ΕΑΠ: Επιστολή για την Αξιολόγηση της Θεματικής Ενότητας Διπλωματικής Εργασίας

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Βασίλη Καρδάση, θα αποστείλουν Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Όπως ενημερώνουν τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr: Εκφράζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης της διαδικασίας Αξιολόγησης για την ενότητα της Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), αλλά και του εκάστοτε Μεταπτυχιακού στο σύνολό του, για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και τη διασφάλιση όχι μόνο της φερεγγυότητας του Ιδρύματος και των διδασκόντων του, αλλά και των φοιτητών που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία καταβάλλοντας ένα αρκετά μεγάλο ποσό γι’ αυτή στο ίδρυμα.

Η επιστολή όπως έχει αποσταλεί στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr έχει ως εξής:

Αγαπητέ κύριε Καρδάση,

Με την παρούσα επιστολή, ως Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα θέλαμε να εκφράσουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης της διαδικασίας Αξιολόγησης για την ενότητα της Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), αλλά και του εκάστοτε Μεταπτυχιακού στο σύνολό του. Θεωρούμε πως κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται, ώστε βάσει των αποτελεσμάτων που θα εξάγονται να διαφαίνεται, είτε η ικανοποίηση των φοιτητών, είτε η δυσαρέσκειά τους συναρτήσει προβλημάτων που ανακύπτουν αρχικά από τη συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές και εν συνεχεία με φορείς που η συνδρομή τους κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση συγγραφής της, προσδοκώντας να ληφθούν υπόψη και να διορθωθούν στο μέλλον. 

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε πως επιβάλλεται η αξιολόγηση ‒ η οποία ορθώς γίνεται για τις τέσσερις Θεματικές Ενότητες αλλά όχι για τη Διπλωματική Εργασία ‒ για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και τη διασφάλιση όχι μόνο της φερεγγυότητας του Ιδρύματος και των διδασκόντων του, αλλά και των φοιτητών που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία καταβάλλοντας ένα αρκετά μεγάλο ποσό γι’ αυτή στο ίδρυμα.

Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΕΑΠ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr