Μαζική διαμαρτυρία φοιτητών του ΕΑΠ για τις δια ζώσης εξετάσεις!

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μαζική διαμαρτυρία φοιτητών του ΕΑΠ για τις δια ζώσης εξετάσεις!

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Τρεις μήνες μετά την πληρωμή των φοιτητών για τη δήλωση θεματικών ενοτήτων το ΕΑΠ αποφασίζει να σταματήσει τις εξ αποστάσεως εξετάσεις - Οι φοιτητές αποστέλλουν επιστολή και υπογράφουν κατά της νέας απόφασης.

Επιστολή προς τη Διοίκηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου αποστέλλουν φοιτητές, για τη διατήρηση των εξ αποστάσεως εξετάσεων. 

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΑΠΟΦΑΣΗ: Εξ αποστάσεως όλες οι εξετάσεις στο ΕΑΠ!

Οι φοιτητές του ΕΑΠ όπως αναφέρουν στην επιστολή, έλαβαν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 17/11/2022 από τον Κοσμήτορα της ΣΚΕ με το οποίο ενημέρωσε για την ήδη ληφθείσα από τις 13/10/2022 απόφαση της Κοσμητείας για διενέργεια δια ζώσης εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, όπου οι φοιτητές έλαβαν την ενημέρωση από τον Κοσμήτορα, η διοίκηση του ΕΑΠ έχει ενημερώσει ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, ενώ αναπάντητες έμειναν οι επιστολές που απέστηλαν φοιτητές του ΠΠΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», του ΠΠΣ «Δημόσια Διοίκηση», του ΜΠΣ «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» και του ΜΠΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και φέρουν συνολικά περισσότερες από 1500 υπογραφές.

Οι φοιτητές καλούν το ΕΑΠ να τοποθετηθεί επίσημα για το αν η Διοικούσα Επιτροπή έχει ήδη (ή προτίθεται να) εγκρίνει διαφορετικό τρόπο εξέτασης για κάθε σχολή. Οι φοιτητές πάντως εμμένουν στο δίκαιο αίτημά τους για εξ αποστάσεως εξέταση. 

Φοιτητές Α και Β κατηγορίας

Οι φοιτητές σημειώνουν πως σε όλη την Ελλάδα, είναι μόλις 3 τα εξασφαλισμένα εξεταστικά κέντρα, ενώ τίθεται το ερώτημα γιατί η εν λόγω ενημέρωση δεν έγινε πριν την λήξη προθεσμίας για τη δήλωση θεματικών ενοτήτων και την πληρωμή αυτών από τους φοιτητές. 

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής του ΕΑΠ που έχει πληρώσει για να παρακολουθήσει 3 θεματικές ενότητες και μένει στην επαρχία, θα αναγκαστεί να πληρώσει για τη μετακίνησή του στα εξεταστικά κέντρα. Να σημειωθεί πως οι ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων δεν είναι ίδιες. Άρα ο φοιτητής αναγκάζεται να ταξιδέψει 3 φορές.

Το παραπάνω θα «δημιουργήσει φοιτητές α΄ και β΄ κατηγορίας αντιβαίνοντας στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΑΠ, αφού όπως σας έχει γνωστοποιηθεί η δια ζώσης εξέταση δεν μπορεί να υποστηριχθεί για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους από την πλειονότητα των φοιτητών που επέλεξαν το ΕΑΠ, τουλάχιστον από το 2020 και ύστερα, πολλώ μάλλον σε συνέχεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει κάθε οικογενειακό προγραμματισμό, αλλά και της πανδημίας που μόνο την προηγούμενη εβδομάδα σημείωσε 56.000 κρούσματα», επισημαίνουν οι φοιτητές.

Σημειώνεται πως με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού και την υιοθέτηση πλήρους εξ αποστάσεως διαδικασίας, το ΕΑΠ απευθύνθηκε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό από ότι στο παρελθόν, όπως εργαζόμενοι με πολύ περιορισμένο χρόνο, γονείς με ανήλικα παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό ή σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, άτομα με ειδικές ανάγκες, εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα με περιορισμένες δυνατότητες λήψης άδειας
 και ευπαθείς ομάδες.

Αναλυτικά:

Με μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε στις 17/11/2022 το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κοσμήτορα της ΣΚΕ με το οποίο μας ενημέρωσε για την ήδη ληφθείσα από τις 13/10/2022 απόφαση της Κοσμητείας για διενέργεια δια ζώσης εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής –με μόλις 3 εξασφαλισμένα εξεταστικά κέντρα-, παρά το γεγονός ότι έως την συγκεκριμένη ημερομηνία η διοίκηση του ΕΑΠ έχει ενημερώσει ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση και χωρίς να έχει υπάρξει απάντηση στις επιστολές που απεστάλησαν από ομάδες φοιτητών του ΠΠΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», του ΠΠΣ «Δημόσια Διοίκηση», του ΜΠΣ «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» και του ΜΠΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και φέρουν συνολικά περισσότερες από 1500 υπογραφές.

Όπως σας αναφέρθηκε αναλυτικά και στις προηγούμενες επιστολές, τα τελευταία χρόνια, με αφορμή τον covid και την υιοθέτηση πλήρους εξ αποστάσεως διαδικασίας, το ΕΑΠ απευθύνθηκε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό απ’ ότι στο παρελθόν, το οποίο περιελάμβανε ομάδες όπως:

•    Εργαζόμενοι με πολύ περιορισμένο χρόνο
•    Γονείς με ανήλικα παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες
•    Άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό ή σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας
•    Άτομα με ειδικές ανάγκες
•    Εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα με περιορισμένες δυνατότητες λήψης άδειας
•    Ευπαθείς ομάδες

Με δεδομένο ότι η εν λόγω ενημέρωση έρχεται 3 μήνες μετά από την προθεσμία δήλωσης θεματικών ενοτήτων, αρχικά αιτούμαστε την αποσαφήνιση της κατάστασης αναφορικά με το αν η απόφαση της ΣΚΕ αποτελεί εισήγηση όπως αρχικώς μας είχε επικοινωνηθεί ή εάν πρόκειται για τελική απόφαση του πανεπιστημίου, καθώς σε περίπτωση δια ζώσης εξέτασης πολλοί φοιτητές θα αναγκαστούν να προβούν σε μερική ή ολική διακοπή των σπουδών τους. 

Σε κάθε περίπτωση, ζητούμε την επίσημη τοποθέτησή σας αναφορικά με το αν η Διοικούσα Επιτροπή έχει ήδη (ή προτίθεται να) εγκρίνει διαφορετικό τρόπο εξέτασης για κάθε σχολή, καθώς μία τέτοια απόφαση θα δημιουργήσει φοιτητές α΄ και β΄ κατηγορίας αντιβαίνοντας στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΑΠ, αφού όπως σας έχει γνωστοποιηθεί η δια ζώσης εξέταση δεν μπορεί να υποστηριχθεί για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους από την πλειονότητα των φοιτητών που επέλεξαν το ΕΑΠ, τουλάχιστον από το 2020 και ύστερα, πολλώ μάλλον σε συνέχεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει κάθε οικογενειακό προγραμματισμό, αλλά και της πανδημίας που μόνο την προηγούμενη εβδομάδα σημείωσε 56.000 κρούσματα. 

Τέλος, εμμένουμε στο αίτημά μας για εξ αποστάσεως εξέταση με όποια συνθήκη κρίνει το πανεπιστήμιο –για παράδειγμα χρήση συγκεκριμένου λογισμικού- διεκδικώντας το θεμελιώδες δικαίωμά μας για ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασης, επαγγελματικών υποχρεώσεων, τόπου διαμονής και οποιουδήποτε άλλου λόγου μας θέτει σε δυσχερέστερη θέση από άλλους συναδέλφους μας.

Η επιστολή συνυπογράφεται από φοιτητές και φοιτήτριες των κάτωθι προγραμμάτων:

 1. Βιοπληροφορική και Νεοπληροφορική (ΒΝΠ)
 2. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 3. δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)
 5. Διαχείριση αποβλήτων (ΔΙΑ)
 6. Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ)
 7. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 8. Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΔΕΟ)
 9. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 10. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 11. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)
 12. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 13. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 14. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 15. Επιδημιολογία (ΕΠΙ)
 16. Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ)
 17. Επιστήμες της Αγωγής(ΕΚΠ)
 18. Εφαρμοσμένη αναπτυξιακή ψυχολογία (ΕΑΨ)
 19. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)
 20. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
 21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 22. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 23. Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια ΠΔΕ (Ειδικό Πρόγραμμα)
 24. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 25. Πληροφοριακα Συστηματα (ΠΛΣ)
 26. Πληροφορική (ΠΛΗ)
 27. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 28. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)
 29. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)
 30. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 31. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 32. Σύγχρονος Ιταλικός Πολιτισμός Και Ειδικά Ζητήματα Ορολογίας Και Ερμηνεία (ΙΤΑ)
 33. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ & ΤΛΧΒ)
 34. Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ)
 35. Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ)
 36. Master in Business Administration (MBA)
 37. Supply Chain Management (SCM)

Άλλες Επιστολές

Επιστολή ΔΕΟ

Ελλάδα, 08/07/2022

Προς: Διοίκηση ΠΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών(Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
Κοινοποίηση: Πρόεδρος ΕΑΠ, κος Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
Διοίκηση Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Γραφείο Συνήγορος του Φοιτητή (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΕΑΠ(Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
Γραμματεία – Γενικό Πρωτόκολλο ΕΑΠ (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Θέμα: Διατήρηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητές Κυρίες και Αγαπητοί Κύριοι,

Η παρούσα επιστολή συντάχθηκε από ομάδα φοιτητών της Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΔΕΟ) με σκοπό να αποσαφηνιστούν κάποιες πληροφορίες, οι οποίες είχαν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινότητα των φοιτητών.

Κατόπιν των ανακοινώσεων του ΕΑΠ στη συνάντηση που έγινε την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00 και αφορούσε στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, βρεθήκαμε σε σύγχυση.

Στην εν λόγω παρουσίαση αναφέρθηκε ότι η πλειοψηφία φοιτητών επιθυμεί την δια ζώσης διεξαγωγή των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) αλλά και των εξετάσεων και γι’ αυτό τον λόγο εξετάζεται το ενδεχόμενο να προταθεί αυτός ο τρόπος από εδώ και στο εξής έστω και μερικώς.

Η εικόνα που έχουμε εμείς ως φοιτητική κοινότητα όμως είναι τελείως διαφορετική.

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος φοίτησης που αφορά στην έναρξη σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 αναφέρεται ρητά πως «Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. Οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά». Βάσει του παραπάνω σημαντικός αριθμός φοιτητών αντιτίθεται στην πιθανότητα αυτός ο όρος να αλλάξει καθώς ήταν κύρια και βασική προϋπόθεση για πάρα πολλούς φοιτητές ώστε να επιλέξουν το ΕΑΠ για την επιμόρφωσή τους.

Οι λόγοι για τους οποίους η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί βασικό λόγο επιλογής για εκατοντάδες φοιτητές του τμήματος αναλύονται παρακάτω και συνοψίζουν τις περισσότερες ομάδες ανθρώπων που αποκτούν πρόσβαση στην εκπαίδευση, όταν αυτή είναι εξ αποστάσεως.

1. Άτομα με οικονομικές δυσκολίες που θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα μετακίνησης.

Είναι γνωστές οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Με την διεξαγωγή ΟΣΣ αλλά και τελικών εξετάσεων δια ζώσης αντί ηλεκτρονικά, ο προϋπολογισμός των εξόδων για τους φοιτητές που θα επιβαρυνθούν με την όποια μετακίνηση, αυξάνεται αισθητά.

2. Ενήλικες που εργάζονται και διαθέτουν πολύ περιορισμένο χρόνο.

Ο χρόνος για έναν εργαζόμενο φοιτητή ή μάλλον η έλλειψη αυτού, αποτελεί τροχοπέδη. Πόσο μάλλον, αν θα πρέπει να απουσιάσει από την εργασία του ώστε να παρακολουθήσει τις απαραίτητες για την πρόοδό του ΟΣΣ αλλά και τις τελικές του εξετάσεις.

3. Γονείς και ακόμα περισσότερο μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι φοιτητές με γονεϊκές υποχρεώσεις αντιμετωπίζουν για προφανείς λόγους επιπλέον δυσκολίες μετακίνησης. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί πάντα κάποιος έμπιστος και διαθέσιμος ενήλικας να αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών κατά την απουσία τους σε άλλη πόλη. Ιδιαίτερα δε, αν η μόνιμη κατοικία του φοιτητή-γονέα, βρίσκεται σε απομακρυσμένη ή νησιωτική περιοχή οπότε και θα χρειαστεί να απουσιάσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

4. Άτομα που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Οι συνάδελφοι που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό θα αναγκαστούν να αναζητήσουν εναλλακτικά ιδρύματα για τη φοίτηση τους κάτι που θα στοιχίσει χρόνο και χρήμα, ή ακόμα και να διακόψουν τις σπουδές τους, αφού μια τέτοια εξέλιξη θα καταστήσει τη φοίτηση τους στο ΕΑΠ ανέφικτη.

5. Άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές (πχ. Νησιά )

Ο συνδυασμός των παραπάνω προβλημάτων ίσως, δυστυχώς, οδηγήσει και κάποιους από τους συμφοιτητές μας που είναι κάτοικοι νησιών και απομακρυσμένων περιοχών να εγκαταλείψουν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία.

6. Άτομα με ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα.

Η ελάχιστη ανάγκη για μετακινήσεις καθιστά το ΕΑΠ ελκυστική επιλογή για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή σοβαρά και δεσμευτικά προβλήματα υγείας. Η πιθανότητα διεξαγωγής των διαδικασιών δια ζώσης, θα δυσχεράνει ή και θα στερήσει από τα άτομα αυτά τη δυνατότητα απόκτησης του τίτλου σπουδών τους.

7. Έγκυες και θηλάζουσες μητέρες.

Οι προκλήσεις που συναντούν οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν οικογένεια, είναι εξαιρετικά περισσότερες από όσες αντιμετωπίζουν οι άνδρες. Η αγορά εργασίας στον επιχειρηματικό κόσμο είναι σχεδόν απροσπέλαστη για τις μητέρες για αυτό δεν πρέπει να τίθεται, ζήτημα κανενός εμπόδιου στην απόκτηση τίτλου σπουδών. Η εξ αποστάσεως φοίτηση είναι ένας τρόπος να στηρίξουμε όσες μητέρες επιθυμούν να προοδεύσουν στις σπουδές τους και στην επιστήμη της επιλογής τους. Η επιλογή της δια ζώσης διαδικασίας ακόμη και σε μερικό επίπεδο, θα έχει ως αποτέλεσμα, οι συγκεκριμένες ομάδες φοιτητριών να αποκλειστούν εκ των πραγμάτων από την ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και να τεθούν σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους άνδρες συμφοιτητές τους.

8. Εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Η ευελιξία του τόπου διεξαγωγής των διαδικασιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στους ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν ακατόρθωτο να προσέλθουν στις δια ζώσης διαδικασίες καθώς θα χρειαστεί να επωμιστούν το οικονομικό βάρος των μετακινήσεών τους, αφού η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας που έχει δηλωθεί στο ΕΑΠ είναι διαφορετική με την έδρα της εργασίας τους κατά την εαρινή σεζόν (Απρίλιος έως Οκτώβριος) ή και ακόμη να έρθουν αντιμέτωποι και με την πιθανότητα απόλυσης.

Το ΕΑΠ αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση ως προς την μέχρι στιγμής συμπερίληψη όλων αυτών των συναδέλφων στους κόλπους του. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες συμφοιτητών μας που αποτελούν τους κύριους αιμοδότες του πανεπιστήμιου και είναι κατ’ εξοχήν το κοινό στο οποίο απευθύνεται το ΕΑΠ αλλά και για όλους του υπολοίπους που δεν είναι σε αυτές τις κατηγορίες και θέλουν σαφώς να μην γίνει καμία αλλαγή στο κόστος και στον τρόπο διεξαγωγής των σπουδών, ζητάμε να διατηρηθούν οι όροι με τους οποίους επιλέξαμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο χαρίζει μια ευελιξία που είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να εξακολουθήσουμε να φοιτούμε ανεμπόδιστα.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω και όπως αναφέρθηκε στην αρχή, η εικόνα που μας έχει δώσει η κοινότητα των πρωτοετών συναδέλφων μας είναι ότι υπάρχει σαφής προτίμηση στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

Με αφορμή λοιπόν την συνάντηση της Τρίτης 21 Ιουνίου 2022 όπου αναφέρθηκε η πιθανότητα αλλαγής των διαδικασιών κατόπιν επιθυμίας «πλειοψηφίας», σας παραθέτουμε ενδεικτικά αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας που διεξήχθη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο φιλοξενεί ομάδες μελέτης των φοιτητών.

Τα αποτελέσματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα από αυτό που μας περιγράφηκε στην συνάντηση. Η συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 98% προτιμά εκπαίδευση εξ αποστάσεως αποκλειστικά.

Η φιλοσοφία του ΕΑΠ που το διαφοροποιεί από τα συμβατικά πανεπιστήμια δια ζώσης φοίτησης, είναι πόλος έλξης για το παρόν σώμα φοιτητών. Το κοινό στο οποίο στοχεύει παραδοσιακά το ΕΑΠ αποτελείται από τις ομάδες ανθρώπων μερικές εκ των οποίων έχουν αναλυθεί παραπάνω. Για όλους εμάς το ΕΑΠ δεν είναι ένα πανεπιστήμιο τελευταίας ευκαιρίας αλλά η πρώτη μας επιλογή, ένα πανεπιστήμιο που μας παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να πραγματώσουμε στόχους και όνειρα ζωής καθώς είναι στην πραγματικότητα το μοναδικό Ελληνικό κρατικό ίδρυμα που παρέχει τη δυνατότητα αποκλειστικά εξ αποστάσεως φοίτησης και απόκτησης ενός ανώτατου τίτλου σπουδών με ότι αυτό συνεπάγεται, για τις ευκαιρίες και τη βελτίωση των πιθανοτήτων ένταξης όλων μας στην αγορά εργασίας με καλύτερους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση και αν υπάρξει διαφοροποίηση των διαδικασιών οι πρώτοι που θα υποστούν τις συνέπειες θα είμαστε όλοι εμείς που μαζί με τους καθηγητές μας αποτελούμε το ΕΑΠ. Το πανεπιστήμιο μας στην πραγματικότητα δεν είναι ο χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων αλλά οι άνθρωποι στους οποίους στηρίζεται.

Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο N. 2552/1997 (ΦΕΚ Α' 266/24-12-97 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις) και την αποστολή του ΕΑΠ, καθώς όπως έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος του ΕΑΠ κος Ζώρας επανειλημμένα πρόκειται για ένα ίδρυμα αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η οποία μάλιστα, όπως τονίζει σε συνέντευξή του «συνεπικουρούμενη από την υψηλή τεχνολογία η οποία παρέχεται παγκοσμίως σε αυτό το πεδίο, είναι ο πλέον μοντέρνος τρόπος εκπαίδευσης που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Το ΕΑΠ έχει αναπτύξει μια μεγάλη τεχνογνωσία στο κομμάτι αυτό και θα το βελτιώσει χρησιμοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά εργαλεία».

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αιτούμαστε την διατήρηση των εξ αποστάσεως διαδικασιών σπουδών με τις οποίες συμφωνήσαμε και ενταχθήκαμε στο ΠΠΣ της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η παρούσα επιστολή έχει ως κύριο στόχο, όχι την δημιουργία οποιασδήποτε έντασης ή αντιπαράθεσης με το Πανεπιστήμιο, αλλά την επικοινωνία των προτιμήσεων μας ως προς τον τρόπο φοίτησης για να έχετε κι εσείς μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με αυτό, ώστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν να συμπεριλάβουν και τη δική μας βούληση.

Τέλος, θα θέλαμε ζητήσουμε προκαταβολικά συγγνώμη καθώς αναγνωρίζουμε τον φόρτο εργασίας της διοικητικής ομάδας, όμως παρακαλούμε θερμά για την όσο το δυνατόν πιο άμεση απάντησή σας ώστε να δούμε πόσες ΘΕ θα πρέπει να επιλέξουμε για το επόμενο έτος ή και αν θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποια άλλη εναλλακτική. Εάν κρίνετε ότι η άμεση απάντηση δεν είναι εφικτή, παρακαλούμε για την παράταση της προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων.

Συνημμένα στο email θα βρείτε:

 1. Ιδρυτικός Νόμος ΕΑΠ : N. 2552/1997 (ΦΕΚ Α' 266/24-12-97 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις)
 2. Link συνέντευξης προέδρου του ΕΑΠ. (https://www.cnn.gr/ellada/story/203850/od-zoras-sto)
 3. Λίστα των φοιτητών που υπογράφουν την επιστολή.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με εκτίμηση,

Ομάδα Φοιτητών ΔΕΟ


Επιστολή ΔΗΔ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΔΗΔ ΕΑΠ)

ΠΡΟΣ:

 • Τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ
 • ΥΠΑΙΘ, Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ανωτ. Εκπαίδευσης
 • Τον Δ/ντή του Προγράμματος Σπουδών ΔΗΔ, Καθηγητή κ. Ιωάννη Ψυχάρη
 • Το Τμήμα Μητρώου του ΕΑΠ

ΚΟΙΝ:

 • Την εκπρόσωπο των φοιτητών ΔΗΔ στην Δ.Ε. του ΕΑΠ, κα Φωτεινή Βήττου

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή εξετάσεων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Αξιότιμα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,

Προς μεγάλη μας έκπληξη κατά την διάρκεια των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων που διεξήχθησαν στις 15, 16, 22 & 23 Οκτωβρίου 2022, ενημερωθήκαμε από τα μέλη Σ.Ε.Π. και τους Συντονιστές των θεματικών ενοτήτων για την αριθ. 1/13-10-2022 απόφαση της ΣΚΕ του ΕΑΠ, σύμφωνα με την οποία οι εξετάσεις όλων των Θ.Ε. θα γίνονται στο εξής δια ζώσης.

Αφού λάβετε υπόψη:

 • Τις έκτακτες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης από τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι οποίες επιφέρουν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, πλήττοντας τους οικογενειακούς μας προϋπολογισμούς και καθιστώντας τις μετακινήσεις μας στα εξεταστικά κέντρα πρακτικά αδύνατες,
 • Τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες έξαρσης των κρουσμάτων κορωνοϊού covid-19 μετά την έναρξη του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και τις χιλιάδες νέων καθημερινών κρουσμάτων,
 • Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών της Δημόσιας Διοίκησης διαμένουν σε όλη την ελληνική επικράτεια, είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, με πολλούς από αυτούς υπηρετούντες στα σώματα Ασφαλείας που διαμένουν για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό αλλά και εργαζόμενους στους τομείς Υγείας, επιφορτισμένους με πρόσθετα καθήκοντα λόγω πανδημίας και χωρίς το δικαίωμα λήψης άδειας κανονικής ή εξετάσεων,
 • Την κατάργηση της επαναληπτικής εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου και για τους επί πτυχίω φοιτητές,
 • Την 2η αξιολόγηση των εξ αποστάσεως εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Μ.Ε.Α. του ΕΑΠ (1-30/9/2022) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εξ αποστάσεως εξετάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα της 1ης αξιολόγησης όπως διατίθενται στον σύνδεσμο https://www.eap.gr/2020/10/13/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce
 • Τις υφιστάμενες εγκριτικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ για τις μεθόδους και διαδικασίες των ηλεκτρονικών εξετάσεων των Εξαμηνιαίων και των Ετήσιων Π.Σ., με τη χρήση των οποίων διασφαλίστηκαν η ακεραιότητα, το αδιάβλητο και η αξιοπιστία των εξετάσεων,

Παρακαλούμε να καθορισθεί η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 65 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21-07-2022).

Με εκτίμηση,

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της Δημόσιας Διοίκησης του ΕΑΠ

(Επισυνάπτεται αρχείο pdf με υπογραφές μέσω πλατφόρμας petition)


Επιστολή ΚΑΟ

Επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Φοιτητών-τριών και Αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Α.Π: 1.ΕΑΠ - 27/10/2022

Από
Πανελλήνιο Σύλλογο Φοιτητών-τριων και Αποφοίτων του ΠΜΣ της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ΕΑΠ.

Προς Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Διοικούσα Επιτροπή Υπόψη: Προέδρου

Κοινοποίηση σε Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Δντη τμήματος ΚΑΛΟ Κο Γριτζά Γεώργιο

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια και την έντονη ανησυχία τόσο των μελών του συλλόγου μας όσο και των υπολοίπων μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι οποίες προέκυψαν με την ενημέρωση των Συμβούλων-Καθηγητών μας ότι το Πανεπιστήμιο επαναφέρει τη διαδικασία των εξετάσεων με φυσική παρουσία από το τρέχον εξάμηνο. Μας προκαλεί δε, μεγάλο προβληματισμό ότι πολλοί φοιτητές επικοινώνησαν μαζί μας για να μας μεταφέρουν τη σκέψη να διακόψουν τις σπουδές τους καθώς είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν στην τόσο απότομη νέα τάξη πραγμάτων.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως ενημέρωση ή έστω αναφορά της προοπτικής αυτής κατά τη δήλωση των Θ.Ε., η οποία θα προετοίμαζε τους φοιτητές για την ενδεχόμενη αλλαγή του συστήματος εξέτασης, προκαλεί σωρεία προβλημάτων.

Η επιλογή του πλήθους ΘΕ για κάθε φοιτητή είναι μία διαδικασία η οποία προκύπτει μέσα από πολλαπλές διαδικασίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν οικονομικό, οικογενειακό και επαγγελματικό σχεδιασμό ανά εξάμηνο κατ’ ελάχιστο. Ας μην ξεχνάμε ότι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα του τμήματός μας είναι κατά βάση εργαζόμενοι/ες, οικογενειάρχες, μαμάδες και μπαμπάδες. Κάποιοι από αυτούς ζουν σε επαρχίες, νησιά, ακόμη και στο εξωτερικό. Συνεπώς το ξαφνικό ενδεχόμενο του ενός, των δύο ή και των τριών ταξιδιών για τις εξετάσεις με πιθανές αντίστοιχες διανυκτερεύσεις φαίνεται αδιανόητο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν πολλοί, εάν υπήρχε στην αίτηση η φόρμα επιλογής πόλης εξέτασης (και βλέποντας τις διαθέσιμες επιλογές), θα συνυπολόγιζαν το κόστος μεταφοράς και διαμονής και θα δήλωναν Θ.Ε. ανάλογα με τις δυνατότητες τους.

Κύριοι και κυρίες της Διοίκησης του ΕΑΠ, σε μία εποχή που η ακρίβεια και οι συνεχείς ανατιμήσεις σε αγαθά, ενέργεια και ταξιδιωτικά εισιτήρια είναι επαναλαμβανόμενες, οποιοδήποτε μη προσχεδιασμένο έξοδο, στην προκειμένη, ταξίδι είναι για τους περισσότερους φοιτητές απαγορευτικό.

Με βάσει όλα τα παραπάνω, θα θέλαμε να αιτηθούμε τη διατήρηση της εξ αποστάσεως εξέτασης τουλάχιστον για το τρέχον εξάμηνο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και παρέχοντας στους φοιτητές του ΕΑΠ τη δυνατότητα επαναπροσαρμογής στο ισχύον σύστημα μέσα από συνεργατικές και φιλικές προς αυτούς, ενέργειες.

Σε δεύτερο χρόνο, ζητάμε αν επανέλθουν από το επόμενο εξάμηνο οι εξετάσεις με φυσική παρουσία, τα εξεταστικά κέντρα να αυξηθούν πέραν των τριών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) που έχουν γνωστοποιηθεί, καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής περιφέρειας.

Το ΕΑΠ είναι ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες, με πολλαπλές υποχρεώσεις, που επιθυμούν συνειδητά να επιμορφωθούν κάνοντας υπερβάσεις τόσο οικονομικές, όσο και εις βάρος του ήδη ελλιπούς διαθέσιμου χρόνου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΑΠ πρωτοπορεί, καλύπτοντας ένα κενό που υπήρχε στη δημόσια εκπαίδευση, καθιστώντας την απαγορευτική για ανθρώπους που λόγω των υποχρεώσεων τους δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσουν την επιμόρφωση τους σε συμβατικά πανεπιστήμια. Το πλήθος των φοιτητών αποδεικνύει περίτρανα την κοινωνική ανάγκη που υπήρχε. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές δε, που δεν κατοικούν σε μεγάλα αστικά κέντρα που υπάρχουν πανεπιστήμια, το ΕΑΠ αποτελεί σχεδόν μονόδρομο.

Ο συνδυασμός της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την λειτουργική δυνατότητα των υποψηφίων και υπαρχόντων φοιτητών θα καταστήσει το ΕΑΠ προσιτό και θα του δώσει την δυνατότητα να επιτελέσει στο μέγιστο, το έργο του έναντι της ακαδημαϊκής κοινότητας και εν γένει της κοινωνίας.

Με την βεβαιότητα ότι το πανεπιστημιακό ίδρυμα, μέρος του οποίου αποτελούμε και εμείς, είναι σε θέση να αφουγκραστεί και να κατανοήσει τις ανάγκες και τους προβληματισμούς μας, θεωρούμε ότι η αίτηση μας θα εξεταστεί με την δέουσα προσοχή.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ του Συλλόγου
Κυργίδης Γεώργιος


Επιστολή ΔΤΕ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.