ΕΑΠ: Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής με τους Διευθυντές των Προγραμμάτων Σπουδών

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ με τους Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Τη συνάντηση ξεκίνησαν με τοποθετήσεις τους, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, Καθηγητής Αντώνης Λιοναράκης και ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, ενώ την κύρια εισήγηση έκανε ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητής Γιώργος Ανδρουλάκης.

Στη συνάντηση και στον διάλογο που αναπτύχθηκε συμμετείχαν, στο σύνολό τους σχεδόν, οι Διευθυντές των 43 Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η Ημερήσια Διάταξη της συνάντησης περιλάμβανε τα εξής θέματα:

  1. Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2017-18: επιλογή και κατανομή ΣΕΠ, χρονοδιαγράμματα
  2. Τμήματα φοιτητών με ηλεκτρονικές ΟΣΣ / Πλατφόρμα βιντεοδιαλέξεων
  3. Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών από την ΑΔΙΠ
  4. Επανίδρυση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Νόμος 4485/2017)
  5. Αναδιάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού
  6. Θέματα μελών ΣΕΠ (αμοιβές, δικαιώματα, καθήκοντα, επιμόρφωση)
  7. Θέματα φοιτητών και αποφοίτων του ΕΑΠ (υποστήριξη, επαγγελματικά δικαιώματα)

Κατά γενική ομολογία, πέραν του εξαιρετικά θετικού και συναδελφικού κλίματος, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα γόνιμη και ενδιαφέρουσα συνάντηση που έθεσε τις βάσεις για ένα άρτιο, από εκπαιδευτική άποψη, ακαδημαϊκό έτος 2017-18 για τα περίπου 3.000 μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και τους περίπου 40.000 φοιτητές του ΕΑΠ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr