ΕΜΠ: Δεν θα δοθεί υποτροφία διότι ουδείς υποψήφιος κατέθεσε αίτηση

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Δεν θα δοθεί υποτροφία διότι ουδείς υποψήφιος κατέθεσε αίτηση

Με εντολή του Πρύτανη του ΕΜΠ, ο προϊστάμενος της Δ/νσης μέριμνας Φρ. Βορτελίνος ανακοινώνει στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι σύμφωνα με την απόφαση της 7ης/2016 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (20/12/2016) δε θα χορηγηθεί η υποτροφία «Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ» ακαδ. έτους 2016-2017, δεδομένου ότι ουδείς υποψήφιος κατέθεσε αίτηση.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στις προθήκες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 23.01.2017.

Η απόφαση της Συγκλήτου και τα σχετικά παραστατικά για τη μη επίδοση της εν λόγω υποτροφίας θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.