Πρόεδρος ΕΑΠ: Παρερμηνείες περί πτυχίων ΕΑΠ και ΔΟΑΤΑΠ

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εξέδωσε πριν από λίγο την ακόλουθη ανακοίνωση:

Στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 18/4/2018 εμφανίστηκε ένα άρθρο του κ. Απόστολου Λακασά, όπου τονίζεται η υψηλή ροή αναγνώρισης πτυχίων και μεταπτυχιακών διπλωμάτων του ΕΑΠ από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης). Οι πάντες γνωρίζουν το προφανές: Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα δημόσια ΑΕΙ της χώρας, και οι τίτλοι και τα διπλώματα που απονέμει, είναι ισότιμα με αυτά των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ.

Επισημαίνεται ότι στον ΔΟΑΤΑΠ προσφεύγει ο κάτοχος πτυχίου της αλλοδαπής ή προγραμμάτων εξ αποστάσεως σπουδών, ώστε να αναγνωρίσει τον τίτλο που κατέχει, ως ισότιμο με τον αντίστοιχο τίτλο που προσφέρουν τα ελληνικά ΑΕΙ. Πολύ περισσότερο, όταν ο ίδιος ο ΔΟΑΤΑΠ υιοθετεί ότι για να αναγνωρίζεται ένας τίτλος σπουδών εξ αποστάσεως από οποιοδήποτε ίδρυμα οφείλει «Η διάρκεια των σπουδών και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής και ειδικότερα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου». Και επίσης σε άλλο εδάφιο αναφέρει ότι «Τέλος, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, η «ισοτιμία και αντιστοιχία» τίτλων που έχουν αποκτηθεί με την διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χορηγείται μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών στο ΕΑΠ και κατόπιν σύγκρισης του προγράμματος σπουδών της σχολής στην ημεδαπή με αυτό της σχολής στην αλλοδαπή… Τόσο οι προπτυχιακοί τίτλοι όσο και οι μεταπτυχιακοί αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από το ΕΑΠ».

Οπότε, γιατί να θέλει αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ο τίτλος σπουδών που αποκτά ο πτυχιούχος μετά από σπουδές στο ΕΑΠ; Αφού, σύμφωνα με τα παραπάνω προερχόμενα από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι σπουδές και τα προγράμματα του ΕΑΠ, αποτελούν πρότυπα για την αναγνώριση πτυχίων εξ αποστάσεως από άλλα ιδρύματα;

Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε, ότι ο κ. Λακασάς υπέπεσε στο σφάλμα να παρερμηνεύσει έναν πίνακα που προέρχεται από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπου παρουσιάζονται τίτλοι σπουδών που απέκτησαν ισοτιμία με αυτούς του ΕΑΠ, μέσω διαδικασιών ΔΟΑΤΑΠ. Ωστόσο επειδή ο εν λόγω δημοσιογράφος δεν διακρίνεται για αστοχίες, εμείς μεριμνούμε ως «ο φόβος να φυλάει τα έρημα».

Βασίλης Καρδάσης

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του 

 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr