα της κατηγορίας Γ των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα οποία προέκυψαν κενές θέσεις από τις κατηγορίες Α και Β είναι τα παρακάτω: 1) Διασφάλιση Ποιότητας, 2) Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), 3) Διοίκηση Μονάδων Υγείας, 4) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, 5) Εκπαίδευση Ενηλίκων Με Θεματικές Ενότητες, 6) Εκπαίδευση Ενηλίκων (χωρίς Θ.Ε.), 7) Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος, 8) Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα, 9) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Γ (Προγ. 2), 10) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Γ (Προγ. 3), 11) Σπουδές στην Εκπαίδευση Με Θεματικές Ενότητες, 12) Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Β (Προγ. 2), 13) Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Διαχείριση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων.
Επισημαίνεται ότι στις 17 Ιουνίου 2014 οι υποψήφιοι της ανωτέρω Κατηγορίας Γ των οποίων τα ονόματα δεν εμφανίζονταν στους πίνακες της 6ης Ιουνίου θα πρέπει να επισκεφθούν εκ νέου την ιστοσελίδα του ΕΑΠ προκειμένου να ενημερωθούν για την καταβολή της οικονομικής τους συμμετοχής σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις.
Στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ (www.eap.gr / Εκπαίδευση/ Γενικές Πληροφορίες) παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές και οδηγίες για την εγγραφή των υποψηφίων.
Υποψήφιοι κατηγορίας Γ ανά πρόγραμμα σπουδών
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Διασφάλιση Ποιότητας

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Εκπαίδευση Ενηλίκων Με Θεματικές Ενότητες

Εκπαίδευση Ενηλίκων (χωρίς Θ.Ε.)

Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Γ (Προγ. 2)
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Γ (Προγ. 3)

Σπουδές στην Εκπαίδευση Με Θεματικές Ενότητες

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Β (Προγ. 2)

Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Διαχείριση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων

Για τα Προγράμματα Σπουδών που δεν αναφέρονται έχουν καλυφθεί οι θέσεις από τις Α και Β κατηγορίες.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr