Υπουργείο Παιδείας: Αυξήθηκε η κρατική χρηματοδότηση προς το ΕΜΠ

Υπουργείο Παιδείας: Αυξήθηκε η κρατική χρηματοδότηση προς το ΕΜΠ

ΥπΑυξήθηκε η κρατική χρηματοδότηση προς το ΕΜΠ. Το υπουργείο Παιδείας έχει πλήρη γνώση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναφέρει σε ανακοίνωση- απάντηση σε συνεντευξη τύπου που παραχώρησε ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ιωάννης Γκόλιας και περιέγραψε την οικονοομικλη κατάσταση που υπάρχει στο ΕΜΠ.

Με αφορμή τα οικονομικά στοιχεία που παρέθεσε σε συνέντευξη τύπου ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ιωάννης Γκόλιας, το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει τα ακόλουθα, σχετικά με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος:


Το υπουργείο έχει πλήρη γνώση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τη βίαιη περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων από το 2009 μέχρι το 2014. Τη διετία 2015-16 σταμάτησε τη συνεχή μείωση και στον προϋπολογισμό του 2017 αύξησε τις πιστώσεις κατά 6,5%, δεδομένων των αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών.

Αυτή η απόφαση της κυβέρνησης καθώς και μια σειρά γνωστών ρυθμίσεων δείχνει την έμπρακτη στήριξή της στα ανώτατα ιδρύματα με μοναδικό στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Συνεπώς, προκαλούν εύλογες απορίες οι δραματικοί τόνοι που χρησιμοποιήθηκαν από τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΜΠ καθώς:
Η συνολική χρηματοδότηση του ΕΜΠ το 2016 έφτασε τα 6.437.241 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τα Μηνιαία Δελτία μηνός Νοεμβρίου 2016, τα ταμειακά διαθέσιμα του ιδρύματος ανέρχονται στο ύψος των 7.778.000 ευρώ περίπου και της Φοιτητικής Λέσχης του Ιδρύματος στο ύψος των 1.100.000 ευρώ.
Ειδικότερα:

(Τα νούμερα σε ευρώ)

Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Έτος               Πιστώσεις               Πληρωμές
2016              1.382.241,27           1.172.331,42    
2015              935.000                  775.595,84
2014              618.500,00              476.575,30

Χρηματοδότηση για δαπάνες λειτουργίας
2016  3.455.000 (3.350.000 αρχική και 105.000 πρόσθετη)
2015   4.200.000
2014   5.055.000 (5.000.000 αρχική και 55.000 πρόσθετη)
 
Χρηματοδότηση για δαπάνες σίτισης φοιτητών
2016   1.290.000 (1.250.000 αρχική και 40.000 πρόσθετη)
2015   1.300.000 (1.250.000 αρχική και 50.000 πρόσθετη)
2014   1.300.000 (1.250.000 αρχική και 50.000 πρόσθετη)

Χρηματοδότηση για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού
2016   205.000
2015   245.000,
ενώ προβλέπονται 205.000 για το 2017

Κάλυψη δαπανών για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (χωρίς δίδακτρα), με την έγκριση χρήσης ταμειακών υπολοίπων
2016   105.000
2015   105.000
2014   92.000

Επισημαίνεται ότι για το 2017 δεν θα επέλθει μείωση στην αρχική επιχορήγηση του ΕΜΠ για δαπάνες λειτουργίας και ότι η αρχική επιχορήγηση για δαπάνες σίτισης θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με εκείνη του 2016.

Τέλος, σημειώνεται πως η κατανομή της επιχορήγησης για δαπάνες λειτουργίας σε επί μέρους δραστηριότητες και τμήματα ανήκει στις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr