Η ανακοίνωη του ΕΜΠ για τις συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Αντιπρύτανις του ΕΜΠ έχει ως εξής:

Οι αξιολογητές, στους οποίους ανατέθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων το έργο «Τεχνική Υποστήριξη για την Αξιολόγηση των Σχεδίων των Οργανισμών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», επισκέφθηκαν σήμερα, Τρίτη 8 Ιουλίου 2014, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνεργάστηκαν με μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δράσεων στο ΕΜΠ και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Από την πλευρά του Πολυτεχνείου δόθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αξιολογηθούν οι πραγματικές ανάγκες σε Διοικητικούς Υπαλλήλους και να αποκατασταθούν οι συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 το μεσημέρι προγραμματίστηκε εκ νέου συνάντηση για τη συζήτηση του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης για τον Οργανισμό ΕΜΠ, πριν κατατεθεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Αντιπρύτανις ΕΜΠ

Καθ. Α. Μοροπούλου

Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Έργου