ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ: "Οι προτάσεις των Κοσμητειών για τις επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων ΣΕΠ έχουν σε μεγάλο βαθμό αλλοιωθεί"

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Το ΔΣ του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με επιστολή του, καλεί, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Ιδρύματος, Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα, "να αποκαταστήσει την τάξη διορθώνοντας την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής με βάση τη συζήτηση που πραγματικά έγινε και εντάσσοντας στην απόφαση μόνο τις αποφάσεις των Κοσμητειών όπως αυτές εγκρίθηκαν".

Στην επιστολή τονίζεεται πως "διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι οι προτάσεις των Κοσμητειών έχουν σε μεγάλο βαθμό αλλοιωθεί, στη βάση μιας μηδέποτε ανακοινωθείσας και συζητηθείσας εισήγησης του Αντιπροέδρου Καθηγητή Ε. Ευσταθόπουλου και η αλλοιωμένη απόφαση έχει εκδοθεί με τον χαρακτηρισμό «ομόφωνη».

Στην 474 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ της 13 Μαΐου 2020, στην οποία συμμετέχουν οι Κοσμήτορες των Σχολών του ΕΑΠ, ανακοινώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες ότι γίνονται δεκτές οι προτάσεις των Κοσμητειών".

Οι τρεις Κοσμήτορες των Σχολών του ΕΑΠ επιβεβαίωσαν πως η αλλοίωση συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων:

  • τον ορισμό στις εν λόγω Επιτροπές εξωτερικών μελών ΔΕΠ που ταυτόχρονα είναι υποψήφιοι σε άλλες ΘΕ,
  • τον ορισμό αρκετών εξωτερικών μελών ΔΕΠ ακατάλληλων βάσει γνωστικού αντικειμένου και
  • τον αποκλεισμό ακόμη και μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ τα οποία από το νόμο ορίζονται κατά προτεραιότητα και ενώ η συμμετοχή τους έχει μηδενικό κόστος για το ΕΑΠ.

Αναλυτικά η επιστολή:

"Προς:
Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ

Κοιν:
Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων ΕΑΠ
Διοικούσα Επιτροπή ΕΑΠ
Μέλη ΔΕΠ ΕΑΠ

Πάτρα, 16/5/2020

Αξιότιμε κ Πρόεδρε,

Τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ διαπίστωσαν μία μη ορθή διαδικασία για τον ορισμό των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης των υποψήφιων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για την τριετία 2020-2023. Συγκεκριμένα:

Ζητήθηκε από τις Κοσμητείες του ΕΑΠ να καταθέσουν προτάσεις για τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών αξιολόγησης υποψηφίων μελών ΣΕΠ.

Οι Κοσμητείες εμπρόθεσμα κατέθεσαν τις προτάσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή στις επιλογές των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογητών και μεριμνώντας ώστε οι προτεινόμενοι εξωτερικοί αξιολογητές να μην είναι υποψήφιοι σε άλλες ΘΕ με βάση τις οδηγίες της ΔΕ.

Στην 474 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ της 13 Μαΐου 2020, στην οποία συμμετέχουν οι Κοσμήτορες των Σχολών του ΕΑΠ, ανακοινώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες ότι γίνονται δεκτές οι προτάσεις των Κοσμητειών.

Διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι οι προτάσεις των Κοσμητειών έχουν σε μεγάλο βαθμό αλλοιωθεί, στη βάση μιας μηδέποτε ανακοινωθείσας και συζητηθείσας εισήγησης του Αντιπροέδρου Καθηγητή Ε. Ευσταθόπουλου και η αλλοιωμένη απόφαση έχει εκδοθεί με τον χαρακτηρισμό ‘ομόφωνη’.

Η αλλοίωση συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων:

i. τον ορισμό στις εν λόγω Επιτροπές εξωτερικών μελών ΔΕΠ που ταυτόχρονα είναι υποψήφιοι σε άλλες ΘΕ,

ii. τον ορισμό αρκετών εξωτερικών μελών ΔΕΠ ακατάλληλων βάσει γνωστικού αντικειμένου και

iii. τον αποκλεισμό ακόμη και μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ τα οποία από το νόμο ορίζονται κατά προτεραιότητα και ενώ η συμμετοχή τους έχει μηδενικό κόστος για το ΕΑΠ.

Οι τρεις Κοσμήτορες των Σχολών του ΕΑΠ επιβεβαίωσαν τα παραπάνω και έχουν δηλώσει ότι ουδέποτε συμφώνησαν με την πρόταση του κ. Ευσταθόπουλου αφού ποτέ δεν ενημερώθηκαν για την ύπαρξή της.

Το ΔΣ του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ σας καλεί να αποκαταστήσετε την τάξη διορθώνοντας την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής με βάση τη συζήτηση που πραγματικά έγινε και εντάσσοντας στην απόφαση μόνο τις αποφάσεις των Κοσμητειών όπως αυτές εγκρίθηκαν.

Το ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ"

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το ΕΑΠ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr