ΕΑΠ: Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Α’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 στα κοινά ΜΠΣ ΕΑΓ & ΓΧΝ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ενημερώνει τους φοιτητές των κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες:

ΕΑΓ και ΓΧΝ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας για το Α’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr  κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, από σήμερα 23 Ιουλίου 2018 έως και τις 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00μ.μ.

Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών στα κοινά ΜΠΣ ΓΧΝ και ΕΑΓ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ενημερώνει τους φοιτητές ότι κατόπιν των αποφάσεων της  Δ.Ε. του Ε.Α.Π. στην 386η/09-07-2018 Συνεδρίασή της και των Ακαδημαϊκών Επιτροπών Εποπτείας των κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΓΧΝ και ΕΑΓ, καθορίστηκαν τα κριτήρια χορήγησης υποτροφιών με Κοινωνικά Κριτήρια και Αριστείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Για το κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΓΧΝ αποφασίστηκε η χορήγηση σε ποσοστό 5% τόσο για τις υποτροφίες αριστείας όσο και για υποτροφίες κοινωνικών κριτηρίων επί του συνόλου του ποσού που κατατίθεται κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Ήτοι:

  • 2,5% επί του συνόλου του ποσού στο Α’ εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους σε υποτροφίες αριστείας
  • 2,5% επί του συνόλου του ποσού στο Α’ εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε υποτροφίες κοινωνικών κριτηρίων
  • 2,5% επί του συνόλου του ποσού στο Β’ εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε υποτροφίες αριστείας
  • 2,5% επί του συνόλου του ποσού στο Β’ εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε υποτροφίες κοινωνικών κριτηρίων.

Για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθεί το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό θεματικών ενοτήτων ανά εξάμηνο (ήτοι τέσσερις  θεματικές ενότητες) και η χορήγηση θα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του μέσου όρου της τελικής βαθμολογίας των εν λόγω θεματικών ενοτήτων, μέχρι εξαντλήσεως του ποσοστού 2,5%  κάθε εξαμήνου όπως περιγράφεται πιο πάνω. Επίσης, στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών δε χορηγείται υποτροφία αριστείας για την Πρακτική Άσκηση  και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Για τη χορήγηση υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια δε θα ορίζεται βάση μορίων, αλλά θα χορηγούνται υποτροφίες έως εκείνο το σύνολο μορίων όπου θα εξαντλείται το ποσοστό χορήγησης 2,5% κάθε εξαμήνου, όπως περιγράφεται πιο πάνω. Η εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια θα γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τον πίνακα μοριοδότησης του Ε.Α.Π.

Για το κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΓ αποφασίστηκε να δοθούν ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών υποτροφίες κοινωνικών κριτηρίων στο 5% επί του συνόλου των ενεργών φοιτητών κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που παρακολούθησαν θεματικές ενότητες και 5% επί του επί του συνόλου των ενεργών φοιτητών κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 που παρακολούθησαν θεματικές ενότητες  σε υποτροφίες αριστείας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθεί το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό θεματικών ενοτήτων ανά εξάμηνο (ήτοι δύο  θεματικές ενότητες) και η χορήγηση θα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του μέσου όρου της τελικής βαθμολογίας των εν λόγω θεματικών ενοτήτων μέχρι εξαντλήσεως του ποσοστού 5%  κάθε εξαμήνου όπως περιγράφεται πιο πάνω. Επίσης, στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών δε χορηγείται υποτροφία αριστείας για την Πρακτική Άσκηση  και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.  

Για τη χορήγηση υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια δε θα ορίζεται βάση μορίων, αλλά θα χορηγούνται υποτροφίες έως εκείνο το σύνολο μορίων, όπου θα εξαντλείται το ποσοστό χορήγησης 5% κάθε εξαμήνου όπως περιγράφεται πιο πάνω. Η εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια θα γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τον πίνακα μοριοδότησης του Ε.Α.Π.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα για το ΕΑΠ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr