Ανακοίνωση της ομάδας διοίκησης έργου του ΕΜΠ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με την δημοσίευση από το ΑΣΕΠ των προσωρινών πινάκων κατάταξης Διοικητικών Υπαλλήλων των ΑΕΙ, εκ των 311 διαθεσίμων ΔΥ του ΕΜΠ (πλην συνταξιοδοτούμενων και μη υποβαλλόντων αιτήσεων κινητικότητας), 152 επιστρέφουν στο ΕΜΠ, 77 μεταφέρονται σε άλλα ΑΕΙ, ενώ 15 παραμένουν διαθέσιμοι λόγω προβλημάτων των αιτήσεών τους οι οποίες απορρίφθηκαν, και 70 παραμένουν διαθέσιμοι στο ΕΜΠ.

Ο Υπουργός Παιδείας, κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος είχε δεσμευτεί να μην τελεσιδικήσουν οι πίνακες κινητικότητας αν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατά ακολουθία η νέα πιθανή προκήρυξη κινητικότητας, προκειμένου να ολοκληρωθεί ενιαία η διαδικασία και να αντιμετωπιστούν από την δεύτερη οι τυχών στρεβλώσεις της πρώτης προκήρυξης, μας διαβεβαίωσε ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή του, ζητώντας εφαρμογή διαδικασιών που θα το επιτρέπουν και άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, που από το ΑΣΕΠ έχει οριστεί ως τις 5 Αυγούστου 2014.

Η Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Έργου Καθ. Α. Μοροπούλου Αναπληρωτής Πρύτανη – Αντιπρύτανις ΕΜΠ