Πρόταση καθηγητή ΕΑΠ: Οι φοιτητές να αξιολογηθούν με βάση τις Γραπτές Εργασίες που έχουν ήδη παραδώσει

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: "Προτείνω, αντί να προστρέξουμε σε μια αμφίβολης ποιότητας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας διαδικασία αξιολόγησης που μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις αντοχές των φοιτητών μας και το κύρος του Ιδρύματος, λόγω των έκτακτων συνθηκών, να ακυρώσουμε κάθε επιπλέον διαδικασία αξιολόγησης και οι φοιτητές να λάβουν ως βαθμό αυτόν που προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των Γραπτών Εργασιών που έχουν ήδη παραδώσει. Ειδική πρόβλεψη μπορεί να υπάρξει για εξέταση δια ζώσης ή εξ αποστάσεως μόνο ειδικών ομάδων φοιτητών. Έτσι το ΕΑΠ θα αποδείξει ότι δεν παραμένει δέσμιο μιας αντίληψης που θέλει το Πανεπιστήμιο ως ‘εξεταστικό κέντρο’ αλλά λειτουργεί ευέλικτα με σκοπό να διευκολύνει τους φοιτητές του, τους οποίους ήδη έχει υποβάλλει σε ακαδημαϊκή αξιολόγηση μέσω των Γραπτών Εργασιών" τονίζεται στην πρόταση που απέστειλε Καθηγητής του ΕΑΠ προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Πιο αναλυτικά η πρόταση του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος κου Αυγουστίνου Δημητρά για τις εξετάσεις των φοιτητών στο ΕΑΠ έχει ως εξής:

"Αξιότιμε κ Κοσμήτορα της ΣΚΕ,

Με αφορμή τη συζήτηση περί της διαδικασίας εξέτασης των φοιτητών του ΕΑΠ θα ήθελα να θυμίσω ότι όλοι (φοιτητές, διδάσκοντες και διοίκηση) έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει ότι η πλέον κατάλληλη και αποτελεσματική μορφή εξέτασης για τους φοιτητές του ΕΑΠ είναι η δια ζώσης. Διαβλέπω όμως ότι ενώ από τους αρμόδιους υπάρχει η διαβεβαίωση ότι θα επανέλθουμε σύντομα στην κανονικότητα, το ΕΑΠ σύρεται σε μια επιλογή λιγότερο αξιόπιστης διαδικασίας εξέτασης/αξιολόγησης η οποία μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το κύρος του Ιδρύματος εξαιτίας των γνωστών σε όλους αδυναμιών των προτεινόμενων διαδικασιών (επιλογές εξέτασης μη διαθέσιμες από το ΕΑΠ για μεγάλο αριθμό φοιτητών, αδυναμία κάλυψης από τους φοιτητές των ελάχιστων απαιτήσεων σε εξοπλισμό και ποιότητα δικτύων επικοινωνίας για κάποιες επιλογές, ύπαρξη τεχνολογικά εξελιγμένων δύσκολα ανιχνεύσιμων ‘βοηθημάτων’ για εξεταζόμενους, αδυναμία ανίχνευσης ακόμη και κλασσικών ‘βοηθημάτων’ σε κάποιες περιπτώσεις, ακαταλληλότητα κάποιων τύπων εξέτασης για μερικές ΘΕ κλπ κλπ).

Επίσης, η αναθεώρηση της διαδικασίας εξέτασης/αξιολόγησης προκαλεί επιπρόσθετο άγχος στους ήδη ταλαιπωρημένους από τον κορονοϊό φοιτητές μας που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εργαζόμενοι ή/και γονείς ή/και έχουν την ευθύνη προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ενώ εμπεριέχει και σε σημαντικό βαθμό το φαινόμενο της αδικίας προς τους φοιτητές οι οποίοι ετοιμάζονται επί ένα έτος για να αξιολογηθούν με μια μορφή εξέτασης και τελικά θα αξιολογηθούν με μια άλλη.

Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις εναλλακτικών προτάσεων αξιολόγησης/εξέτασης, αυτές θα απαιτηθεί να εφαρμοστούν σε μαζική κλίμακα χωρίς την προ-απαιτούμενη περίοδο δοκιμής τους σε ‘συνθήκες ΕΑΠ’ και χωρίς διαθέσιμη εμπειρία από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις διοικητικές υπηρεσίες – το ΕΑΠ έχει πικρή εμπειρία από ανάλογες απόπειρες στο παρελθόν.

Υπενθυμίζω, όμως, ότι οι φοιτητές του ΕΑΠ έχουν μια σημαντική ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους φοιτητές των περισσότερων άλλων πανεπιστημίων: έχουν ήδη αξιολογηθεί, μέσω ενός συστήματος υποβολής ιδιαίτερα απαιτητικών εργασιών οι οποίες επιπλέον έχουν ελεγχθεί σχολαστικά για τον αποκλεισμό του φαινομένου της λογοκλοπής. Η γραπτή δοκιμασία αφορά την ίδια ακριβώς διδακτέα ύλη που έχουν καλύψει οι Γραπτές Εργασίες που έχουν εκπονηθεί.

Προτείνω, λοιπόν, αντί να προστρέξουμε σε μια αμφίβολης ποιότητας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας διαδικασία αξιολόγησης που μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις αντοχές των φοιτητών μας και το κύρος του Ιδρύματος, λόγω των έκτακτων συνθηκών, να ακυρώσουμε κάθε επιπλέον διαδικασία αξιολόγησης και οι φοιτητές να λάβουν ως βαθμό αυτόν που προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των Γραπτών Εργασιών που έχουν ήδη παραδώσει. Ειδική πρόβλεψη μπορεί να υπάρξει για εξέταση δια ζώσης ή εξ αποστάσεως μόνο ειδικών ομάδων φοιτητών.

Έτσι το ΕΑΠ θα αποδείξει ότι δεν παραμένει δέσμιο μιας αντίληψης που θέλει το Πανεπιστήμιο ως ‘εξεταστικό κέντρο’ αλλά λειτουργεί ευέλικτα με σκοπό να διευκολύνει τους φοιτητές του, τους οποίους ήδη έχει υποβάλλει σε ακαδημαϊκή αξιολόγηση μέσω των Γραπτών Εργασιών. Με μια τέτοια επιλογή, εφόσον αποκλειστεί η αποδεκτή από όλες τις πλευρές δια ζώσης εξέταση, το ΕΑΠ και διαφυλάττει το κύρος του αλλά και συμβάλλει ουσιαστικά στην ψυχολογική, ηθική ακόμη και οικονομική ενίσχυση των φοιτητών του σε δύσκολους καιρούς με απώτερο στόχο να τους συνδράμει αποτελεσματικά στη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους."

Συναδελφικά
Αυγουστίνος Ι Δημητράς

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το ΕΑΠ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr