ΕΑΠ: Προσωρινή αναστολή δια ζώσης ΟΣΣ για το επόμενο δεκαπενθήμερο

ΕΑΠ: Προσωρινή αναστολή δια ζώσης ΟΣΣ για το επόμενο δεκαπενθήμερο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή των προγραμματισμένων δια ζώσης Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.) σε όλη τη χώρα, κατά το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε ημερών μετά από σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας.

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΕΑΠ: Online θα γίνουν οι ΟΣΣ


Επίσης το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποφάσισε την διάθεση, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ιδρύματος, σε όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας σε συνδυασμό με τη διάθεση του νέου καινοτόμου μοντέλου σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ώστε οι φοιτητές όλων των ΑΕΙ να είναι σε θέση να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους.

Με δεδομένη την ανάγκη που έχει προκύψει τις τελευταίες ήμερες για κάλυψη μαθημάτων στα σχολεία της χώρας, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Καθηγητής, Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας ανακοίνωσε ότι με βάση:

α) Τις διατάξεις των περ. α), ιγ) και ιδ) της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) .

β) Την από 6.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

γ) Το γεγονός ότι η δομή και η λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κύριου φορέα δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Χώρας, δεν επιβάλλει τη δια ζώσης διδασκαλία και τη συνάθροιση μεγάλου αριθμού προσώπων στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην έδρα του Ιδρύματος στην Πάτρα.

δ) Την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής προσφοράς του Ιδρύματος στην ελληνική κοινωνία, κατά την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο.

ε) Τη με ημερομηνία 5.3.2020 ανακοίνωση του Ιδρύματος σχετικά με τη λειτουργία του.

Αποφασίζουμε

1. Τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος στην Πάτρα κατά το αναφερόμενο στη β) σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας χρονικό διάστημα των δεκαπέντε ημερών.

2. Την προσωρινή αναστολή των προγραμματισμένων δια ζώσης Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.) σε όλη τη χώρα, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.

3. Τη διάθεση της τεχνογνωσίας του Ιδρύματος και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στις δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις πληττόμενες περιοχές της Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και όπου αλλού απαιτηθεί στην Επικράτεια.

4. Την διάθεση, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ιδρύματος, σε όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας σε συνδυασμό με τη διάθεση του νέου καινοτόμου μοντέλου σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ώστε οι φοιτητές όλων των ΑΕΙ να είναι σε θέση να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή ανακληθεί μερικώς ή στο σύνολό της, σε περίπτωση μεταβολής των λόγων έκδοσής της.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr