εκλογές,ΕΑΠ,διοίκησης,EKLOGES

Με εκλογές η ανάδειξη της διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το θέμα (ανάδειξης των οργάνων διοίκηση του ΕΑΠ) θα αντιμετωπιστεί μετά τη θέση σε ισχύ του νέου θεσμικού πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Πολυνομοσχέδιο), το οποίο επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στα όργανα διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Την παραπάνω γραπτή δήλωση έκανε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Θ. Καράογλου.

Ο κ. Μπαλτάς τονίζει ότι:

Α. Διαμορφώθηκε η απαιτούμενη συνθήκη προκειμένου να καταστεί το ΕΑΠ αυτοδύναμο.

Β.Δεδομένων, ωστόσο, αφενός της ιδιαιτερότητας του Ιδρύματος τόσο σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή του δομή, αφού σε αυτό οι Σχολ΄ς δεν συγκροτούνται από τμήματα αλλά οργανώνουν προγράμματα σπουδών, όσο και στη διοίκησή του, και αφετέρου του γεγονότος ότι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπεται ειδικότερη διαδικασία για το εν λόγω Ιδρυμα, δημιουργήθηκαν ερωτήματα ως προς την ακολουθητέα διαδικασία για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr