Ο νέος Πρόεδρος του ΕΑΠ / Η νέα Διοικούσα Επιτροπή

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ο νέος Πρόεδρος του ΕΑΠ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Τον Κοσμήτορα της Σχολής θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Γιάννη Καλαβρουζιώτη), έχει τοποθετήσει με απόφαση της η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη θέση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΕΑΠ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Ο έως σήμερα Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας έχει επιλεχθεί να αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο νυν Αντιπρόεδρος και εκτελών χρέη προέδρου καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος δεν είναι στη νέα Διοικούσα.

Ο Πρόεδρος του ΕΑΠ ασκεί τις αρμοδιότητες Πρύτανη, έτσι όπως ορίζονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.   

Γιατί καθυστέρησε ο ορισμός του νέου Προέδρου

Επειδή ο νυν νόμος απαγόρευε την τοποθέτηση στη θέση προέδρου μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ, γι αυτό το λόγο η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, προώθησε σχετική νομοθετική ρύθμιση την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ψηφίστηκε στη Βουλή, με την οποία άρθηκε αυτό το εμπόδιο.

Η ρύθμιση που κατατέθηκε και άνοιξε το δρόμο για τον ορισμό του νέου Προέδρου, ορίζει τα εξής:

«Προβλέπεται ότι στη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετέχουν 7 μέλη ΔΕΠ, τα οποία προέρχονται από ελληνικά ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΑΠ, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της αυτονομίας και αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου».

Η νέα Διοικούσα του ΕΑΠ

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καλαβρουζιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,

Αντιπρόεδροι

α. Συμπέθερος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Καθηγητής Υδραυλικής με έμφαση στη μηχανική των θαλάσσιων έργων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

β. Καραμάνης Κωνσταντίνος του Λουκά, Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Εργασιακών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

γ. Δουκάκης Λεωνίδας του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Μέλη

  • Πατάκας Άγγελος του Αναστασίου, Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών,
  • Αλωνιστιώτη Αθανασία του Αντωνίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • Βασιλείου Δημήτριος του Γεωργίου, Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικά μέλη

α. Λουκόπουλος Βασίλειος του Χρήστου, Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής-Μηχανικής των Ρευστών του Πανεπιστημίου Πατρών,

β. Γεωργιτσωγιάννη Ευαγγελία του Νικολάου, Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,

γ. Κωστόπουλος Βασίλειος του Ευαγγέλου, Καθηγητής Στατικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών,

δ. Καργιώτης Οδυσσέας του Νικολάου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

ε. Τσιμάρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,

στ. Αλευριάδου Αναστασία του Γεωργίου, Καθηγήτρια Ψυχολογίας με έμφαση στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

ζ. Μπούρος Δημοσθένης του Ευαγγέλου, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύντομο Βιογραφικό του νέου Προέδρου

Δρ.  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ
Καθηγητής 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κοσμήτορας 
Σχολής θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο της Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ ‘Διαχείριση αποβλήτων’Συντονιστής της Θεματικής ενότητας ‘Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων’ ΔΙΑ (60) Απρίλιος 2017-μέχρι σήμερα.

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ (από 01 Σεπτεμβρίου, 2016).

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Μάρτιος 2012 - Ιούλιο 2013).

Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας στο Τμήμα Διαχείρισης

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (2006-2011). Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 24-12-2010.

Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρινίου) από 8/11/2002- 2006.

Πτυχιούχος Γεωπονικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1984.

Διδάκτορας της περιβαλλοντικής γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας από το έτος 1999.

Γεωπόνος του Υπουργείου Γεωργίας από το έτος 1988-2000.

Μέλος του Δ.Σ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 2000-2003.

Μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων κατά τις περιόδους 1991-1993, 1993-1995, 1995-1997, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίου Μάιος 1997.

Μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης ΜΟΠ - Δυτ. Ελλάδος και Πελοποννήσου, υπεύθυνος του Γεωργικού Τομέα FEOGA για την Περιφέρεια 1990-94.

Συντονιστής και Βασικός Εισηγητής της Ομάδος Εργασίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος για το πρόγραμμα DELLORS II για την Αγροτική Ανάπτυξη στους Νομούς της Δυτ. Ελλάδος 1990-93.

Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος στο Δ.Σ. του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Κ. Αχαΐας (LEADER I) 1992-93.

Διευθυντής της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος από 30/1/93 έως 25/11/93.

Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Πιστοποίησης επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ 2004-2005.

Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), 2006-2009.

Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, Ν.Π.Ι.Δ. ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιούνιος 2006 – Ιανουάριος 2010.

Έχει συγγράψει 5 Βιβλία και Κεφάλαια, 82 εργασίες σε Διεθνή περιοδικά, 55 εργασίες σε Διεθνή συνέδρια , 45 εργασίες σε εθνικά συνέδρια και πάνω από 100 άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Περιβαλλοντική γεωχημεία
  • Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων
  • Διαχείριση εδαφών
  • Αλληλεπιδράσεις βαρέων μετάλλων σε εδάφη και φυτά

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.