ΕΑΠ: Κριτήρια χορήγησης υποτροφιών στο κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΓ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενημερώνει τους φοιτητές του ιδρύματος ότι κατόπιν των αποφάσεων της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. στην 433η/15-07-2019 Συνεδρίασή της και της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΕΑΓ, καθορίστηκαν τα κριτήρια χορήγησης υποτροφιών με Κοινωνικά Κριτήρια και Αριστείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Για το κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΓ αποφασίστηκε να δοθούν ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών υποτροφίες κοινωνικών κριτηρίων στο 5% επί του συνόλου των ενεργών φοιτητών κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, που παρακολούθησαν θεματικές ενότητες και 5% επί του επί του συνόλου των ενεργών φοιτητών κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 που παρακολούθησαν θεματικές ενότητες σε υποτροφίες αριστείας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθεί το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό θεματικών ενοτήτων ανά εξάμηνο (ήτοι δύο θεματικές ενότητες) και η χορήγηση θα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του μέσου όρου της τελικής βαθμολογίας των εν λόγω θεματικών ενοτήτων μέχρι εξαντλήσεως του ποσοστού 5% κάθε εξαμήνου όπως περιγράφεται πιο πάνω. Επίσης, στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών δε χορηγείται υποτροφία αριστείας για την Πρακτική Άσκηση και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Για τη χορήγηση υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια δε θα ορίζεται βάση μορίων, αλλά θα χορηγούνται υποτροφίες έως εκείνο το σύνολο μορίων, όπου θα εξαντλείται το ποσοστό χορήγησης 5% κάθε εξαμήνου όπως περιγράφεται πιο πάνω. Η εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια θα γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τον πίνακα μοριοδότησης του Ε.Α.Π.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα για το ΕΑΠ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr