Σημαντική οικονομική ανάσα προσφέρουν οι υποτροφίες του ΕΑΠ που δίνονται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια άλλα και με κοινωνικοοικονομικά.

Υποτροφίες Αριστείας

Προπτυχιακό πρόγραμμα:

Προϋποθέσεις: 3 θεματικές ενότητες το έτος με βαθμό σε κάθε μια εξ αυτών 8.5 και άνω.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα:

Προϋποθέσεις: 2 θεματικές ενότητες το έτος με βαθμό σε κάθε μια εξ αυτών 8.5 και άνω.

Η υποτροφία αριστείας θα αφορά στην απαλλαγή όσων θεματικών ενοτήτων δηλωθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση υποτροφίας αριστείας δεν αφορά διπλωματική εργασία και εργαστηριακούς κύκλους. Τέλος, διασαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας.

Υποτροφίες με κριτήρια

Εκτός από τις υποτροφίες αριστείας προβλέπονται από τον κανονισμό του ΕΑΠ και υποτροφίες που δίνονται στους αιτούντες φοιτητές μετά από μοριοδότηση μιας σειράς κριτηρίων όπως είναι το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, ο βαθμός του πτυχίου ή του απολυτηρίου λυκείου. Η μοριοδότηση παρουσιάζεται αναλυτικά στο σε έγγραφο του ΕΑΠ το οποίο και επισυνάπτεται στις σελίδες 5 έως και 7.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Για να διεκδικήσει ένας φοιτητής υποτροφία με βάση μοριοδοτούμενα κριτήρια καταθέτει σχετική αίτηση στο ΕΑΠ συνοδευόμενη με μια σειρά δικαιολογητικών. Δεν καταθέτουν αίτηση όπως προαναφέρθηκε όσοι δικαιούνται υποτροφία για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας έχουν:

α) οι υποψήφιοι των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 6 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π.

β) οι υποψήφιοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 3 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π.

Διευκρινίζεται ότι η έγκριση υποτροφίας αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές που παρακολουθούν μία ή περισσότερες Θ.Ε., ή εργαστηριακούς κύκλους, ή εκπονούν Διπλωματική εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο αιτούνται τη μερική ή ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών τους.

Διευκρινίζεται ότι οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Ε.Α.Π. που έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και επιπλέον θεματικών ενοτήτων πέραν του ελάχιστου αριθμού Θ.Ε που απαιτεί το πρόγραμμα για την απόκτηση πτυχίου (ο αριθμός των επιπλέον Θ.Ε δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο), δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας και δεν δικαιούνται υποτροφία αριστείας. Οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών που εγκρίνει η επιτροπή του ΕΑΠ αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Ε.Α.Π. στην Πάτρα και στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο.

Πόσοι φοιτητές έλαβαν υποτροφία το 2013-14

Με βάση τα στοιχεία του ΕΑΠ για το 2013-14 έλαβαν υποτροφίες αριστείας 92 φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων ενώ στα μεταπτυχιακά προγράμματα οι υποτροφίες έφθασαν τις 100.

Υποτροφίες για κοινωνικούς-οικονομικούς λόγους

Οι υποτροφίες αυτές όπως προειπώθηκε δίνονται βάσει του αριθμού μορίων που συγκεντρώνουν οι φοιτητές. Η μοριοδότηση παρουσιάζεται αναλυτικά στον κανονισμό υποτροφιών. Για το 2013-14 η βάση μορίων καθορίστηκε στα 29 μόρια. Για να έχετε μια εικόνα των μορίων το χαμηλό εισόδημα μέχρι 3000 ευρώ δίνει 25 μόρια. Αν κάποιος επίσης είναι παντρεμένος με 1 παιδί λαμβάνει άλλα 7 μόρια.

Το 2013-14 29 μόρια και άνω είχαν 423 φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων και 486 φοιτητές μεταπτυχιακών.

Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών του Ε.Α.Π

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr