ΕΑΠ: Πρόγραμμα Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Απριλίου - Μαΐου 2018

Προδιαγραφές και  Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

User Guides – Useful Material for writing your Dissertation

Ημερομηνία και Τόπος διεξαγωγής Παρουσίασης / Εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

ΓΕΡ   Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΔΙΑ   Διαχείριση Αποβλήτων

ΔΙΠ   Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

ΔΜΥ/ΔΥΥ   Διοίκηση Μονάδων Υγείας / Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ

ΔΠΜ   Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΔΤΕ   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΧΤ   Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΚΠΠ   Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος

ΚΦΕ   Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών

ΜΒΑ   Master in Business Administration

ΜΣΜ   ΜεταπτυχιακέςΣπουδέςσταΜαθηματικά

ΠΛΣ   Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΣΕ   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

ΠΣΠ    Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων

ΠΣΦ   Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

ΣΔΥ   Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

ΣΜΑ   Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές

ΤΛΧ   Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

ΤΡΑ   Τραπεζική

Τα προγράμματα παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα αναρτώνται σταδιακά. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά το αναλυτικό Πρόγραμμα προκειμένου να λάβετε έγκαιρη γνώση σε περίπτωση τυχόν αλλαγών.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr